Стаття

Про найпривабливіші галузі для іноземних інвесторів

Дмитро Ануфрієв, партнер департаменту корпоративних фінансів

Враховуючи переорієнтацію українського експорту на ринки ЄС у поєднанні з суттєвою девальвацією гривні й загальною нестабільною ситуацією в Україні, ключовий інтерес для іноземних інвесторів представлятимуть наступні компанії:

(а) бізнеси, які найменшою мірою підвладні кризовим явищам в Україні;

(б) компанії, продукція яких користується попитом на ринках ЄС;

(с) компанії, що мають конкурентні переваги через особливості України. Це передусім експортери сільськогосподарської сировини й готової продукції, а також компанії в сфері ІТ. Окрім того, можна очікувати інтерес до компаній енергетичної сфери, зокрема тих, що займаються видобутком газу й альтернативною енергетикою, а також до фармсектору.

Пожвавлення інвестиційнї активності спостерігатиметься у банківському секторі. Через погіршення якості активів банки втратили частину капіталу, причому у деяких випадках суттєву. Як наслідок, їх власники, у тому числі іноземні структури, вноситимуть новий капітал. Але це радше вимушена інвестиція.

До деяких секторів  інтерес з боку інвесторів у короткостроковій перспективі знижуватиметься. Це стосується:

  1. ритейл, споживче кредитування – через падіння внутрішнього платоспроможного попиту і падіння курсу гривні;
  2. будь-які галузі, залежні від імпорту;
  3. галузі/підприємства, що було традиційно орієнтовані на ринок Росії та СНД: машинобудування, частина харчового сектора, зокрема молочна і кондитерська;
  4. металургія – через падіння на глобальних ринках металу, значної капіталоємності в умовах дефіциту фінансування й нестабільності на Сході країни.

Коментар підготовлено для агентства «Укрінформ»

Чи була корисною ця інформація?