tax and legal alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Міністерство фінансів України опублікувало проєкт наказу «Про затвердження Порядків встановлення відповідності умов контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки»

Інформаційне повідомлення

На сайті Міністерства фінансів України 13 грудня 2021 року було опубліковано проєкт наказу «Про затвердження Порядків встановлення відповідності умов контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки» (далі – «Проєкт наказу»).

Порядки, передбачені Проєктом наказу (далі – «Порядки»), можуть набрати чинності з 1 січня 2023 року та кардинально змінити можливості податківців щодо моніторингу й перевірок операцій із сировинними товарами. Зокрема, Порядки передбачають обов’язковість застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни (далі – «ПНЦ») для аналізу контрольованих операцій із сировинними товарами. Можливість використання інших методів не виключається, проте доведення права їх використання може бути складнішим.

Проєктом наказу передбачається впровадження як Загального порядку, котрий містить узагальнені положення стосовно підходу до аналізу сировинних товарів, так і окремих деталізованих порядків для низки груп сировинних товарів, а саме щодо:

 • експорту зернових, олійних культур та продуктів їхньої переробки;
 • експорту залізорудної сировини;
 • імпорту енергетичного та коксівного вугілля;
 • імпорту нафтопродуктів та зріджених вуглеводневих газів;
 • експорту чавуну, брухту чорних металів та металопродукції із чорних металів;
 • експорту та імпорту феросплавів.

Окремі порядки доповнюють Загальний порядок з огляду на специфіку відповідних груп сировинних товарів. У них конкретизуються товари, що підпадають під дію відповідного порядку, надаються формули визначення зіставних цін на основі котирувальних цін та коригувань до них, а також надається інформація щодо умов, що визначають котирувальні ціни певних джерел інформації.

Згідно з Проєктом наказу під час застосування методу ПНЦ для контрольованих операцій із сировинними товарами порівняння ціни контрольованої операції може проводитись як з ціною зіставних неконтрольованих операцій, які фактично здійснені сторонами контрольованої операції з непов’язаними особами, так і з котирувальними цінами.

Особливо важливим фактором для операцій із сировинними товарами є визначення дати ціноутворення, узгодженої сторонами контрольованої операції. Для підтвердження дати ціноутворення платник податків, який здійснює контрольовані операції із сировинними товарами, має повідомляти податкові органи про укладення відповідного договору (контракту) за формою та в порядку, передбаченими п.п. 39.3.3.3 статті 39 Податкового кодексу України (далі – «ПКУ») протягом 10 робочих днів з дня укладення такого договору.

Направлення платником такого повідомлення є підтвердженням того, що узгодження суттєвих умов договору (контракту), зокрема характеристик та ціни товарів, обсягу, умов постачання, оплати та відповідальності, здійснювалося сторонами контрольованої операції на момент укладення такої угоди.

Таким чином, відповідно до Загального порядку порівняння ціни контрольованої операції з ціною зіставних неконтрольованих операцій проводиться на найближчу дату до дати ціноутворення, узгодженої сторонами контрольованої операції (з урахуванням особливостей деяких методик публікації котирувальних цін для певних товарів).

Проєктом наказу також передбачається застосування певних коригувань зіставності комерційних та фінансових умов зіставних операцій, якщо внаслідок цього очікується підвищення надійності результатів, а саме:

 • коригування відмінностей у характеристиках сировинних товарів;
 • коригування відмінностей у базисі поставки;
 • коригування відмінностей у строках поставки;
 • коригування на винагороду трейдера;
 • коригування відмінностей в умовах платежів;
 • коригування відмінностей у валюті.

Водночас, згідно з Порядками, в рідкісних випадках, коли застосування методу ПНЦ неможливе, платник податку може застосувати інший найбільш доцільний метод.

Для цього платник податків у документації з трансфертного ціноутворення повинен:

 • обґрунтувати неможливість застосування методу ПНЦ або те, що метод ПНЦ не є найбільш доцільним щодо фактів та обставин здійснення контрольованої операції;
 • зазначити інформацію про всіх осіб, які брали участь у ланцюгу постачання таких товарів від виробника (постачальника) до першої непов’язаної особи або особи-нерезидента, який не відповідає критеріям, визначеним п.п. «в»-«г» п.п. 39.2.1.1 статті 39 ПКУ (зокрема, зазначити інформацію про рівень показників рентабельності цих осіб).

Якщо платник податків не надасть такої інформації, контролюючий орган має право самостійно визначити рівень ціни контрольованої операції, що відповідає принципу «витягнутої руки», за методом ПНЦ.

Коментар «Делойт». З огляду на проєкт наказу в податкових органів може з’явитися більше підстав наполягати на застосуванні методу ПНЦ для аналізу контрольованих операцій із сировинними товарами. Водночас можливість використання інших методів (зокрема, методу чистого прибутку) не виключається, проте доведення права на використання таких методів може бути більш складним.

Хоча наказ має набрати чинності з 2023 року, якщо ваша компанія здійснює контрольовані операції із сировинними товарами, радимо вам уже зараз проаналізувати відповідність вашого підходу до аналізу з трансфертного ціноутворення щодо сировинних товарів положенням Порядків та заздалегідь визначитися з найбільш доцільним методом трансфертного ціноутворення.

Коментарі спеціалістів «Делойт», зазначені в цьому огляді, носять виключно інформативний характер та не мають бути використані платниками податків без детального аналізу конкретного питання за участю спеціалістів.

Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу стосовно тематики вищезазначених консультацій або щодо будь-яких інших питань з ТЦУ.

Підписуйтесь на наш телеграм-канал Deloitte Ukraine Voices! Тут ми регулярно публікуємо авторські новини, статті, подкасти та інші матеріали. Почуйте голоси еспертів.

Чи була корисною ця інформація?