Actuarial, Rewards & Analytics Offerings

Рішення

Системи винагороди, преміювання та мотивації персоналу

Організації постають перед новими ризиками у пошуках прибуткового зростання і прагненні максимально збільшити прибуток від інвестицій шляхом розуміння можливостей, пов’язаних з ризиком та витратами. Команда спеціалістів компанії «Делойт», що розробляє cистеми винагороди, преміювання та мотивації персоналу, допомагає керівництву компаній приймати обґрунтовані рішення для збільшення доходів, управління ризиками і капіталом, скорочення операційних витрат, а також для розробки програм компенсаційних виплат і системи винагород для вирішення критично важливих операційних та фінансових бізнес-викликів. Ми співпрацюємо з багатьма провідними світовими провайдерами фінансових послуг у сфері страхування життя, страхування майна і страхування від нещасних випадків, з програмами медичних послуг і їхніми постачальниками, а також надаємо консультації щодо системи винагород і управління ризиками для організацій з усіх індустріальних напрямів та регіонів.

Основні послуги страхування

Страхові компанії прагнуть покращити стратегічний внесок своїх страхових відділень.

Компанія «Делойт» допомагає організаціям, які займаються страхуванням та самострахуванням, надаючи їм консультації стосовно всіх аспектів страхування, зокрема щодо фінансової звітності, цін на страхові послуги та резервів на виплати страхових відшкодувань, фінансового та актуарного моделювання. Ми працюємо з топ-менеджерами багатьох компаній, що є найбільшими постачальниками фінансових послуг у сферах страхування життя, майна, страхування від нещасних випадків та медичного страхування, у банківському секторі, допомагаючи їм приймати рішення та краще розуміти проблеми, з якими вони стикаються.

Надання консультацій з питань законодавства, ризиків та капіталу

Фінансові установи у всьому світі, прагнучи поліпшити дохідність акціонерного капіталу, шукають шляхи збільшення прибутку, управління ризиками та капіталом і зменшення витрат.

Компанія «Делойт» має безпрецедентно широкий та глибокий досвід роботи з програмою Solvency II та великий досвід практичного застосування стандартів фінансової звітності. Ми допомагаємо організаціям відповідати вимогам законодавства, управління ризиками та вимогам до капіталу шляхом надання консультацій та застосування технологій.

Досконале страхування, продукти та андеррайтинг

Страхові компанії прагнуть поліпшити свою продукцію, ціни та процеси, аби відповідати сучасним вимогам своїх споживачів.

Компанія «Делойт» допомагає страховим компаніям створювати свої страхові продукти та виставляти на них відповідні ціни, вдосконалюючи процеси андеррайтингу та надаючи краще та більш швидке розуміння шляхом трансформації системи андеррайтингу.

Фінансова та актуарна трансформація

Страхові компанії прагнуть покращити стратегічний внесок своїх актуарних та фінансових служб.

Компанія «Делойт» допомагає страховим компаніям модернізувати свої операційні моделі та системи у галузі страхування, управління ризиками та фінансів для вирішення проблем, з якими сьогодні стикається галузь.

Послуги з глибинного інтелектуального аналізу та використання отриманих даних для підвищення ефективності бізнесу

Зі збільшенням обчислювальної продуктивності організації зацікавлені в аналізі внутрішніх і зовнішніх даних для виявлення раніше невідомих відносин, що здатні покращити ефективність роботи, збільшити об’єм продажів та забезпечити конкурентні переваги на ринку.

Фахівці компанії «Делойт» з питань глибинного інтелектуального аналізу та використання отриманих даних для підвищення ефективності бізнесу забезпечують комплексні бізнес-рішення з використанням передових статистичних методів аналізу великого об’єму внутрішніх та зовнішніх даних з метою виявлення раніше невідомих, проте важливих бізнес-зв’язків, які дозволяють клієнтам значно підвищити рентабельність за допомогою більш точних аналітичних даних. До методів аналізу належать: прогнозне та імітаційне моделювання, оптимізація, планування сценаріїв та інтелектуальний аналіз даних. Наші методи інтелектуального аналізу даних основані на більш ніж 20 роках досліджень та розробок у галузі штучного інтелекту та штучних нейронних мереж.

Оплата праці

Оскільки витрати та ризики, пов’язані з програмами оплати праці постійно зростають, роботодавці шукають нові та інноваційні способи підвищення ефективності роботи та залученості робітників.

