Опитування покоління Мілленіуму

Прес-релізи

«Делойт» з'ясував, що рівень довіри мілленіалів до бізнесу різко знизився – вони відчувають себе непідготовленими до Четвертої промислової революції

13 червня 2018 року

  • Мілленіали та покоління Z демонструють меншу лояльність до компаній та довіру до бізнесу.
  • Висловлюючи недовіру як до ціннісних пропозицій компаній, так і до їхніх етичних норм, респонденти закликають бізнес-лідерів чинити  вплив на навколишнє середовище.
  • На фоні зниження лояльності працівників до компаній і поширення «економіки вільних заробітків» ключовими умовами  утримання мілленіалів та покоління Z стають різноманітність та гнучкість.
  • Мілленіали та покоління Z не відчувають себе готовими до змін, що їх несе з собою Четверта промислова революція (Промисловість 4.0).  

Через рік значних геополітичних та соціальних перетворень мілленіали та покоління Z почали тиснути на свої компанії, щоб ті активізували зусилля з позитивного впливу на навколишній світ – про це свідчить сьоме щорічне «Дослідження цінностей мілленіалів» (Millennial Survey) від компанії «Делойт». Хоча деякі керівники компаній вже починають звертати увагу на соціальні проблеми, мілленіали скептично оцінюють ціннісні пропозиції бізнесу та його етичні норми.

Таких висновків дослідники дійшли на підставі результатів опитування 10 455 мілленіалів у 36 країнах. Крім того, у дослідженні взяли участь близько 1850 представників покоління Z у шести країнах, які тільки виходять на ринок праці, і розповіли про своє ставлення до бізнесу. 

У двох попередніх дослідженнях компанії «Делойт» відмічалася тенденція, що мілленіали все більш позитивно ставляться до ціннісних пропозицій та етичних норм бізнесу. Однак, у 2018 році відбувся різкий перелом – про це свідчить той факт, що довіра до компаній знизилася до найгіршого за чотири роки рівня. Сьогодні менше половини мілленіалів вважають, що компанії дотримуються стандартів етичних норм (48% проти 65% у 2017 році), а керівники підприємств докладають достатніх зусиль для поліпшення стану суспільства (47% проти 62%).

Як доводять останні шість років, мілленіалам, а тепер вже і поколінню Z, гостро співзвучно збільшення соціальної ролі бізнесу, і їхня переважна більшість відчуває, що успіх компаній повинен вимірюватися не лише фінансовими показниками. Вони впевнені, що підприємства мають включити до своїх пріоритетів такі завдання, як створення робочих місць, впровадження інновацій, покращення життя і кар'єрних можливостей працівників, а також чинення позитивного впливу на суспільство та довкілля.

Однак, відповідаючи на питання про цілі своїх організацій, вони згадували отримання прибутку, підвищення показників ефективності та виробництво або продаж товарів і послуг – три напрями, які, на  думку мілленіалів, мали би бути найменш важливими. Мілленіали визнають, що для реалізації тих пріоритетів, які вони вважають більш важливими, компанії повинні отримувати прибуток, а  всі ці цілі та фінансові показники мають бути ретельно збалансованими.

«Результати цьогорічного дослідження свідчать про те, що стрімкі соціальні, технологічні та геополітичні зміни минулого року значною мірою вплинули на погляди мілленіалів та покоління Z щодо бізнесу. Це тривожне попередження керівникам компаній по всьому світу,» – зазначає Пуніт Ренжен, генеральний директор «Делойт Глобал». «Ці категорії працівників відчувають, що керівники компаній зробили занадто високу ставку на свої порядки денні, не враховуючи ініціатив на користь суспільства.

Отже, підприємствам необхідно визначити шляхи позитивного впливу на громади, в яких вони провадять свою діяльність, і, якщо вони хочуть заручитися довірою та лояльністю мілленіалів і покоління Z, зосередитися на таких питаннях, як різноманітність, інклюзивність та гнучкість».

Коливання рівня довіри створює можливості для керівників компаній

Хоча ставлення мілленіалів до бізнесу різко погіршилося, вони ще менше довіряють політичним лідерам. Яким чином впливають на світ певні групи, як-от керівники НУО (неприбуткові організації), керівники компаній, релігійні та політичні лідери? Відповідаючи на це питання, лише 19% мілленіалів оцінили вплив політиків як позитивний (а 71% – як негативний).

Для порівняння зазначимо що, 44% мілленіалів вважають, що керівники компаній чинять позитивні зміни, і все ще мають певну віру у здатність бізнесу реалізувати значущі перетворення у суспільстві. Три чверті мілленіалів вважають, що міжнародні корпорації мають той потенціал, який допомагає вирішувати економічні, екологічні та соціальні проблеми суспільства. Ці результати вказують на впевненість мілленіалів у тому, що бізнес першочергово має долучатися до заходів з поліпшення стану суспільства не лише за рахунок створення робочих місць та отримання прибутку.

