Стаття

Звітування за правилами контрольованих іноземних компаній в Україні

Інформаційне повідомлення

Вже з 1 січня 2022 року набирають чинності положення статті 392 Податкового кодексу України («ПКУ»), які впроваджують в Україні правила контрольованих іноземних компаній («КІК»).

Яка інформація може вимагатися від платників податків та інших осіб уже з 1 січня 2022 року?

Пунктами 392.5 та 392.6 ст. 392 ПКУ встановлюється порядок звітування щодо КІК та податкового контролю за КІК, та інформації, що має розкриватися стосовно контролюючих осіб (контролерів) КІК.

Нагадуємо, що контролером КІК визнається фізична (юридична) особа, яка:

  • володіє в іноземній юридичній особі часткою в розмірі більше ніж 50%; або
  • часткою в розмірі більше ніж 10% (для 2022 і 2023 звітних періодів – більш ніж 25%), якщо декілька резидентів України володіють у цій юридичній особі частками, розмір яких у сукупності становить 50% і більше; або
  •  здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою окремо або разом з іншими резидентами України – пов’язаними особами (пп. 392.1.1, 392.1.2 п. 392.1 ст. 392 ПКУ, п. 54 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).

ПКУ фактично закріплює три форми звітування щодо КІК
(розташовуємо в хронологічному порядку):

1.   Звітування уповноваженими особами. Якщо будь-який
контролюючий орган, інший орган державної влади, банк або фінансова установа виявили факти, що свідчать про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі, такий орган, банк або фінансова установа надсилають повідомлення про це центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, засобами електронного зв’язку не пізніше п’яти робочих днів з дня виявлення зазначених фактів (пп. 392.6.3 п. 392.6 ст. 392 ПКУ).

Державна податкова служба України вже розробила примірну форму повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою – резидентом України часткою в іноземній юридичній особі. У вкладенні надсилаємо цю форму, щоб допомогти вам оцінити об’єм інформації, яка підлягатиме розкриттю.

Окремо звертаємо увагу на те, що контролюючий орган, інший орган державної влади, банк або фінансова установа не зобов’язані звітувати платникам податків про те, що вони надіслали повідомлення про можливе володіння ними частками в іноземних юридичних особах. У той же час ми вважаємо, що такі уповноважені особи зобов’язані звітувати лише щодо фактів, що свідчать

про володіння часткою в іноземній особі, що може визнаватися КІК для резидента України, а не в будь-якій іноземній особі, про яку їм відомо.

2.   Звітування контролером КІК про зміни в контролі над КІК. Фізична або юридична особа – контролер КІК зобов’язана повідомляти податковий орган про операції, що призводить до визнання такої особи контролером КІК або втрати статусу контролера КІК, а також про певні операції щодо КІК (пп. 392.5.5 п. 392.5 ст. 392 ПКУ).

Повідомлення надсилається до контролюючого органу протягом 60 днів з дня набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю) щодо КІК. Звертаємо увагу, що форму такого повідомлення ще не затверджено.

3.   Щорічне складання та подання звіту про КІК. Контролери КІК зобов’язані щорічно подавати звіт про свої КІК до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік (пп. 392.5.2 п. 392.5 ст. 392 ПКУ).

Водночас першим звітним роком є 2022 рік, але контролери КІК мають право подати звіт про КІК за 2022 рік одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи (подається зазвичай до 1 травня) або податкової декларації з податку на прибуток підприємств (подається зазвичай до 1 березня) вже за 2023 рік (тобто у 2024 році) із включенням зазначеного в такому звіті скоригованого прибутку КІК до показників відповідних декларацій за 2023 рік (п. 54 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).

Як «Делойт» може допомогти та як готуватися платникам податків?

Якщо ви ще не підготувалися до початку дії правил КІК, пропонуємо протягом грудня 2021 року проаналізувати наявну структуру бізнесу та проконсультуватися зі спеціалістами щодо можливих наслідків розкриття інформації щодо КІК та можливих заходів, до яких варто вдатися. Вже з 1 січня 2022 року у вас можуть виникнути обов’язки подавати повідомлення про зміни в контролі над КІК (тобто задовго до подачі першої повної КІК-звітності у 2023 чи 2024 році).

Крім цього, рекомендуємо підтримувати постійну комунікацію з обслуговуючим банком чи фінансовими установами, з якими ви співпрацюєте, щодо того, яку інформацію та коли вони планують розкривати. Зокрема, рекомендуємо заздалегідь погодити з такими установами, що вони планують розкривати інформацію лише щодо КІК, а не щодо будь-яких іноземних юридичних осіб чи інших утворень. Адже вже з 1 січня 2022 року банки (інші фінансові установи) будуть зобов’язані подавати в податкові органи інформацію про факти, що свідчать про володіння резидентом України часткою в іноземній юридичній особі. Тобто фактично вже протягом 5 днів з 1 січня 2022 року відповідна інформація може бути отримана контролюючими органами незалежно від бажань платника податків.

Чи була корисною ця інформація?