Фахівці компанії «Делойт» допомагають роботодавцям забезпечувати продуктивність праці в організації шляхом оптимізації розробки програм щодо оплати праці та надання інших форм винагород, їх виконання та управління ними. Як незалежні та об’єктивні консультанти з великим досвідом у галузі забезпечення оплати праці, охорони здоров’я та виходу на пенсію ми допомагаємо нашим клієнтам передбачити такі форми винагороди, що відповідали б загальній кадровій стратегії та зосередитися на оптимальному балансі між цінністю працівників, витратами роботодавця та ефективним управлінням ризиками.

Окрім великого технічного досвіду наші фахівці з питань надання винагород мають всебічний досвід у вирішенні складних бізнес-питань, пов’язаних з наданням винагород, починаючи від побудови стратегії та закінчуючи її реалізацією. Крім того, ми надаємо необхідну експертну оцінку з питань страхування та інвестицій спонсорам пенсійного плану (засновникам пенсійних фондів) та довірчим власникам, щоб вони були впевнені в оптимальному управлінні їхніми пенсійними програмами.

Надання консультаційних послуг в сфері управління пенсійними активами та управління ризиками

Постачальники послуг управління пенсійними активами наполегливо шукають можливості для зростання за рахунок стримуючих факторів скорочення маржі, старих технологій та нестабільності процесів регулювання.

Компанія «Делойт» має все необхідне для надавання широкого спектру послуг, спрямованих на допомогу постачальникам послуг управління пенсійними активами досягнути їхніх стратегічних цілей. Ми — провідна консалтингова компанія в галузі пенсійного забезпечення, що зосереджується на обслуговуванні постачальників послуг управління пенсійними активами та допомагає їм виокремитися на ринку за допомогою комплексної стратегії щодо бізнес-операцій.

У нас працюють фахівці з великим досвідом роботи з провідними постачальникам послуг управління пенсійними активами галузі. Ми переконані, що можемо допомогти нашим клієнтам у забезпеченні відповідності галузевим стандартам, надати їм ексклюзивні аналітичні дані та запропонувати рішення, які легко втілюються. Завдяки нашому великому досвіду, виключній якості послуг та перевіреним методам й бізнес-інкубаторам, ми є визнаним лідером у наданні фінансових та пенсійних консультаційних послуг.

Наша місія — допомагати постачальникам послуг управління пенсійними активами, у тому числі банкам, компаніям з управління активами, страховим компаніям та постачальникам технологій, покращити пенсійні стратегії, здійснювати ефективний пошук нових можливостей та досягти операційної досконалості.

Надання консультацій з питань інвестування пенсійних заощаджень

В умовах сучасного нестійкого ринку критично важливим є розуміння найкращого підходу до інвестування пенсійних заощаджень для задоволення нормативних потреб та забезпечення бажаних фінансових результатів.

Компанія «Делойт» консультує з усіх аспектів програм надання пільг та винагород працівникам: від комплексного пенсійного забезпечення до гнучких схем. Ми поєднуємо консультації з питань актуарних вигод з більш широкими бізнес-консультаціями з усього світу, і це робить нас унікальними на ринку пенсій та привілеїв працівникам.

Злиття, поглинання та реструктуризація

В умовах сучасного конкурентного бізнес-середовища підприємства прагнуть зростати як органічно, так і за рахунок злиття і поглинання, що відбуваються все частіше.

Фахівці в галузі злиття та поглинання підрозділу компанії «Делойт» з питань надання страхових послуг, оплати праці та аналітики (ARA) надають допомогу клієнтам на всіх етапах циклу злиття чи поглинання: у розробці стратегії, пошуку цільових об’єктів, здійсненні ретельного передінвестиційного аналізу та інтеграції після злиття, зосереджуючи основну увагу на надзвичайній цінності трудових ресурсів на всіх етапах життєвого циклу угоди.

Ми спираємося на великий досвід, набутий під час вирішення більш ніж 1000 подібних справ по всьому світу при наданні клієнтам консультацій з питань забезпечення зростання, стимулювання створення цінності та об’єднання бізнесів (або ефективного відокремлення). Наш суттєвий досвід охоплює традиційні питання управління трудовими ресурсами, а саме: системи оплати праці, трансформацій функції управління трудовими ресурсами, розвитку організації та здібностей персоналу, а також надання страхових послуг, кожне з яких підкріплене глибоким досвідом компанії «Делойт» у галузі консалтингових послуг, аудиту, податкового та фінансового консультування.