Рівень лояльності працівників знижується. Ключовими умовами утримання персоналу є різноманітність, інклюзивність та гнучкість

Рівень лояльності знизився до показника дворічної давнини. Серед мілленіалів 43% вважають, що можуть змінити місце роботи протягом двох років, і лише 28% прагнуть залишатися більше п'яти років. Це вже розрив у 15%, що на 7% перевищує показник попереднього року. Серед мілленіалів, які планують залишити своїх роботодавців протягом найближчих двох років, 62% вважають, що «економіка вільних заробітків» є потужною альтернативою роботі на штатній посаді. Працівники покоління Z демонструють ще нижчу лояльність: 61% заявляють про намір покинути свої поточні робочі місця протягом двох років, якщо матимуть вибір.

Отже, яким чином їх утримувати у компаніях? Як мілленіали, так і покоління Z високо цінують такі поняття, як толерантність та інклюзивність, повага та різні способи мислення. Хоча роботодавці можуть привабити ці категорії працівників заробітною платою та корпоративною культурою, цього виявляється недостатньо. Аби мілленіали та покоління Z залишалися задоволеними, необхідні ще різноманітність, інклюзивність та гнучкість.

Ймовірність того, що мілленіали та працівники покоління Z залишатимуться зі своїм роботодавцем більше п'яти років, зростає, якщо вони працюють у колективі та з керівною командою, що відрізняються різноманітністю. Крім того, 55% з тих працівників поколінь мілленіалів та Z, які заявили про своє бажання залишатися зі своїми поточними роботодавцями принаймні ще п'ять років, відзначають гнучкіші можливості у виборі місця та часу роботи зараз у порівнянні з умовами праці три роки тому.

Промисловість 4.0 відкриває непідготовленість мілленіалів і покоління Z до нової парадигми

Мілленіали та покоління Z чітко розуміють, як Четверта промислова революція змінює ринок праці, та відчувають її потенціал, який дасть людям змогу звільнитися від рутинних завдань заради більш творчої роботи.

Однак багато хто відчуває занепокоєність, очікуючи настання Промисловості 4.0. 17% усіх опитаних мілленіалів і 32% відсотки тих, у чиїх організаціях вже широко використовуються технології Промисловості 4.0, побоюються, що їхні робочі місця будуть частково або повністю заміщені. Крім того, менш ніж 40% мілленіалів і 30% працівників покоління Z відчувають, що мають навички, які знадобляться їм для досягнення успіху, і вони шукають саме такі компанії, які допоможуть їм стати успішними в цій новій епосі.

Респонденти прагнуть отримати наставництво, яке набагато ширше за просту передачу технічних знань. Молоді професіонали особливо жадають допомоги у створенні так званих м'яких компетенцій, як-от вміння переконувати, навички міжособистісного спілкування та, особливо для покоління Z, етична поведінка. Хоча, на їхню думку, підприємства досі не вживають достатніх заходів для задоволення їхніх потреб у розвитку. Лише 36% мілленіалів та 42%  респондентів з покоління Z повідомили, що їхні роботодавці допомагають їм зрозуміти зміни, пов'язані з Промисловістю 4.0, та підготуватися до них.

«Коливання рівня лояльності працівників демонструє унікальну можливість для бізнесу подвоїти рівень залучення та утримання молодих фахівців», – пояснює Мішель Пармелі, керівник департаменту управління людським капіталом, «Делойт Глобал». «Компаніям слід дослухатися до того, що їм кажуть мілленіали, та переосмислювати власні підходи до управління людськими ресурсами в умовах Четвертої промислової революції, спрямовуючи більше зусиль на навчання та розвиток, щоб допомогти всім працівникам підійматися по кар'єрних сходах протягом усього життя».

Про дослідження

Цей звіт про дослідження 2018 року базується на опитуванні 10 455 мілленіалів з 36 країн. У опитуванні взяли участь мілленіали, які народилися в період з січня 1983 року до грудня 1994 року, і являють собою особливу групу цього покоління. Тобто це молоді люди, які отримали вищу освіту і працюють на штатних посадах переважно у великих організаціях приватного сектору.  Мілленіали все частіше обіймають керівні посади, що дають їм змогу впливати на зусилля своїх організацій з вирішення проблем суспільства.

Цей звіт також містить відповіді 1844 респондентів-представників покоління Z з Австралії, Канади, Китаю, Індії, Сполученого Королівства та США, які народилися в період з січня 1995 року по грудень 1999 року. Станом на час опитування ці респонденти або ще навчаються, або вже отримали неповну чи повну вищу освіту. Більше третини з них вже працюють повний (16%) або неповний (21%) робочий день.

Чи була корисною ця інформація?