tax and legal alerts

Новини

Парламент України проголосував за ратифікацію Конвенції між Україною і Республікою Мальта про уникнення подвійного оподаткування

Інформаційне повідомлення

14 квітня 2017 року

13 квітня 2017 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї» (надалі – «Закон»).

I. Ставки податку на репатріацію

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (надалі – «Конвенція») зокрема передбачає можливість застосування наступних знижених ставок податку на репатріацію:

  • 5 відсотків від загальної суми дивідендів, якщо фактичним власником (в англ. версії Конвенції – «beneficial owner») є компанія, яка не є товариством (в англ. версії Конвенції – «other than a partnership»), яка володіє безпосередньо принаймні 20 відсотками капіталу компанії, що сплачує дивіденди; 15 відсотків від загальної суми дивідендів у всіх інших випадках;
  • 10% при виплаті процентів або звільнення від оподаткування в деяких випадках (наприклад, якщо відсотки виплачуються щодо позики, гарантованої Урядом іншої держави);
  • 10% при виплаті роялті.

II. Приріст капіталу

Доходи, що одержуються резидентом однієї держави від відчуження акцій, які одержують 50 відсотків їхньої вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, розташованого в іншій державі, можуть оподатковуватись у цій іншій державі.

III. Постійне представництво

Конвенція містить стандартне формулювання щодо постійного представництва – постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність підприємства. Для будівельного майданчика, будівельного, складального або об‘єкту чи пов’язаної з ним наглядової діяльності представництво створюється у випадку, якщо тривалість робіт перевищує 9 місяців.

IV. Обмеження переваг

Стаття 21 Конвенції передбачає, що резидент не повинен отримувати переваг від Конвенції, «якщо головною метою або однією з головних цілей такого резидента або особи, яка пов’язана з таким резидентом, було отримання вигоди від Конвенції». Проте, це положення не застосовується, якщо компанія здійснює «незалежну господарську діяльність» (в англійській версії Конвенції – «substantive business operation») в країні, резидентом якої вона є, та вимагає звільнення стосовно доходу, що пов‘язаний з такими операціями.

V. Набрання чинності

На сьогоднішній день Закон готується на підпис у Президента України. Конвенція набере чинності після підписання Закону Президентом України та в день, коли друга держава повідомить про завершення всіх її внутрішньодержавних процедур. Ця Конвенція застосовуються:

a) в Україні:

        i. стосовно податків, утриманих у джерела щодо сум, сплачених на або після першого січня календарного         року, що настає після року, коли Конвенція набирає чинності; та

        ii. стосовно інших податків, які стягуються під час податкових років або періодів, що починаються на або після         першого січня календарного року, що настає після року, коли Конвенція набирає чинності.

b) в Мальті:

стосовно податків на дохід одержаних протягом будь-якого календарного року або звітного періоду, в залежності від обставин, що починаються на або після першого січня, що настає відразу після дати набрання Конвенцією чинності.

VI. Інші коментарі

Щодо застосування зниженої ставки податку на дивіденди необхідно звертати увагу на спеціальні умови Конвенції, які пов‘язані із нестандартним режимом оподаткування на Мальті.

Конвенція не містить спеціального протоколу, який би встановлював додаткові умови для обміну інформацією між уповноваженими органами (зокрема, форми запиту на отримання інформації).

З огляду на невідповідність перекладу Конвенції українською мовою (зокрема, щодо термінів «partnership» та «substantive business operation»), звертаємо увагу на те, що обидві версії Конвенції є автентичними, а перевага при виникненні суперечностей не надається ані версії українською мовою, ані англійською. У зв’язку з чим може виникнути необхідність в тлумаченні положень Конвенції українською мовою.

Ми будемо раді надати Вам консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з Конвенцією та її застосуванням.

Чи була корисною ця інформація?