Аналіз

Міжнародні тенденції розвитку кадрового капіталу – 2014

Переглянути результати дослідження

Відповідно до 10 ключових висновків нашого міжнародного опитування щодо тенденцій розвитку кадрового капіталу було розроблено програму сприяння керівникам бізнесу та HR-службам у знаходженні виходу з кризи та визначенні стратегії зростання.

Згідно з даними, отриманими від респондентів цьогорічного міжнародного опитування, ми виділили чотири ключові напрями: це управління, утримання, залучення і перекваліфікація фахівців, а також залучення і доступ до кадрових ресурсів. Однак багато респондентів вважає, що організації не готові до вирішення цих питань: майже за кожною виявленою тенденцією показники відповідності були значно нижчими від очікуваних.

Можливо, керівники HR-служб надто критично ставляться до себе й до того, як вони виконують свої обов'язки, оцінюючи свою діяльність на трійку за п'ятибальною шкалою. Та з огляду на те значення, яке  керівники бізнесу та кадрових служб надають програмі управління кадровими ресурсами і розвитку персоналу, 2014 рік – вдалий період як для попередніх заходів, так і для рішучих дій. Що можна зробити? Що варто змінити? Що потрібно поліпшити, щоб розвивати важливі напрями? Наші  висновки допоможуть вам одержати вичерпне уявлення про поточний стан вашої компанії, її цілі та способи їхнього досягнення.

Чи була корисною ця інформація?