Корпоративне управління, комплаєнс та GDPR

Послуги

Корпоративне управління, комплаєнс та GDPR

На крок попереду

«Делойт» пропонує комплекс послуг з корпоративного управління та комплаєнсу. Ми допомагаємо клієнтам як у масштабних подіях (побудова корпоративного управління), так і в щоденній роботі з дотримання законодавчих вимог у різних сферах

Юридичне консультування з питань корпоративного управління

  • аналіз системи корпоративного управління компанії на відповідність законодавчим вимогам;
  • допомога в реалізації змін у системі корпоративного управління: створення нових органів управління (наприклад, наглядова рада), аналіз їх повноважень тощо;
  • розробка корпоративних договорів та ін.

Юридичні послуги з питань комплаєнс

  • юридична діагностика у сфері комплаєнс (compliance due diligence), у тому числі у рамках M&A;
  • розробка внутрішніх політик (кодекс етики, кодекс корпоративного управління, антикорупційна програма тощо);
  • проведення тренінгів для персоналу клієнта;
  • юридичне консультування та супровід з питань дотримання вимог антикорупційного, конкурентного, корпоративного, трудового законодавства, законодавства із захисту персональних даних тощо.

Юридичні послуги щодо відповідності вимогам Загального Регламенту захисту даних (GDPR)

  • комплексна оцінка відповідності діяльності компанії вимогам GDPR у співпраці з досвідченими ІТ спеціалістами «Делойт» з метою ідентифікації існуючих ризиків та надання рекомендацій щодо найбільш ефективних способів їх усунення чи мінімізації;
  • розробка документів та впровадження заходів, необхідних для відповідності діяльності компанії вимогам GDPR (наприклад, розробка політики конфіденційності, форми згоди на обробку персональних даних, обов’язкових корпоративних правил, договірних положень щодо транскордонної передачі персональних даних тощо).

Контакти

Дмитро Павленко

Дмитро Павленко

Партнер, адвокат, керівник податково-юридичного департаменту

Дмитро Павленко – партнер і керівник податково-юридичного департаменту компанії «Делойт» в Україні. Керівник юридичної групи та практики бізнес процесів і рішень (BPS), кандидат юридичних наук, адвока... Більше

Антон Бичков

Антон Бичков

Старший юрист, податково-юридичний департамент

Антон Бичков – старший юрист податково-юридичного департаменту, який приєднався до київського офісу «Делойт» у 2017 році та має більше 10 років досвіду роботи у сфері корпоративного права, договірних ... Більше