Organization Transformation & Talent

Рішення

Трансформація організаційних структур та управління персоналом

Цифрові та інноваційні технології, зміна ринкових умов і тиск з боку регулятивних органів є загальними зовнішніми чинниками, що сприяють трансформації бізнесу. Часто трансформацію самих організацій/бізнесів спричинюють нове керівництво або нова стратегія розвитку чи консолідації (зокрема угоди злиття і поглинання). Незалежно від типу рушійного чинника виникає потреба вирішувати ті самі питання: які дизайн-моделі розробити для організаційної структури, управління персоналом, розвитку лідерства і корпоративної культури відповідною до вашої бізнес-стратегії, як перетворити бачення трансформації у реальність і як підтримувати її функціонування протягом тривалого часу. Експерти компанії «Делойт» з питань трансформації організаційних структур (OT&T) та управління персоналом мають великий досвід реалізації проектів трансформації, що поєднується з практичними навичками побудови нових бізнес-моделей. Наші рішення у сфері організаційної трансформації і управління персоналом поєднують низку інноваційних інструментів і ресурсів та аналітику для забезпечення ефективних змін.

Стратегічні зміни

Нові технології і ринки, гнучкі методи роботи, покращення нормативної бази, вирішення проблем і діяльність зі злиття і поглинання — це лише деякі рушійні сили стратегічних змін. Стратегічна практика змін компанії «Делойт» приносить нові і практичні знання на основі усвідомлених даних і аналітики, забезпечуючи великий вплив організаційних і кадрових трансформацій бізнесу. Завдяки лабораторіям трансформації, керівництво команди створює правильні умови, схвалює успішні відповідні рішення і вживає влучних заходів для того, щоб досягти бажаних результатів. Співробітники безпосередньо переводять бізнес-стратегію в особисті надбання і змінюють свою поведінку, щоб охопити зміни, що відбуваються.

Корпоративна культура

Корпоративна культура — складний та дуже цінний актив, який важко відтворити та який забезпечує потужні конкурентні переваги, якщо відповідає корпоративній стратегії. Культура — це «спосіб, у який всі ми виконуємо різні речі», її можна помітити у методах здійснення вибору працівниками, їхній взаємодії один з одним та у шляхах досягнення ними поставлених цілей.

Культуру можна змінити, якщо добре розуміти її поточний стан та стан, якого організація прагне досягти у майбутньому, а також шляхом використання різноманітних організаційних важелів, як-от зміна процесів управління, підходів до навчання, підбору персоналу і поведінки керівників, щоб спрямувати культуру в потрібному напрямку.

Розглядаючи культуру в двох вимірах — основному та відмінному, засоби компанії «Делойт» з діагностики та формування культури допомагають здійснити об’єктивний та ретельний аналіз, необхідний для розуміння сильних та слабких сторін культури, а також для стимулювання поведінки, потрібної для забезпечення реалізації бізнес-стратегії та досягнення справді відмінної продуктивності. Зосереджуючи увагу на «аспектах, що мають найбільше значення», ми забезпечуємо платформу для зміцнення та демонстрації ключових форм поведінки, а також досягнення побажань організації щодо корпоративної культури.

Забезпечення ефективного керівництва

На ефективність діяльності організації та її здатність реалізувати стратегію дедалі частіше впливає якість роботи її керівників. І на виробничому, і на управлінському рівні ефективне керівництво є важливим рушієм — або обмеженням.

Компанія «Делойт» допомагає організаціям задовольняти потреби в ефективному керівництві за допомогою чітких стратегій керівництва, оцінки можливостей керівництва та кадрових резервів, а також програм прискореного розвитку, що передбачають виконання прагматичної стратегії. Разом з вами ми вирішуватимемо будь-які проблеми, що постійно виникають під час ведення бізнесу, та зможемо задовольнити очікування працівників шляхом побудови каналів лідерства та розробки програм для молодих перспективних керівників та керівників вищого рівня.

Організаційний дизайн

Більшість ініціатив з організаційного дизайну впроваджують з найкращими намірами, проте далеко не всі вони виправдовують очікування. Вони можуть призвести до дестабілізації, адже від кадрових змін небагато користі. Такого роду зусилля з реструктуризації можуть підірвати віру в мудрість керівництва організації, що фактично розмиває значення та згуртованість колективу.

За умови належної підготовки та виконання організаційний дизайн може значно прискорити роботу в складних бізнес-середовищах. Безпосереднє приведення до відповідності стратегії і бізнес-моделі організації підвищує і продуктивність працівників, і ефективність бізнес-результатів. Компанія «Делойт» розробила новий підхід до організаційного дизайну, що забезпечує високу ефективність регулювання процесів. Ця нова методологія дозволяє реструктурувати процеси: від прийняття рішень та до проектування та впровадження, що надає можливість організаціям зосередитися на роботі, яку вони повинні виконувати.

