tax and legal alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Міністерство фінансів України розробило проекти ключових звітів з трансфертного ціноутворення відповідно до Плану BEPS

Інформаційне повідомлення

7 грудня 2020 року

Протягом останніх тижнів на веб-сайті Міністерства фінансів України було опубліковано три проекти наказів щодо звітності з трансфертного ціноутворення (ТЦУ) – як щодо поточної звітності, так і щодо нових форм:

 • затвердження форми та Порядку заповнення Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (нова форма звітності, яку необхідно подавати вже до 1 жовтня 2021 року);
 • затвердження форми та Порядку заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній (нова форма звітності, перший звітний період – 2021 рік);
 • внесення змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції.

Проекти зазначених наказів розроблені з метою вдосконалення структури звітності з ТЦУ відповідно до рекомендацій ОЕСР та змін згідно з Законом України №466-IX від 16.01.2020 року, що запровадив трирівневу структуру звітності та інші важливі зміни з ТЦУ в Україні.

Нижче наведено короткі коментарі щодо кожного з проектів наказів, котрі були оприлюднені лише для цілей обговорення та можуть зазнати змін до їхнього офіційного затвердження.

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (МГК) подається кожним платником податків, який здійснював контрольовані операції протягом звітного періоду до 1 жовтня року, наступного за звітним. Згідно з ПКУ, вказаний вид звітності вперше необхідно подати до 1 жовтня 2021 року за 2020 звітний період. 

Ціль повідомлення – надати можливість податковим органам в Україні встановити, чи досягає МГК критеріїв для підготовки Звіту у розрізі країн та майстер-файлу, а також чи повинен буде український платник податків подавати вказану звітність.

Проект повідомлення передбачає включення інформації щодо:

 • періоду закінчення фінансового року МГК;
 • сукупного консолідованого доходу та відомостей про материнську компанію МГК;
 • учасника МГК, уповноваженого материнською компанією на подання Звіту у розрізі країн (тобто інформація про компанію, що буде подавати такий Звіт). 
Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній

Звіт у розрізі країн МГК – форма звітності, що подається міжнародними групами, консолідований дохід яких перевищує встановлений поріг у 750 млн євро за рік, що передує звітному. Згідно з ПКУ, вказаний вид звітності вперше необхідно подати до 31 грудня 2022 року за 2021 звітний період. 

Проект Звіту у розрізі країн, розроблений Міністерством фінансів України, відповідає уніфікованим стандартам ОЕСР та передбачає включення інформації щодо:

 • кожної держави (території), в якій здійснює діяльність МГК;
 • переліку учасників МГК у відповідній державі;
 • розподілу доходів, сплачених податків, активів, співробітників у розрізі країн.

Таким чином, Звіт у розрізі країн міститиме об’ємну інформацію про діяльність МГК, яку податкові органи зможуть аналізувати для цілей подальшого виявлення ризиків з ТЦУ.

Нагадаємо, що український платник податків має подавати Звіт у розрізі країн, якщо консолідований дохід МГК, до якої він входить, перевищує поріг у 750 млн євро за рік, що передує звітному, та за наявності однієї з таких обставин:

 • платник податків є материнською компанією МГК;
 • материнська компанія МГК уповноважила платника податків на подання цього Звіту;
 • від материнської компанії МГК подання Звіту не вимагається, а жоден учасник МГК в іноземній юрисдикції також не був уповноважений його подавати;
 • материнська компанія або учасник МГК, який уповноважений на подання цього Звіту, зареєстрований у юрисдикції, з якою в України не набув чинності порядок обміну звітами або наявні факти його систематичного невиконання.
Оновлення форми та Порядку складання звіту про контрольовані операції

Загалом форма звіту не зазнає суттєвих змін порівняно з поточною версією. Нижче ми наводимо стислий огляд найбільш важливих нововведень:

 • додано коди пов’язаності (зокрема, у зв’язку із запровадженням нової категорії пов’язаних осіб «утворення без статусу юридичної особи»);
 • уточнено код типу операції та код застосування методів ТЦУ для контрольованих операцій із сировинними товарами;
 • розширено основний додаток до звіту двома новими графами, в яких необхідно зазначати код типу і назву використаних джерел інформації для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

Якщо у вас виникли запитання щодо інформації, зазначеної вище, чи щодо звітності з трансфертного ціноутворення загалом, будемо раді вам допомогти. Наша команда має значний досвід підготовки звітності з ТЦУ для українських та закордонних груп компаній, у тому числі підготовки звітів у розрізі країн та майстер-файлів.

Контакти спеціалістів для зв’язку надаємо нижче.

Чи була корисною ця інформація?