Послуги

Трансформація організаційних структур та управління персоналом

Цифрові та інноваційні технології, зміна ринкових умов і тиск з боку регулятивних органів є загальними зовнішніми чинниками, що сприяють трансформації бізнесу. Часто трансформацію самих організацій/бізнесів спричинюють нове керівництво або нова стратегія розвитку чи консолідації (зокрема угоди злиття і поглинання). Незалежно від типу рушійного чинника виникає потреба вирішувати ті самі питання: які дизайн-моделі розробити для організаційної структури, управління персоналом, розвитку лідерства і корпоративної культури відповідною до вашої бізнес-стратегії, як перетворити бачення трансформації у реальність і як підтримувати її функціонування протягом тривалого часу. Експерти компанії «Делойт» з питань трансформації організаційних структур (OT&T) та управління персоналом мають великий досвід реалізації проектів трансформації, що поєднується з практичними навичками побудови нових бізнес-моделей. Наші рішення у сфері організаційної трансформації і управління персоналом поєднують низку інноваційних інструментів і ресурсів та аналітику для забезпечення ефективних змін.

Активізація бізнес-керівників

Незалежно від віку, статі або країни походження керівники компаній готові взяти під контроль процес управління в організаціях у всьому світі. Якою мірою будуть готовими майбутні бізнес-лідери взяти на себе відповідальність в умовах мінливого світового ринку?

Формування культури

Вплив культури на бізнес важко переоцінити: 82% респондентів нашого міжнародного дослідження тенденцій у сфері управління персоналом Global Human Capital Trends 2016 вважають, що культура є потенційною конкурентною перевагою. Сьогодні нові інструменти можуть допомогти керівникам оцінювати та управляти культурою для узгодження процесів із бізнес-цілями.

Організаційна структура

Ієрархічні організаційні моделі не просто змінюються – вони трансформуються зсередини. Компанії переосмислюють операційні процеси для забезпечення функціонування як мережі команд для забезпечення можливості вирішувати проблеми в умовах мінливого та непередбачуваного світу.

Devising a blueprint for delivering deal success around the globe

Залучення персоналу

Залучення й утримання працівників сьогодні означає розуміння прагнення кадрових ресурсів до гнучкості робочого процесу, творчості та цілі. У рамках нового соціального контракту між роботодавцем і працівником працівники стають «волонтерами», яких залучатимуть і найматимуть кожного дня.