Впровадження технологій

Організації у всьому світі продовжують істотно інвестувати в нові технології. Реалізовані належним чином, такі інвестиції створюють потенційні можливості для докорінної зміни способу ведення бізнесу компанії та методів, якими вона стимулює працівників забезпечувати цінність. Компанії повинні інакше думати про зміни, а саме інвестувати в технології та отримувати максимальну користь від таких інвестицій. Проекти з впровадження технологій є масштабними, складними і зазвичай охоплюють кілька територіальних структур і груп співробітників. Вони вимагають розумного, точного управління змінами.

Успішною вважається така реалізація проекту, що забезпечує наявність можливостей керування, відносин і структур, необхідних для його впровадження і використання, а зміна тактики і діяльності відбувається відповідно до конкретних потреб організації і зацікавлених сторін. У компанії «Делойт» ми використовуємо аналітичні дані, щоб допомогти організаціям управляти змінами, забезпечити робітників професійними знаннями, необхідними для використання нових технологій, та отримувати максимальну користь від інвестицій у технології.

Стратегії з управління талантами

Управління талантами залишається одним із головних відкритих питань для бізнесу, оскільки у всьому світі організації продовжують заявляти про виклики у сфері розвитку лідерства та потенціалу працівників. Технології, глобалізація та підвищення рівня державного регулювання змінюють способи, у які люди працюють, навчаються, співпрацюють та керують. Постає необхідність у нових, інноваційних програмах управління талантами, спрямованих на залучення та утримання працівників з високим рівнем потенціалу в умовах орієнтованого на попит ринку праці. Враховуючи складність середовища, більшість організацій стикаються з труднощами у вирішенні цих питань. Проте ми можемо допомогти.

Компанія «Делойт» працює над тим, щоб ви могли бути впевнені, що стратегічне управління талантами у вашій організації забезпечуватиме реалізацію вашої бізнес-стратегії. Наші послуги передбачають планування, пошук та підбір працівників, підвищення ефективності та рівня залученості працівників, навчання персоналу, розвиток лідерів, формування концепції розвитку кар'єри, забезпечення особистісного різноманіття та врахування індивідуальних особливостей працівників, а також аналіз кадрового потенціалу. Ефективні стратегії з управління талантами допоможуть вам знайти та залучити потрібних працівників з потрібними здібностями будь-де по всьому світу та надати їм можливість розвиватися та зростати відповідно до бізнес-потреб, що виникають.

Рішення з навчання та розвитку

Розкриття потенціалу ваших працівників за допомогою розвитку та навчання є основним ключем для здобуття успіху в умовах висококонкурентного та непередбачуваного середовища. Якщо компанія випереджає своїх конкурентів на ринку, ефективно поєднує сили шляхом злиття або поглинання, досягає фінансових цілей і послідовно задовольняє потреби клієнтів, це означає, що її працівники успішно опанували необхідні навички і моделі поведінки, необхідні для реалізації бізнес-стратегії.

Послуги компанії «Делойт» з розбудови системи розвитку та навчання персоналу забезпечують бізнес-орієнтоване навчання з використанням інтегрованого підходу до способів організації, розробки та впровадження навчальних програм та програм розвитку в контексті вашого бізнесу. Ми розуміємо, що розвиток та навчання є ефективним бізнес-важелем. Ми маємо великий досвід у трансформації функцій навчання та розвитку працівників в інтегроване освітнє середовище, що сприяє максимальній реалізації потенціалу працівників на всіх рівнях організації.

Забезпечення ефективності збутової діяльності

Такі галузеві зрушення, як перехід до хмарних комп’ютерних технологій, омніканальні моделі виходу на ринок, нестабільне глобальне економічне зростання та нормативні зміни, підривають діяльність торгівельних організацій та змушують наших клієнтів шукати нові більш ефективні способи позиціонування своїх торгівельних організацій з метою отримання користі від таких змін.

Підрозділ компанії «Делойт» з питань управління ефективністю збутової діяльності допомагає клієнтам ефективно збільшувати прибутки шляхом вдосконалення методів планування, впровадження, заохочення та підключення груп збуту. Ми допомагаємо організаціям підвищувати продуктивність їхніх торгівельних організацій шляхом надання першочергового значення побудові стратегій та забезпеченню прибутку, впровадження необхідних технологій та процесів, а також використання аналітичних даних.

Злиття, поглинання та реструктуризація

Компанії вдаються до злиття, поглинання чи реорганізації, оскільки вважають, що це приведе до створення додаткової бізнес-цінності. Своєчасне виявлення та належне вирішення проблемних питань, пов'язаних з перосналом, є важливими аспектами реалізації цієї потенційної цінності.

Фахівці компанії «Делойт» мають великий досвід, набутий під час вирішення більш ніж 1000 подібних справ у всьому світі, спираючись на який вони допомагають компаніям забезпечувати зростання, створювати цінність та об’єднувати бізнеси (або ефективно відокремлювати). Наш суттєвий досвід охоплює повний спектр питань управління персоналом на всіх етапах життєвого циклу угоди, зокрема систему оплати праці, організаційний розвиток та управління талантами, трансформації корпоративної культури та функції управління персоналом.

Всі вони підкріплені глибоким досвідом компанії «Делойт» у галузі консалтингових послуг, аудиту, податкового та фінансового консультування та забезпечують комплексний підхід, орієнтований як на бізнес, так і на працівників.