tax and legal alerts

Новини

Верховною Радою прийнято Закон, що вносить суттєві зміни до системи оподаткування України 

Інформаційне повідомлення

11 січня 2018 року

30 грудня 2017 року було опубліковано Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». Пропонуємо ознайомитись із основними змінами податкового законодавства, що вводяться в дію цим Законом.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»

Адміністрування податків

 • Змінено вартісні критерії віднесення підприємств до великих платників податків: за чотири послідовні податкові (звітні) квартали обсяг доходу повинен перевищувати 50 мільйонів євро, або загальна сума платежів до Державного бюджету за такий самий період повинна перевищувати еквівалент 1 мільйону євро (за умови, що ця сума, за винятком митних платежів, перевищує 500 тисяч євро).

 

ПДВ

 • Запроваджено тимчасове звільнення від оподаткування операцій з експорту окремих технічних культур (раніше застосовувалась ставка 0%). Зокрема, для:
  • сої – з 01.09.2018 по 31.12.2021;
  • ріпаку та свиріпи – з 01.01.2020 по 31.12.2021.

Внаслідок цієї зміни експортери будуть змушені здійснювати умовне нарахування ПДВ-зобов’язань, у зв’язку з придбанням цих товарів. При експорті інших сільськогосподарських культур продовжує діяти ставка ПДВ у розмірі 0%.

 • Реєстрація розрахунку коригування, в яких передбачено зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, повинна здійснюватися протягом 15 днів з дня отримання такого розрахунку коригування покупцем.
 • Уточнено, що платник податку зобов’язаний донарахувати умовні податкові зобов’язання, відповідно до пункту 198.5 ПКУ, за товарами/послугами, необоротними активами, лише у випаку, якщо вони придбані/виготовлені з податком на додану вартість.
 • Тимчасово, до 31.12.2018, звільняються від оподаткування ПДВ та акцизним податком операції з імпорту та реалізації на митній території України транспортних засобів з електродвигунами, (в тому числі тих, що були виготовлені на території України) згідно підкатегорії УКТЗЕД 8703 90 10 10.
 • Товари, придбані (виготовлені) до 14.04.2014, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях і лінії зіткнення, станом на 01.01.2017, не вважаються такими, що використовуються в негосподарській діяльності платника. Для цілей цієї норми ВЕЗ Крим прирівняна до тимчасово окупованої території.
 • Усі зареєстровані лікарські засоби, медичні вироби і вироби медичного призначення оподатковуються за  ставкою ПДВ 7%.
 • Розширено перелік програмної продукції, постачання якої звільняється від оподаткування: додані примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їхні частини та компоненти (у матеріальній або електронній формах), оновлення, додатки, доповнення до програм та права на такі доповнення. Пільга застосовується до всіх операцій з такою програмною продукцією, крім виплат роялті.
 • Розширено сферу застосування пільг з ПДВ для суб’єктів космічної діяльності.
 • До 01.01.2020 надається розстрочення (строком до 24 місяців) на сплату ПДВ при імпорті окремих категорій машин та обладнання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.
 • ПДВ оподатковуються товари сумарною вартістю до 500 євро і вагою до 50 кілограм, що ввозяться на територію України (за винятком авіаперевезень) у ручній поклажі та/або супроводжувальному багажі особою, яка була відсутня в Україні менше 24 годин або в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин, базою оподаткування є сумарна вартість таких товарів, що перевищує еквівалент 50 євро.
 • Товари сумарною вартістю до 50 євро та вагою до 50 кілограм, що ввозяться на територію України у ручній поклажі та/або супроводжувальному багажі, не є об’єктом оподаткування ПДВ незалежно від частоти перетину кордону особою, яка ввозить товари.
 • Не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з постачання товарів в одному вантажі (депеші) у міжнародних експрес-відправленнях (міжнародних поштових відправленнях) на адресу одного отримувача – юридичної особи або ФОП, сумарна вартість яких не перевищує 150 євро (з 01.01.2019).
 • Лише перші 3 міжнародні поштові/експрес-відправлення, ввезені протягом місяця, на адресу одного одержувача – фізичної особи, вартістю до 150 євро кожна, не будуть об’єктом оподаткування ПДВ (з 01.01.2019).

