Аналіз

Прогноз розвитку світового сектору охорони здоров’я на 2015 рік

Спільні цілі, суперечливі пріоритети

В усьому світі уряди, системи установ з надання медичної допомоги, страхові компанії та споживачі постійно змагаються за першість щодо суперечливих пріоритетів: задоволення динамічного попиту на послуги у сфері охорони здоров'я та зниження зростання вартості цих послуг.

У цьому звіті розглянуто поточні проблеми, що впливають на світовий сектор охорони здоров'я, надано стислий огляд заходів, що здійснюються на різних регіональних ринках, а також запропоновано рекомендації для зацікавлених сторін на 2015 рік.

Основні проблеми сектору в 2015 році

Перспективи розвитку світового сектору охорони здоров’я в 2015 році неоднозначні. Досягнення у сфері охорони здоров'я і державні ініціативи з розширення доступу до медичного обслуговування мають сприяти розширенню сектору, але водночас зростає потреба у зменшенні витрат. Внаслідок збільшення чисельності населення і рівня добробуту споживачів зростає попит на послуги у сфері охорони здоров'я, але старіння суспільства і хронічні захворювання змушують учасників ринку ухвалювати важкі рішення щодо рівня виплат. У розпал цього змагання багато з наявних бізнес-моделей та операційних процесів стануть неефективними.

Далі надано докладний опис тенденцій, що впливатимуть на світовий сектор охорони здоров'я у 2015 році та рекомендації для зацікавлених сторін. Очікується, що у 2015 році зацікавлені сторони зазнають впливу чотирьох основних аспектів, пов’язаних із системою створення вартості у світовому секторі охорони здоров’я: витрати, адаптація до ринкових умов, трансформація та цифрові інновації, регулятивна база та її дотримання.

Витрати

Витрати – найбільша проблема сфери охорони здоров’я, що постане у 2015 році перед більшістю країн. Потреба стримання витрат і забезпечення цінності – наслідок цілого кола чинників. Політична невизначеність, постійна економічна напруженість і заходи суворої економії в низці країн ставлять під сумнів стійкість фінансування медичної допомоги в галузі охорони здоров'я. Крім того, є певні запитання і занепокоєння щодо обсягів фінансування для оптимізації узгодження пропозиції та попиту і, зокрема, як фінансувати інтеграційні процеси та заходи першої медичної допомоги, одночасно адаптуючись до зростання потреби в екстреній допомозі.

Крім того, внаслідок високої вартості цільової терапії, персоналізованої медицини, генної медицини, медичних приладів та інших досягнень продовжує зростати тягар витрат на охорону здоров’я разом із впливом відходів, шахрайства та зловживання.

Адаптація до ринкових умов

Зміни вимагають від страхових компаній та програм медичного страхування нового погляду на традиційні бізнес-моделі, щоб адаптуватися до зміни чи виникнення нових завдань і можливостей у сфері охорони здоров'я.

Зростання ролі держави – не можна недооцінювати, що роль держави як платника, регулятора та «архітектора» ринку у світовій галузі охорони здоров'я стає ключовою і зростає.

Масштаб розквіту – конвергенція ринкових умов стає основою для можливого періоду швидкої консолідації серед постачальників медичних послуг, зокрема у США. Вертикальна та горизонтальна консолідація зростає, незважаючи на підвищений тиск з боку регулятивних органів. Крім того, очікується, що конвергенція в межах секторів зросте, перемістившись на «екосистеми» постачальників товарів і послуг.

Змагання за кваліфікованих спеціалістів – зі зростанням населення та потреби в медичному обслуговуванні як розвинені країни, так і країни, що розвиваються, намагаються досягти достатньої кількості відповідно підготовлених, кваліфікованих фахівців у сфері охорони здоров'я, особливо лікарів і середнього медперсоналу.

Оптимізація доступу до медичної допомоги – брак фахівців, розміщення пацієнтів, відсутність інфраструктури охорони здоров'я в деяких країнах і застаріле обладнання як у розвинених країнах, так і країнах, що розвиваються, є основними причинами проблем доступу до медичної допомоги в усьому світі.

Захист прав споживача – пацієнти, які стикаються зі значними франшизами та розподілом витрат на медичні процедури і послуги (включно зі спеціалізованими лікарськими препаратами і виробами медичного призначення) починають уважніше ставитися до витрат і беруть активнішу участь в ухваленні рішень, пов’язаних з охороною здоров'я.

Трансформація та цифрові інновації

Унаслідок впровадження нових цифрових рішень у сфері медичних інформаційних технологій (HIT), як-от електронний медичний архів, «мобільна медицина» (mHealth), «телемедицина» та прогнозна аналітика, трансформується спосіб взаємодії лікарів, платників, пацієнтів та інших зацікавлених сторін у сфері охорони здоров’я. Цифрові інновації, зокрема адитивне виробництво, штучний інтелект, діагностичні пристрої та аксесуари сприяють розвитку нових діагностичних та лікувальних можливостей, підвищенню ефективності процесів і скороченню витрат.

Технологічні досягнення також слугують ланкою між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, а також учасників системи створення вартості у сфері охорони здоров’я. Темп цих змін може бути швидким і (в певних частинах світу) руйнівним для встановлених моделей у сфері охорони здоров’я. Однак їхній потенціал щодо поліпшення процесів у сфері охорони здоров’я вже помітний.

Регулятивна база та її дотримання

Розробка регулятивної бази світової галузі охорони здоров’я – це складний та динамічних процес. Основний чинник – здоров’я та безпека пацієнта; однак підходи органів влади до захисту пацієнтів можуть значно відрізнятись у різних країнах. Ця складність також підвищується у зв’язку з швидкими темпами клінічних і технологічних змін, підвищенням тиску з боку урядів, ЗМІ та споживачів, ускладненими методами моніторингу ризиків і координацією в межах органів і регіонів. Прозорість механізму здійснення платежів також займає центральне місце. Закрита медична інформація в умовах ризику порушення системи безпеки та хакерських атак також залишатиметься на порядку денному зацікавлених сторін.

Новини ринку

 

Завантажити світовий звіт за посиланням, вказаним праворуч, чи ознайомитися з останніми новинами галузі та особливостями місцевих ринків, обравши одну із країн/регіонів:

Прогноз розвитку світового сектору охорони здоров’я на 2015 рік
Чи була корисною ця інформація?