press

Прес-релізи

«Делойт» увійшов до списку «Змінюй світ» від Fortune

Відзнака за внесок у розвиток і підготовку суспільства до викликів майбутнього

Київ, Україна, 23 серпня 2018 року

Журнал Fortune включив компанію «Делойт» до свого престижного списку «Змінюй світ». Місця у цьому щорічному рейтингу розподіляються між найкращими компаніями, що досягають успіхів завдяки своїм соціальним ініціативам. «Делойт» є єдиною мережею незалежних аудиторських компаній, включеною до цьогорічного списку. Таким чином компанію відзначено за всі зусилля, що вона докладає для підготовки як клієнтів, так і власних працівників до технологічних змін, які несе із собою Четверта промислова революція.

«Бути серед найкращих компаній, що змінюють світ, є великою честю для «Делойт». Уся бізнес-модель «Делойт» побудована на фундаментальному переконанні в тому, що ми існуємо задля позитивного впливу на наших клієнтів, працівників і громади, у яких ми живемо та працюємо», – зазначає Пуніт Ренжен, генеральний директор «Делойт Глобал», – Через глобальну мережу закладів Університету Делойт, на базі яких ми навчаємо наших працівників і допомагаємо їм розвивати критичне мислення та лідерські якості, які так необхідні і нашим клієнтам, і нам як мережі, у сучасну епоху докорінних змін, що відбуваються внаслідок запровадження нових технологій».

Компанія «Делойт» взяла на себе добровільні зобов’язання щодо підготовки людей до можливостей і викликів Четвертої промислової революції. Мільйони людей не мають освіти, навичок і професійної підготовки для успішної самореалізації в умовах глобальної економіки, що стрімко змінюється. І ця ситуація спостерігається по всьому світу. Особлива роль рушійної сили у процесі розвитку робочої сили майбутнього – належить саме бізнесу.

Список «Змінюй світ» – це визнання організацій, які позитивно впливають на суспільство за допомогою заходів, передбачених їхньою основною бізнес-стратегією. Журнал Fortune розглядає організації з річним доходом 1 млрд доларів США і більше. Загальна оцінка виводиться на основі чотирьох індикаторів:

  • Вимірюваний вплив на суспільство: Fortune враховує обсяг, характер і тривалість впливу компанії для вирішення однієї чи кількох конкретних проблем у суспільстві. Ця категорія набирає все більшого значення.
  • Фінансові результати: Fortune оцінює користь, яку приносить компанії її соціально важлива робота, а також зважує, чи є прибутковість та збільшення акціонерної вартості більш значущими ніж переваги для репутації компанії.
  • Обсяг використання інновацій: Fortune порівнює, наскільки інноваційними є зусилля компанії відносно інших підприємств у відповідній галузі, а також враховує, чи беруть інші компанії її приклад до свого арсеналу.
  • Інтеграція на рівні компанії: Fortune враховує ступінь інтеграції ініціатив у загальну стратегію компанії, а також оцінює, наскільки ефективно ця стратегія компанії доводиться до відома працівників за всіма функціональними вертикалями у межах всієї компанії.

«Місія нашої компанії – робити те, що дійсно важливо. Саме тому ми максимально підтримуємо проекти, організації та заходи, які націлені на позитивні зміни в суспільстві, і залучаємо до них наших співробітників, – зауважила Катерина Юрченко, провідний фахівець з корпоративної відповідальності та сталого розвитку «Делойт» в Україні, – За минулий рік компанія «Делойт» в Україні інвестувала понад 3000 годин у волонтерство співробітників в освітніх, екологічних, благодійних проектах, а також у pro bono роботу».

Про прагнення компанії «Делойт» щодо позитивного впливу на суспільство

Вирішення складних проблем, які сьогодні постають перед суспільством, стало обов'язковим завданням для бізнесу, та ще й таким, що потребує нового мислення для прийняття рішень.

«Делойт» запроваджує свої заходи через програму WorldClass, яка є соціально значущою ініціативою, що змінить майбутнє 50 мільйонів людей до 2030 року. Нашою амбітною метою є створення шляхів, що допоможуть людям втілювати їхні устремління та знаходити значущу роботу в нових економічних умовах.

Дізнатися більше про рейтинг та компанії, що увійшли до нього, можна за посиланням.

Чи була корисною ця інформація?