Новий стандарт МСФЗ 16 «Оренда»

Новини

Новий стандарт МСФЗ 16 «Оренда»: готуймося до змін заздалегідь

Експерти «Делойт» про нові облікові правила та вимоги щодо оренди

13 березня 2018 року відбулося чергове засідання Клубу головних бухгалтерів, присвячене впровадженню нового стандарту МСФЗ 16 «Оренда». Організатором заходу виступила Незалежна асоціація банків України, а ініціатором теми – компанія «Делойт» в Україні.

Під час зустрічі експерти «Делойт» - менеджери департаменту аудиту Олена Закусило та Олексій Заноза, а також Сніжана Братасюк, менеджер податково-юридичного департаменту - розповіли представникам банківської спільноти про сутність, базові принципи та основні підходи щодо змін у фінансовому обліку, які пов’язані з впровадженням нового стандарту. Дискутували про потенційні проблеми, які можуть виникнути при застосуванні нового стандарту, включно з податковими наслідками.

Зміни вступають у дію з 1 січня 2019 року, а їхнє запровадження є неминучим для всіх українських організацій, які готують фінансову звітність у відповідності до МСФЗ, окрім тих, що переходять до МСФЗ від П(с)БУ з датою переходу 1 січня 2018 року, для них зміни вступають в дію з 1 січня 2018 року.

Новий стандарт стосовно оренди встановлює нову облікову модель для орендарів, підвищуючи прозорість за рахунок вилучення усіх суттєвих позабалансових операцій оренди. МСФЗ 16 значно змінить облік орендарів, оскільки приведе до визнання всіх договорів оренди на балансі (як нових, так і поточних на дату переходу) і, відповідно, методів первісної оцінки.  Після застосування нового стандарту, компанії мають визначати оренду, зважаючи на аналіз присутності контролю над орендованими активами та, за наявності такого, відображати активи і зобов’язання на балансі.

Стандарт усуває розподіл оренди на фінансову та операційну для орендарів. Це у свою чергу приведе до нових вимог щодо обліку та відображення договорів оренди, а також вимог до розкриття у фінансовій звітності.

Для компаній, які мають значну кількість договорів оренди, перехід потребуватиме суттєвих інвестицій часу, оскільки потрібно буде проаналізувати існуючі договори оренди, оцінити варіанти переходу та доцільність застосування практичних послаблень, розглянути можливі ІТ-рішення для ведення обліку та оцінити вплив на фінансову звітність при застосуванні нової моделі обліку і податковий ефект від впровадження стандарту. 

Облік для орендодавця залишається, в основному, без суттєвих змін порівняно з МСБО 17 «Оренда».

4 причини, чому не варто зволікати з підготовкою до переходу

1. МСФЗ 16 «Оренда» матиме істотний вплив на такі показники:

 • Активи та зобов'язання
 • Амортизація, витрати з оренди і відсотків
 • Операційні та фінансові грошові потоки
 • EBIT і EBITDA

2. Розробка облікової політики та суджень порушить такі питання:

 • Ідентифікація договору оренди відповідно до нового визначення
 • Вибір варіантів переходу на новий стандарт
 • Використання винятків – короткострокові договори та активи з низькою вартістю
 • Агрегація ідентичних об'єктів у «портфелі» (якщо застосовується)
 • Облік права на пролонгацію або припинення договору при визначенні терміну оренди
 • Визначення ставки дисконтування
 • Застосування МСФЗ 16 до нематеріальних активів

3. Реалізація стратегії у сфері ІТ-рішень потребує суттєвого часу:
Облік договорів оренди може бути здійснений як на базі існуючих ERP систем, так і на базі окремих продуктів. Модифікація наявних систем і впровадження нових продуктів можуть потребувати істотних ресурсів і часу.

4. Застосування положень стандарту потребує аналізу великого масиву даних:
Наявність до 80-ти умов у кожному договорі оренди може вплинути на фінансові показники.

Контакти

Якщо у вас виникнуть будь-які запитання стосовно нового стандарту МСФЗ 16 «Оренда» та переходу на нього, будь ласка, звертайтеся за вказаними контактами.

Олексій Заноза, старший менеджер департаменту аудиторських послуг

azanoza@deloitte.ua

Сергій Онищенко, старший менеджер податково-юридичного департаменту

sonischenko@deloitte.ua

 

Чи була корисною ця інформація?