tax and legal alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

ОЕСР опублікувала Настанови з трансфертного ціноутворення щодо фінансових операцій

Інформаційне повідомлення

25 лютого 2020 року

11 лютого 2020 року Організація економічного співробітництва та розвитку (далі – «ОЕСР») оприлюднила Настанови з трансфертного ціноутворення (далі – «ТЦУ») щодо фінансових операцій. Положення оприлюднених Настанов буде включено до загального тексту Настанов ОЕСР з ТЦУ.

Оскільки Україна не є членом ОЕСР, норми Настанов з ТЦУ не можуть розглядатися як норми прямої дії в Україні. Однак на практиці податкові органи посилаються на рекомендації ОЕСР у тих випадках, коли українське законодавство не містить чіткого роз’яснення щодо зазначеного питання. У зв’язку з цим Настанови ОЕСР з ТЦУ можуть враховуватися українськими платниками податків під час здійснення та аналізу контрольованих операцій.

Опубліковані Настанови ОЕСР з ТЦУ щодо фінансових операцій надають роз’яснення щодо таких аспектів:

 • необхідність визначення умов фінансових операцій;
 • рекласифікація позики у власний капітал;
 • внутрішньогрупові позики та гарантії;
 • внутрішньогрупове страхування;
 • кеш пулінг (cash pooling);
 • хеджування фінансових ризиків;
 • безризикова норма прибутку.

Положення Настанов підкреслюють необхідність аналізу всіх обставин здійснення фінансових операцій, а також прямо передбачають умови, відповідно до яких борг може бути рекласифіковано в капітал.

Нижче наведено більш детальний аналіз положень, які можуть бути актуальними для українських платників податків.

Необхідність визначення умов фінансових операцій

Настанови звертають увагу на те, що під час здійснення аналізу відповідності умов операції принципу «витягнутої руки» необхідно враховувати наступне:

 • договірні умови операцій;
 • функції, що здійснюються, та ризики, що приймаються;
 • характеристики фінансових продуктів або послуг;
 • економічні обставини та ринкові умови здійснених операцій;
 • бізнес-стратегії, що здійснюються сторонами операції.

Прикладом результату аналізу вищезазначених умов може бути підтвердження того, що у випадку, коли кредитор не приймає інвестиційні ризики, такий кредитор не може отримати норму прибутку, що перевищує безризиковий рівень.

Рекласифікація позики у власний капітал

Настанови визначають, що у разі виконання низки критеріїв кредит може бути рекласифіковано в капітал. Це може призвести до того, що частину процентних витрат платника податків не буде враховано в складі податкових витрат. Настанови встановлюють такі критерії для зазначеної рекласифікації:

 • відсутність фіксованої дати погашення кредиту;
 • відсутність зобов’язання сплачувати відсотки;
 • відсутність фінансових ковенантів та забезпечення кредиту;
 • відсутність можливості у боржника одержувати кредити від непов’язаних осіб.

Настанови не передбачають принципу «все або нічого». Настанови визначають, що частина кредиту може бути рекласифікована у власний капітал, у той час як інша частина так і залишиться кредитом.

Фактори, які треба враховувати під час аналізу фінансових операцій

1) Внутрішньогрупові кредити

Настанови підкреслюють необхідність урахування як кількісних, так і якісних факторів для встановлення відповідності умов кредитних операцій принципу «витягнутої руки», зокрема:

 • економічний потенціал боржника та кредитора;
 • рівень підтримки материнської компанії групи у разі дефолту боржника;
 • фінансові ковенанти, що застосовуються перед наданням кредитних коштів чи в процесі їхнього використання;
 • гарантії.

Також окремі положення визначають, що якісні фактори можуть суттєво впливати на аналіз з ТЦУ та визначення ринкової процентної ставки.
 

2) Внутрішньогрупові гарантії

У Настановах зазначається, що під час аналізу операцій з надання гарантій потрібно враховувати фінансову спроможність поручителя виконати свої зобов’язання у випадку їхнього невиконання позичальником. Для цього необхідно визначити кредитний рейтинг поручителя.

 

Коментарі спеціалістів «Делойт», зазначені в цьому огляді, носять лише інформативний характер та не мають бути використані платниками податків без детального аналізу конкретного питання за участю спеціалістів «Делойт».

Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу стосовно тематики Настанов або щодо будь-яких інших питань з ТЦУ.

Чи була корисною ця інформація?