Стаття

Проєкт Закону №5600 про внесення змін до Податкового кодексу направлено на підпис Президенту

Інформаційне повідомлення

Проєкт Закону №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (далі – Законопроєкт), що містить суттєві зміни до податкового законодавства, був направлений на підпис Президенту 15 грудня 2021 року.

У цьому сповіщенні узагальнено найважливіші податкові правила із Законопроєкту, які впливають на український бізнес. Зміни до Податкового кодексу вступають в силу, починаючи з 1 січня 2022 року, за виключенням окремих пунктів, зазначених нижче.

Податок на прибуток

 • Обмеження на використання податкових збитків. Встановлюється обмеження для врахування податкових збитків для великих платників податку у розмірі 50% від задекларованої минулорічної суми збитків, починаючи з 2022 року (збитки 2021 року, у разі наявності, вже не зможуть бути враховані в повній сумі). При цьому, якщо сума від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих років становить не більше 10 відсотків позитивного значення об'єкта оподаткування звітного періоду, платник податку має право зменшити фінансовий результат до оподаткування цього податкового (звітного) періоду в повному обсязі. Обмеження застосовується до великих платників податку. 

  Перше застосування – за результатами податкових періодів 2022 року. Суми збитків, задекларовані до 2022 року, можуть враховуватися без обмежень лише в декларації за 2021 рік.
 • Заборона на визнання витрат на суму наданої безповоротної фінансової допомоги. Заборонено визнавати податкові витрати на суму наданої безповоротної фінансової допомоги (товарів, послуг) пов’язаній особі, якщо отримувачем у попередньому звітному році задекларовано податкові збитки.

 • Звільнення від оподаткування (податок на прибуток) діяльності з поставки електричної енергії за «зеленим тарифом». Тимчасово, до 1 січня 2024 року, виробники електричної енергії за «зеленим тарифом» мають право не враховувати доходи/витрати, пов’язані з поставкою такої енергії, для цілей розрахунку податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств.

Податок на доходи фізичних осіб

 • Визначено оподаткування іноземних доходів фізичної особи від утворення без статусу юридичної особи. До списку певних видів іноземних доходів, до яких застосовуються спеціальні правила оподаткування, додано доходи, отримані від утворення без статусу юридичної особи (партнерство, траст, фонд), створеного на підставі правочину або зареєстрованого відповідно до законодавства іноземної держави (території). Доходи, отримані від такого утворення у зв’язку з розподілом прибутку, або його частини, поточного періоду та/або накопиченого (нерозподіленого) за попередні періоди, включаються до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача та оподатковуються за ставкою 9%.

 • Змінено правила оподаткування доходу, отриманого від продажу нерухомого майна. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом року третього та наступних об’єктів нерухомості (крім операцій з відчуження житлової нерухомості банками в порядку звернення стягнення за договорами іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в іноземній валюті), або у деяких випадках від продажу другого та наступних об’єктів нерухомості, підлягає оподаткуванню за ставкою 18%. При цьому, сума оподатковуваного доходу може бути зменшена на суму документально підтверджених витрат на придбання такого об'єкта нерухомості. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом року третього та наступних об’єктів нерухомості у вигляді отриманих у спадщину об’єктів нерухомості, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

 • Одноразове (спеціальне) добровільне декларування та вплив на оподаткування інвестиційного доходу. Може бути зменшений на вартість активів, рухомого майна, майнових прав або зобов’язання, що була задекларована в процесі одноразового (спеціального) добровільного декларування («податкової амністії»), дохід фізичних осіб, отриманий від:
  • Продажу інвестиційних активів,
  • Продажу або обміну протягом року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу, продажу (відчуження) майнових прав чи отриманого у результаті виконання зобов'язання, право вимоги за яким було посвідчено відповідними майновими правами (п. 94. Законопроєкту, п.19 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення»).
    
 • Уточнено вимоги підтвердження витрат для отримання податкової знижки. Для підтвердження витрат платників податку з метою отримання податкової знижки податкові органи не мають права вимагати надання інформації, документів та/або їх копій, які містяться в автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах, банках (базах) даних органів державної влади, інформація з яких безоплатно отримується податковими органами.

  На 2021 та 2022 рік продовжено можливість для платників податку заявити право і на податкову знижку у зв’язку з витратами на боротьбу з COVID-19.

