Трудове право та імміграція

Послуги

Трудове право та імміграція

На крок попереду

Бурхливі економічні часи вимагають від компанії швидкого і гнучкого розподілу штатних позицій, щоб залишатися конкурентоспроможними. Складні політики, часті зміни в законодавстві та глобальні операції роблять управління відносинами між працівниками та дотримання трудового права складним для бізнесу. Юридичний департамент «Делойт» надає компаніям корисні поради для прийняття обґрунтованих рішень, виконання безлічі нормативних і процесуальних вимог та мінімізації негативних наслідків у разі їхнього невиконання.

Трудове право

Компаніям необхідні поради з написання цілої низки політик, процедур і протоколів з управління персоналом, які повсякденно використовуються для сталої роботи. Це завдання стає все більш складним з огляду на сучасне глобалізоване середовище, в якому працівники можуть перебувати в різних куточках світу. Компанії повинні дотримуватися різних законодавчих норм і нормативних вимог, культурних норм і очікувань. Юридичний департамент «Делойт» надає допомогу компаніям у таких сферах:

  • Трудові договори;
  • Організація роботи працівників, зокрема дисциплінарні заходи, зміни в контрактах і переміщення персоналу;
  • Розірвання трудових договорів;
  • Внутрішні політики і кодекси етики.

Юридичний департамент «Делойт» допомагає компаніям ефективно управляти ризиками, пов’язаними з працівниками, створювати ефективну, доцільну кадрову політику та дотримуватися її. Наші юристи з питань трудових відносин мають великий досвід як локально, так і в міжнародному масштабі. «Делойт» значно виділяється серед інших компаній своєю глобальною географією. Юридична команда активно співпрацює з фахівцями «Делойт» з питань оподаткування та кадрового консультування для надання всебічних рекомендацій для компаній.

Мобільність і переміщення

Для компаній з глобальними операціями мобільність працівників часто є ключовим компонентом їхніх стратегічних планів. Компаніям необхідно швидко й ефективно з економічної точки зору організовувати і координувати міжнародні переміщення працівників, враховуючи матеріальні потреби, винагороду та правові питання. Юристи «Делойт» надають допомогу підприємствам у:

  • Розробці політики міжнародної мобільності;
  • Складанні міжнародних трудових угод та листів призначення;
  • Визначенні винагороди для іноземних працівників;
  • Питаннях, пов’язаних із поверненням на батьківщину та закінченням строку контракту.

Імміграційне законодавство:

- Переміщення працівників;

- Працевлаштування іноземних працівників, зокрема сприяння в отриманні візи, дозволу на роботу, дозволу на в’їзд, посвідки на проживання та громадянства;

- Представництво в місцевих органах влади з питань імміграції.

Юридичний відділ «Делойт» тісно співпрацює з колегами з питань оподаткування та кадрового консалтингу для надання компаніям рекомендацій, необхідних для прийняття та реалізації обґрунтованих бізнес-рішень. «Делойт» якісно виділяється з-поміж інших компаній в питаннях глобальної мобільності своїми можливостями і міжнародним охопленням.

Спостереження

Дослідження законодавства

Дослідження змін у законодавстві передбачає щоденну інформаційну розсилку з метою інформування про найбільш суттєві зміни в законодавстві, а також пропозиції та події, про які повідомляється у пресі.

Контакти

Андрій Серветник

Андрій Серветник

Партнер, податково-юридичний департамент

Андрій Серветник – партнер податково-юридичного департаменту. Андрій працює в Делойт з 2002 року, і очолює напрямок міжнародного оподаткування, а також консультацій приватним клієнтам – Deloitte Priva... Більше

Дмитро Павленко

Дмитро Павленко

Директор, податково-юридичний департамент

Дмитро Павленко – директор податково-юридичного департаменту київського офісу «Делойт», керівник юридичної групи. Кандидат юридичних наук, адвокат. Дмитро має значний досвід консультування українських... Більше