Аналіз

Інтеграційні процеси є ключовим фактором успіху М&А угод

Дмитро Ануфрієв, партнер, керівник департаменту «Корпоративні фінанси»

25 березня 2015 року

Майже 30% керівників компаній, які брали участь у процесах злиття та поглинання, вважають, що їхні зусилля з інтеграції не виправдали очікувань. Такими є результати звіту «Інтеграція після злиття – 2015» (Deloitte’s Integration Report 2015), підготовленого компанією «Делойт» за результатами опитування 800 керівників компаній. Окрім того, майже кожен п'ятий керівник компанії (18%) повідомив, що інтеграція не допомогла досягнути цілей, які були поставлені на початку.

Проте М&А угоди приносять їх учасникам не лише проблеми та ризики, але й відкривають нові можливості. За даними агентства Thomson Reuters, 2014 рік став найактивнішим в сфері злиттів й поглинань за останні 7 років, сукупна вартість понад 40 000 укладених M&A угод за рік сягнула майже 3,5 трлн доларів США. Тенденція до пожвавлення цього ринку спостерігалась також на початку 2015 року: протягом січня сукупна вартість угод склала 232,9 млрд доларів США, зафіксувавши найактивніший початок року для операцій злиття й поглинання з 2011 року.

На відміну від світових трендів, в Україні М&А активність в 2014 році скоротилась та залишається невисокою в 2015 році. Частина угод мають вимушений характер. Дмитро Ануфрієв, партнер, керівник департаменту «Корпоративні фінанси» відзначає, що об’єктами інтересу для М&А в Україні є переважно компанії, які найменшою мірою залежать від кризових явищ та девальвації, компанії, продукція яких користується попитом на ринках ЄС, а також компанії, які є можливість придбати з великим дисконтом. До інвестиційно-привабливих секторів належать насамперед експортери сільгоспсировини та готової продукції, а також компанії, що працюють у сфері ІТ.

Крім того, спостерігається інтерес до фармасектору та до компаній енергетичного сектору, зокрема тих, які займаються видобутком газу і альтернативною енергетикою. «Приймаючи рішення про інвестиції у ту чи іншу компанію, стратегічні інвестори оцінюють інтеграційні можливості бізнесу. При цьому, велике значення мають внутрішні процеси, побудовані в компанії, а також прозорість бізнес-практик», - відзначив Дмитро Ануфрієв.

Звіт «Інтеграція після злиття – 2015» описує п'ять найефективніших методів, які впливають на досягнення успіху на ринку злиттів і поглинань.

Синергія та забезпечення максимальної вартості

Досягнення синергії є одним із ключових компонентів успіху операції. Згідно з оцінками, наданими 52% опитаних керівників, загальна вигода, отримана від процесу синергії між компаніями, становила менше половини від загальної вартості угоди. «Метою забезпечення максимального синергічного ефекту є створення вартості – підвищенні операційної рентабельності, зміцненні балансу та забезпеченні зростання акціонерної вартості», – зазначив пан Мак-Ґі. «Ми побачили декілька спільних рис між компаніями, які мають успішно інтегровані придбання та добре продуманий процес синергії. Ці риси охоплюють цілісне планування, проведення комплексного передінвестиційного аналізу та розуміння складності здійснення процесу об’єднання у межах усіх аспектів діяльності».

Рівень готовності

Присвятивши багато часу і ресурсів на укладання угоди, дуже легко випустити з уваги процедури, що забезпечують функціонування бізнесу після завершення процесу злиття. У звіті «Інтеграції після злиття – 2015» відмічається, що однією з головних причин, через яку угоди злиттів і поглинань не приносять очікуваних переваг, є недостатня підготовка до періоду після завершення процесу злиття. З огляду на конкретні сфери діяльності, респонденти назвали галузь інформаційних технологій одним із функціональних напрямків із найвищою необхідністю у підвищенні ефективності навичок і можливостей здійснення інтеграції.

Організаційні фактори

Критично важливими у забезпеченні успішного інтеграційного процесу є розробка відповідного плану, що передбачає оптимізоване використання ресурсів та бюджету, а також адміністративна підтримка з боку керівництва обох компаній, що беруть участь в угоді. Також, респонденти вказали на необхідність створення багатофункціональної, пост-інтеграційної групи керівництва - 90% опитаних відзначило, що це має вирішальне значення для успішного процесу інтеграції.

Операційна модель

Операційні моделі мають надзвичайно сильний вплив на продуктивність і конкурентоспроможність і на переконання респондентів, особливо актуальними є під час об'єднання різних за своїми напрямками діяльності компаній. Ефективність модифікації операційної моделі відзначають дві третини опитаних, тоді як 40% заявляють про суттєве підвищення ефективності після оптимізації операційних моделей.

Спілкування і корпоративна культура

Прозора комунікація зі співробітниками на постійній основі є одним із п'яти головних факторів, що сприяють успішній інтеграції. Переважна більшість опитаних керівників (76%) відзначила, що «синтез» корпоративних культур є важливим чинником для загального успіху інтеграції. Водночас близько 30% заявили, що їхні зусилля з інтеграції людського капіталу були неефективними.

Integration Report 2015 Putting the pieces together
Висновки

Респонденти відзначили, що у майбутніх М&А угодах вони планують зосередитись на прискореному та поетапному процесі інтеграції, підвищенні ефективності комунікацій та на ретельнішому відборі інтеграційної групи. Вони також зазначили, що планують збільшити свої інвестиції в інтеграційні процеси.

«Добре продуманий процес планування інтеграції може забезпечити злагоджене виконання, і сприяти тому, щоб робота, виконана під час інтеграції, приносила результати», – сказав пан Мак-Ґі. «Приділяючи достатньо часу та інвестуючи час і ресурси в детальне планування та враховуючи рекомендацій від внутрішньої і зовнішньої групи фахівців, компанії будуть краще підготовлені до того, щоб не лише досягти намічених цілей, але й перевершити очікування від угоди».

Методологія дослідження

Опитування компанії «Делойт» було проведено у період з 15 листопада по 18 грудня 2014 року фірмою з маркетингових досліджень OnResearch. В опитуванні прийняло участь 803 керівника американських компаній, які були залучені в угодах злиття та поглинання протягом попередніх 24 місяців, або які планували злиття чи поглинання впродовж наступних 12 місяців, або компаній, на яких розповсюджуються обидва критерії. 

Про практику компанії «Делойт» з надання послуг, пов’язаних з операціями злиття й поглинання
Компанія «Делойт» надає консультаційні послуги корпоративним клієнтам і приватним інвесторам протягом усього процесу реалізації угод злиття й поглинання, від розробки стратегії та вибору правильного партнера до проведення ретельного передінвестиційного аналізу та укладання угоди. Протягом усього процесу інтеграції або під час розформування компанії, ми узгоджуємо наші послуги, щоб задовольнити потреби наших клієнтів, супроводжуючи операції злиття й поглинання для підвищення цінності для наших клієнтів. Перегляньте повний звіт «Інтеграція після злиття – 2015». (Integration Report 2015)

2015 Financial Services M&A Predictions
Чи була корисною ця інформація?