Зміни щодо зупинки реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань

 • Зупинено норму щодо критеріїв автоматичної зупинки реєстрації (далі – «Критерії») податкових накладних/розрахунків коригувань (далі – «ПН/РК»).
 • Кабінет Міністрів протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов’язаний розробити новий порядок зупинення реєстрації ПН/РК.
 • До набрання чинності  нового порядку зупинення податкових накладних, припиняється норма про достатність реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН для  віднесення сум ПДВ до податкового кредиту без додаткового підтвердження.
 • ПН/РК, реєстрацію яких було зупинено відповідно до Критеріїв, реєструються не пізніше 02.01.2018, крім:
  • ПН/РК, щодо яких станом на 01.12.2017 не подані пояснення і копії документів;
  • ПН/РК, щодо яких прийнято рішення про відмову у реєстрації ПН/РК у Єдиному реєстрі податкових накладних, по яких станом на 01.12.2017 не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.
 • ПН/РК, реєстрацію яких було зупинено відповідно до Критеріїв і щодо яких з 01.12.2017 та надано пояснення після 01.12.2017, реєструються відповідно до порядку, що діяв до набрання чинності цього Закону. У разі відсутності рішення про відмову у реєстрації таких ПН/РК протягом 5 робочих днів реєстрація здійснюється на наступний робочий день після завершення терміну.
 • Внаслідок цієї зміни платники податку зможуть безперешкодно реєструвати ПН/РК, проте платники податку можуть зіштовхнутися із проблемою неможливості подачі пояснення та документів по ПН/РК, які заблоковані до 01.12.2017.

 

Податок на прибуток

 • Запроваджено 60-денний звітний період для річної декларації з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим підсумком за рік.
 • Фінансовий результат до оподаткування не зменшується на суму отриманих доходів від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи та суму дивідендів, що підлягають отриманню від платників єдиного податку.
 • Розширено перелік нерезидентів, по взаємовідносинах з якими можливе збільшення фінансового результату на 30% вартості придбаних товарів/послуг: включені нерезиденти, які не сплачують податок на прибуток (у тому числі з доходів, отриманих поза межами держави реєстрації), які не є податковими резидентами держав, у яких вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів затверджується Кабінетом Міністрів.
 • Додано норми про необхідність збільшення фінансового результату до оподаткування:
  • на суму коштів, вартість товарів, наданих послуг, безоплатно перерахованих протягом звітного року суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, що є неприбутковими організаціями, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 8 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;
  • на суму повної або часткової компенсації один раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України працівника та/або його дітей віком до 18 років роботодавцем, що є платником податку на прибуток, якщо така компенсація відповідно до Кодексу не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи - платника податку на доходи фізичних осіб.
 • Скасовано ліміт щодо врахування банками та іншими фінансовими установами витрат на формування резервів за активами при розрахунку оподатковуваного прибутку. Водночас дозволено зменшити фінансовий результат до оподаткування на невикористану частину перевищення над лімітом, на яку було збільшено фінансовий результат до оподаткування у попередніх періодах. Таке зменшення відбуватиметься щоквартально рівними частинами протягом 2018 та 2019 років.
 • Здійснено уточнення щодо відсутності коригування фінансового результату до оподаткування на суми використання резерву при прощенні кредитором заборгованості (за винятком прощення заборгованості пов’язаних фізичних осіб та деяких категорій фізичних осіб, що перебували або перебувають у трудових відносинах з кредитором).
 • Додано норму, згідно з якою збільшення/зменшення резервів за активами банків та інших фінансових установ у зв’язку із впровадженням IFRS 9 (які буде відображено через рахунки обліку капіталу) підлягає включенню до витрат/доходів при розрахунку оподатковуваного прибутку.
 • Дозволено зменшувати суму податку на прибуток на суму акцизного податку, сплаченого за дизельне пальне, що використане дизельними локомотивами та самоскидами вантажопідйомністю понад 75 тон.

 

