Стаття

Пам'ятка юридичній особі-резиденту

ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний на підставі поданих клієнтом офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій здійснювати його ідентифікацію та верифікацію. Нижче наведена інформація щодо того, які саме документи повинні бути подані ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК».

Зміст

Витяг – документ, який містить основні дані про підприємство і формується на підставі запиту в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Замовити електронний  Витяг можна на офіційному сайті Міністерства юстиції України за посиланням.

Для цього потрібно:

  • створити запит за посиланням, натиснувши відповідну клавішу у лівій частині веб-сторінки;
  • внести потрібні реквізити;
  • оплатити послугу.

Сума послуги - 73 грн (враховуючи комісію).

Отримати документ можна на підставі номеру, що буде надісланий електронною поштою.

Отриманий Витяг повинен бути поданий компанії «Делойт» у паперовому вигляді з підписом керівника або уповноваженої особи.   

Просимо звернути увагу на те, що Витяг має датуватися числом до, або тим, що вказане на Опитувальнику, але не пізнішим (приклад додається).

Приклад 1 щодо необхідності співпадіння дат Витягу та Опитувальника:

Приклад 2 щодо необхідності співпадіння дат Витягу та Опитувальника:

Статут – це установчий документ, який містить необхідну інформацію про підприємство/організацію, її учасників, органи управління, права осіб, уповноважених представляти її у відносинах з третіми особами.

Статут повинен бути актуальним з внесеними змінами (якщо були) на час подачі пакету документів.

Копія Статуту подається компанії «Делойт» у паперовому вигляді, яка повинна бути засвідчена керівником або уповноваженою особою на кожній сторінці, або ж прошита і засвідчена на місці прошиття (чи завірена нотаріально).

Приклад завірення Статуту на місці прошиття (перша сторінка):

Приклад завірення Статуту на місці прошиття (остання сторінка):

Найбільш поширеною підставою для призначення керівника підприємства є Протокол Загальних зборів учасників товариства, паперову копію якого необхідно надати компанії «Делойт». Така копія повинна бути засвідчена керівником або уповноважено особою на кожній сторінці або на місці прошиття (чи завірена нотаріально).

Приклад Протоколу Загальних зборів учасників товариства про призначення керівника:

Копія Наказу про призначення керівника повинна бути подана компанії «Делойт» у паперовому вигляді із засвідченням вірності копії керівником або уповноваженою особою на кожній сторінці або на місці прошиття (чи завіреної нотаріально).

Приклад Наказу про призначення керівника:

Структура власності підприємства – це паперовий документ, який засвідчує систему взаємовідносин юридичних та фізичних осіб у власності підприємства, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Оформити такий документ можливо або у вигляді схематичного зображення, або у вигляді листа за підписом керівника або іншої уповноваженої особи.

Приклад структури власності підприємства у вигляді схематичного зображення:

Структура власності повинна бути підписана керівником підприємства (у разі наявності – скріплений печаткою) або особою, яка уповноважена діяти від імені підприємства.

Якщо у підприємства немає кінцевого бенефіціарного власника, то необхідно це вказати у самому документі (наприклад, «Кінцеві бенефіціарні власники, які володіють більше, ніж 25 % власності підприємства, відсутні»).

Підставами для уповноваження осіб правом розпоряджатися рахунками/майном підприємства є Протокол Загальних зборів учасників товариства, або Довіреність (від підприємства або нотаріальна), або Наказ, або Картка із зразками підписів для банку.

Копії таких(-ого) документів(-у) повинні бути подані компанії «Делойт» у паперовому вигляді за підписом керівника підприємства (у разі наявності – скріплений печаткою) або особи, яка уповноважена діяти від імені підприємства.

Якщо особа уповноважена розпоряджатися рахунками/майном підприємства на підставі Статуту, то перелічені документи клієнт може не подавати.

Приклад Протоколу Загальних зборів учасників товариства про уповноваження осіб правом розпоряджатися рахунками/майном підприємства:

Приклад Наказу про уповноваження осіб правом розпоряджатися рахунками/майном підприємства:

Приклад Довіреності від підприємства про уповноваження осіб правом розпоряджатися рахунками/майном підприємства:

Приклад Картки із зразками підписів для банку:

Довідка з банку про відкритий рахунок це письмове підтвердження від банку про відкритий поточний рахунок підприємства, з якого буде проводитись оплата за надані послуги. Така довідка повинна бути подана компанії «Делойт» в паперовому вигляді в оригінальній версії, або як засвідчена керівником копія.

Важливо зазначити, що реквізити поточного рахунку, вказані у довідці, та відповідь на пункт 6 Опитувальника – повинні бути ідентичними.

Приклад Довідки з банку про відкритий поточний рахунок:

Копії паспорта та ІПН керівника, а також осіб, що мають право розпоряджатися рахунками/майном підприємства повинні бути засвідчені особистим підписом власника таких документів (відповідно до українського законодавства) та подані компанії «Делойт» у паперовому вигляді.

Приклад засвідчення копії паспорта власником документа:

Приклад засвідчення копії ІПН власником документа:

Копія паспорта кінцевого бенефіціарного власника

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», суб’єкт первинного фінансового моніторингу (яким є «Делойт»), у випадку наявності у клієнта кінцевого бенефіціарного власника, який володіє 25% і більше власності, повинен встановити відомості щодо ПІБ, резидентства та дати народження такого бенефіціара.

Для отримання таких відомостей, клієнти разом з пакетом документів надають компанії «Делойт» копії паспорту кінцевого бенефіціарного власника, завірену його власником.

У свою чергу, повідомляємо Вас, що у випадку неможливості отримати такий документ, клієнту пропонується надати відповідний Витяг, в якому буде вказана вище інформація.

У разі відсутності відомостей щодо ПІБ, резидентства та дати народження кінцевого бенефіціарного власника, клієнт повинен внести відповідні зміни до ЄДР та надати компанії «Делойт» Витяг з оновленою інформацією.

Приклад засвідчення копії паспорта кінцевого бенефіціарного власника

Зміст

Чи була корисною ця інформація?