Стаття

Про ситуацію в банківському секторі

Дмитро Ануфрієв, партнер департаменту корпоративних фінансів

Міжнародне агентство Standard & Poor's (S&P) у вересні віднесло банківський сектор України до найвищої групи ризику. Це пов’язано насамперед з ситуацією на ринку, яка була стабільно складною протягом всього 2014 р. До того ж, відповідно до очікувань, ключові виклики зберігатимуться і у 2015 р., а деякі з них можуть навіть посилитись. Зокрема, погіршення якості активів, дефіцит ліквідності та нестача капіталу.

Першим викликом є істотне погіршення якості активів, передусім кредитного портфеля. Це викликано численними факторами. По-перше, спостерігаємо подальше падіння ВВП (за різними оцінками, від 1 до 4 відсотків) і, як наслідок, загальне погіршення фінансового стану позичальників. По-друге, значна девальвація гривні, що набрала обертів у 2014 р., викликала підвищення вартості кредитів у іноземній валюті вдвічі. До того ж, є ризик подальшої девальвації наступного року.

Серед факторів, що негативно вплинули на якість кредитів, можна виділити і суттєве погіршення чи припинення обслуговування кредитів позичальників у Криму, зоні АТО і тих позичальників, що постраждали від бойових дій, а також втрату фізичних активів. Окрім цього, негативного впливу завдали недобросовісні позичальники, у яких з’явилися додаткові можливості й привід погіршити обслуговування кредитів.

Другою проблемою банківської системи є дефіцит ліквідності та винятково обмежений доступ до довгострокових ресурсів. Відповідно до статистичних даних, за січень-листопад 2014 р. обсяг гривневих депозитів знизився на 14%, а валютних – на 30%. Така тенденція зберігалась і в листопаді. В результаті, ринок внутрішніх і, тим більше, зовнішніх позик майже закритий. Таким чином, ключовим джерелом додаткового фондування  для банків є рефінансування в НБУ. Але цей ресурс має власні обмеження і в довгостроковій перспективі на нього покладатися не можна. На жаль, для вирішення проблеми ліквідності й доступу до довгострокових ресурсів у 2015 році передумов немає.

Третім важливим викликом стане дефіцит капіталу. За результатами стрес-тестування потреби найбільших 35 банків у додатковому капіталі складають 66 млрд. грн. До того ж, робота проводилась станом на 1 січня 2014 р., коли ще далеко не всі ризики були явними. А ризики, що з’явились у 2014 р., врахували тільки частково.

Окрім того, банківська система України, за результатами січня-листопада 2014 р., зазнала збитків у сумі 22,4 млрд грн., у той час як за аналогічний період минулого року був отриманий прибуток обсягом 2,4 млрд грн. Але не всі збитки є наслідком додаткових витрат на формування резервів за кредитами, тобто частина збитків формується вже на операційному рівні.

Таким чином, у банківській системі спостерігається суттєва нестача капіталу, і обсяг дефіциту, імовірно, зростатиме в 2015 р. Це пов’язано, передусім, з подальшим погіршенням якості кредитного портфеля, а також додатково (для деяких банків) – з операційними збитками.

Незважаючи на досить негативні очікування, є чимало факторів, що можуть значно покращити ситуацію в банківському секторі в 2015 р.

В першу чергу, на стабільність банківської системи впливатиме ситуація в реальній економіці, адже від цього залежить і якість активів, і можливості для кредитування нового бізнесу. Не менш важливими факторами є військовий конфлікт на Донбасі й робота з позичальниками в зоні АТО, а також довіра населення до системи, що впливає на депозитну базу і, як наслідок, стан ліквідності.

Ще одним важливим чинником, від якого залежить стабільність банківської системи, є фінансова підтримка і кредитування з боку міжнародних фінансових організацій: це впливає на загальні макроекономічні показники країни, на резерви НБУ, стабільність валютного курсу, можливість держави надавати фінансову підтримку банкам, на програми кредитування банків, що є партнерами МФО. Окрім уже перелічених факторів, важливими є  й ефективність роботи з проблемною заборгованістю, готовність і здатність власників банків вносити додатковий капітал, а також здатність найбільших банків адаптувати власні бізнес-моделі до нових реалій.

Отже, ми спостерігали не дуже позивну ситуацію в банківській сфері, і  прогнози на 2015 р. також є не дуже втішними. Проте, ситуація може стабілізуватися в разі ефективної політики держави, активної участі комерційних банків і фінансової допомоги міжнародних інституцій.

Коментар підготовлено для видання Ділова Столиця.

Чи була корисною ця інформація?