Трансфертне ціноутворення

 • До переліку контрольованих операцій додано господарські операції між нерезидентом та його постійним представництвом, обсяг яких перевищує 10 мільйонів гривень за відповідний рік. Однак, оскільки нерезидент та його постійне представництво є однією юридичною особою, виникають питання щодо практичного застосування вказаної норми.
 • Встановлено, що обсяг господарських операцій платника податків для цілей визначення операцій контрольованими, необхідно розраховувати за цінами, які відповідають принципу «витягнутої руки» (а не договірними, які раніше зазвичай використовувалися на практиці). Зазначені зміни покликані усунути можливі зловживання у разі свідомого заниження договірних цін, однак можуть призвести до спорів з податковими органами при визначенні контрольованості операцій.
 • Уточнено, що запит щодо подання документації з трансфертного ціноутворення повинен надсилатися не раніше 1 жовтня року, що настає за роком здійснення контрольованої операції. Тобто узгоджено зі строком для подання звіту про контрольовані операції.
 • Встановлено, що самостійні коригування щодо контрольованих операцій, здійснених у 2015 та 2016 роках, необхідно проводити за нормами, що діяли на момент проведення таких коригувань. Зміна має позитивний характер, оскільки дозволяє зараз проводити коригування операцій 2015 та 2016 років за діючими правилами (до максимального / мінімального значення ринкового діапазону, а не до медіани).
 • Доповнено перелік «пов’язаних осіб» для цілей трансфертного ціноутворення, зокрема:
  • якщо кінцевим бенефіціарним власником юридичних осіб є одна і та сама фізична особа;
  • якщо фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи;
  • якщо повноваження одноособового виконавчого органу двох юридичних осіб здійснює одна і та сама особа.
 • Розширено критерії включення держав до переліку «низькоподаткових» юрисдикцій. При формуванні такого переліку буде враховуватися наявність пільгового режиму оподаткування та можливість не сплачувати податок на прибуток в таких юрисдикціях.
 • Уточнено перелік інформації щодо платника податків та пов’язаних осіб, яка повинна міститися в документації. Також зазначено, що ці дані повинні бути за звітний період, в якому здійснювалась контрольована операція, та на момент подання документації.
 • Податковим органам дозволено в рамках планової документальної перевірки аналізувати відповідність виплат компанії на користь нерезидентів з «низькоподаткових» юрисдикцій, неприбуткових організацій та виплат роялті (відповідно до пп. 140.5.4, 140.5.6 Податкового кодексу України) принципу «витягнутої руки». Тобто усунуто існуючий недолік у законодавстві та дозволили в рамках звичайної перевірки аналізувати відповідність неконтрольованих операцій вимогам щодо податку на прибуток.
 • Податковим органам надано можливість проводити зустрічні звірки щодо трансфертного ціноутворення.
 • Запроваджено ряд суттєвих змін/доповнень щодо договорів попереднього узгодження ціноутворення (ДУЦ), а саме:
  • у разі недотримання умов ДУЦ платником податків, такий договір втрачає силу з дати набрання ним чинності;
  • дія ДУЦ може бути розповсюджена також на попередні періоди;
  • умови ДУЦ залишаються незмінними у разі зміни податкового законодавства.

 

Єдиний податок

 • Платників єдиного податку звільнено від сплати авансового внеску при виплаті дивідендів.
 • Запроваджено обов’язок сплати платниками податку «на репатріацію» при виплаті доходів нерезидентам.
 • З метою обчислення податкового зобов’язання для платників 4-ї групи для 2017 року застосовується індекс споживчих цін у розмірі одиниці.

 

Місцеві податки та рентна плата

 • Введено поняття «нова свердловина» з метою застосування окремої ставки ренти на видобування природного газу.
 • Зменшено ставки рентної плати для конденсату до 29% для покладів, що повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, та до 14% для покладів, що повністю залягають на глибині більше 5000 метрів (з 01.01.2019).
 • Встановлено на 5 років стимулюючої ставки рентної плати за користування надрами для природного газу, видобутого із нових свердловин.
 • До об’єкта оподаткування рентної плати не належить обсяг газу (метану) дегазації вугільних родовищ.
 • До 01.01.2020 буде звільнено від оподаткування податком на прибуток діяльність щодо використання газу метану вугільних родовищ.
 • Збільшено ставки екологічного податку.

 

Інші нововведення

 • Уточнено, що платіж за передачу права на розповсюдження примірників об’єктів інтелектуальної власності без права на їхнє відтворення не є роялті.
 • Виключено квас «живого бродіння» з переліку підакцизних товарів.
 • Спеціальні правила щодо первинних документів, що підтверджують показники податкової звітності та знаходяться на окупованих територіях і лінії зіткнення, поширено на ВЕЗ Крим.
 • Посадова особа контролюючого органу несе перед державою відповідальність у порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через незаконні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи.
 • Введено визначення нового терміну «синдикований фінансовий кредит». Введено спеціальну норму щодо можливості застосування положень конвенцій про усунення подвійного оподаткування з країною кожного кредитора у випадку сплати відсотків за синдикованими кредитами через організатора такого кредиту.

У разі виникнення будь-яких запитань щодо вищезазначеного інформаційного повідомлення, просимо звертатись до наших фахівців податково-юридичного департаменту.

Чи була корисною ця інформація?