Новини

Затверджено перелік організаційно-правових форм нерезидентів, операції з якими визнаються контрольованими

Інформаційне повідомлення

10 липня 2017 р.

У вівторок, 4 липня 2017 року, Кабінет Міністрів України (надалі «КМУ») затвердив перелік організаційно-правових форм нерезидентів, операції з якими визнаються контрольованими (далі – «Перелік ОПФ»).

Нагадаємо, що згідно з положеннями абзацу «г» ст. 39.2.1.1 Податкового кодексу України (надалі – «ПКУ»), які набрали чинності з 1 січня 2017 року, операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, визнаються контрольованими. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів у розрізі держав затверджується КМУ. Таким чином, КМУ тільки зараз затвердив такий перелік, який визначає 92 організаційно-правові форми нерезидентів у 26 країнах.

Переважна більшість організаційно-правових форм, що увійшли до зазначеного переліку, належить до податкових юрисдикцій з високим рівнем репутації (наприклад, Німеччина, Франція, Нідерланди, Японія). Звертаємо увагу, що жодна із зазначених країн не входить до іншого переліку так званих «низькоподаткових» юрисдикцій.

Ми розуміємо, що операції з нерезидентами, організаційно-правова форма яких внесена до Переліку ОПФ, можуть бути визнані контрольованими вже з моменту набрання чинності зазначеного переліку. Ця позиція підтверджується Державною фіскальною службою України у її Листі від 03.04.2017 № 6857/6/99-99-15-02-02-15 (надалі – «Лист ДФС»). Таким чином, кількість операцій платників податків, які визнаватимуться контрольованими, може збільшитися вже у поточному звітному році.

Якщо у звітному році нерезидентом, організаційно-правова форма якого внесена до Переліку ОПФ, сплачується податок на прибуток, господарські операції з ним визнаватимуться неконтрольованими (за відсутності інших критеріїв визначення операцій контрольованими). ПКУ не визначає необхідність отримання платником податків документу для підтвердження сплати податку на прибуток його контрагентом-нерезидентом. Однак податківці вважають, що отримання від контрагента такого документу буде слугувати аргументом для визнання операції неконтрольованою. Відповідно до Листа ДФС таким документом може бути документ, що видається податковим органом за формою, затвердженою законодавством відповідної країни, який повинен бути належним чином легалізований та перекладений відповідно до законодавства України.

Ми рекомендуємо вже зараз звірити організаційно-правові форми контрагентів-нерезидентів Вашої компанії з Переліком ОПФ. Це допоможе з’ясувати, чи не розширить набуття чинності зазначеного переліку списку контрольованих операцій Вашої компанії. 

Дмитро Литвин 
Менеджер, група трансфертного ціноутворення
dlytvyn@deloitte.ua

Чи була корисною ця інформація?