Послуги

Організаційна трансформація

Підходи до ведення бізнесу змінюються. Нові бізнес-моделі, технології, що постійно оновлюються та розвиваються, гнучкі підходи до роботи та регулювання безперервно змінюють методи функціонування компаній. Трансформація з фокусом на людину може прискорити стійкі зміни на поведінковому, культурному й організаційному рівнях.

Найбільш поширеними зовнішніми факторами, що впливають на компанію, є поява цифрових та інноваційних технологій, функціонування в динамічному середовищі, тиск з боку регуляторів ринку тощо. Внутрішніми рушіями змін можуть виступати нове керівництво або операції злиття та поглинання (M&A). Під впливом усіх цих чинників перед компаніями постає питання: як збалансувати організаційну структуру, управління талантами, лідерство та культуру з бізнес-стратегією так, щоб забезпечити реальну трансформацію, що витримає випробування часом?

Наша команда допомагає керівникам знайти відповідь на нього. Ми працюємо з вами для розробки оптимальної системи взаємодії в командах, визначення ключових показників ефективності бізнесу й узгодження організаційних процесів. Ми допомагаємо вам визначити необхідні напрями трасформацій, управляти процесами змін корпоратиної культури та поведінки с використанням передових стратегій та бізнес-рішень (спеціальні рішення, наприклад, CulturePath and EngagePath) для якісного впровадження змін. Ми пропонуємо вам нові практики, зокрема управління очікуваннями керівників, визначення нових навичок, напрямів для тренінгів та комунікаційних потреб.

Ми також надаємо спеціалізовані послуги у сфері пенсійних схем, актуарних та страхових програм, а також Human Capital M&A. Наша команда допомагає компаніям, які надають послуги з пенсійного страхування та страхування здоров`я, розробити та реалізувати бізнес-стратегії, розвиватися за рахунок впровадження інновацій, покращення досвіду споживача, а також оптимізації операційної діяльності. Ми допомагаємо страховим компаніям страхування життя, майна, здоров`я, нещасних випадків у модернізації їхньої операційної діяльності, контролюванні актуарних витрат та ризиків. Ми також працюємо з нестраховими організаціями, допомагаючи скоротити витрати та оптимізувати ризик-менеджмент у їхніх фондах самострахування. Консультанти «Делойт» у сфері M&A також допомагають компаніям розробляти та реалізовувати стратегії, які забезпечують максимальну ефективність процесів реорганізації HR функцій та персоналу в результаті злиття, поглинання, виділення та перетворення.

Працюючи з командою «Делойт» над організаційною трансформацією ви переконаєтеся, що стійкі результати не лише можливі, але й досяжні при умові поєднання багаторічного досвіду, глибоких знаннь та практичного бізнес-підходу з провідними технологічними рішеннями, бенчмарками й аналітикою.

Організаційна трансформація

Активізація бізнес-керівників

Незалежно від віку, статі або країни походження керівники компаній готові взяти під контроль процес управління в організаціях у всьому світі. Якою мірою будуть готовими майбутні бізнес-лідери взяти на себе відповідальність в умовах мінливого світового ринку?

Організаційна структура

Ієрархічні організаційні моделі не просто змінюються – вони трансформуються зсередини. Компанії переосмислюють операційні процеси для забезпечення функціонування як мережі команд для забезпечення можливості вирішувати проблеми в умовах мінливого та непередбачуваного світу.

Devising a blueprint for delivering deal success around the globe

Залучення персоналу

Залучення й утримання працівників сьогодні означає розуміння прагнення кадрових ресурсів до гнучкості робочого процесу, творчості та цілі. У рамках нового соціального контракту між роботодавцем і працівником працівники стають «волонтерами», яких залучатимуть і найматимуть кожного дня.

Контакти

Яків Акулов

Яків Акулов

Старший менеджер Human Capital Advisory Services

Яків Акулов – лідер команди Human Capital Advisory Services (HCAS) відділу консалтингу «Делойт» в Україні. Яків має 10-річний досвід надання консультативних послуг у сфері HR, зокрема аналіз ринку пра... Більше