  Відтепер заявити про право на податкову знижку за деякими видами витрат зможуть опікуни, піклувальники, прийомні батьками та батьки-вихователі.

ПДВ

 • Розширено вимоги щодо обов’язкової реєстрації осіб як платників ПДВ. Конкретизовано, що особа має зареєструватися як платник ПДВ у разі постачання товарів/послуг з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі (зокрема, але не виключно до постачання шляхом встановлення спеціального застосунку або додатку на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях) протягом 12 місяців на суму вище 1 млн грн.

 • Змінено норми відносно оподаткування ПДВ постачання програмного забезпечення. Виключено норму, згідно з якою постачання програмного забезпечення визначалось по місцю, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання. Відповідно, оподаткування такого постачання підлягає загальним правилам. При цьому, до 1 січня 2023 року діє норма щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції, а також операцій з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті.

 • Змінено оподаткування ПДВ тютюнових виробів. Запроваджено нову концепцію оподаткування ПДВ тютюнових виробів, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни (МРЦ). Передбачається, що відповідальними за сплату ПДВ з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені МРЦ, будуть виробники таких виробів, пов’язані з ними особи - резиденти та імпортери таких виробів. Базою оподаткування є МРЦ. При подальшій реалізації такі товари звільняються від оподаткування ПДВ (крім реалізації на пов’язаних юридичних осіб резидентів). Перелік осіб, пов’язаних з виробниками тютюнових виробів, має бути затверджений КМУ. (п. 24 та 26 Законопроєкту, ст. 189.18, 190.1, 197. 27 ПКУ).

 • Уточнено строк реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної при зміні суми компенсації вартості. Доповнено, що розрахунок коригування до податкової накладної, у разі якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, не може бути зареєстрований в Єдиному реєстрі податкових накладних пізніше 1095 календарних днів з дати складання податкової накладної, до якої складений такий розрахунок коригування.

 • Суттєво обмежено строк віднесення суми ПДВ до складу податкового кредиту. Скорочується період, протягом якого платник податків має право віднести суми ПДВ до складу податкового кредиту (було 1095 днів, стане 365 днів).

Акцизний податок

 • Запроваджено новий механізм оподаткування роздрібним акцизом тютюнових виробів, ТВЕН та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Роздрібний акциз сплачуватиметься виробниками/імпортерами з максимальної роздрібної ціни (МРЦ) або договірної вартості (якщо МРЦ не встановлена) товару при його постачанні. Цей порядок сплати роздрібного акцизу запрацює лише після запровадження механізму зарахування цього податку до місцевих бюджетів.

 • Оподаткування роздрібним акцизом рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Оподаткування роздрібним акцизом рідин, що використовуються в електронних сигаретах, буде здійснюватися за ставкою 5 %. Набрання чинності – з 1 січня 2022 року, але не раніше дня набрання чинності змін до Бюджетного кодексу України в частині запровадження механізму зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, до місцевих бюджетів.

 • Зміна методики розрахунку акцизу для деяких категорій підакцизних товарів. Передбачено внесення змін до порядку оподаткування пива, а саме встановлення ставки на базі вмісту спирту у напої. Ставка складатиме 59,82 грн. за 1 літр 100 % спирту, а наразі 2,78 грн. за 1 літр рідини в цілому. Набрання чинності – з першого числа третього місяця з дня набрання чинності цим Закону.

 • Запроваджено штраф за порушення строку сплати акцизного податку. Запроваджено штраф за порушення строку сплати акцизного податку при купівлі акцизних марок для тютюнових виробів у розмірі 10 відсотків від акцизного податку.

 • Змінено строк одержання марок акцизного податку. Змінено строк одержання марок акцизного податку (був не більше п'яти робочих днів від дати подання документів для одержання марок, став – не більше трьох).

Екологічний податок

 • Збільшення ставок екологічного податку. Пропорційне збільшення ставок, починаючи з 1 січня 2022 року.

Рентна плата за видобування корисних копалин

 • Зміни у розрахунку рентної плати за користування надрами для видобування залізних руд. Фактична ціна реалізації для залізної руди визначається як середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62% FE CFR China, перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України, за інформацією, що офіційно зазначена світовим інформаційним агентством Platts.

  Встановлюються нові ставки рентної плати на залізні та марганцеві руди. Так, ставка рентної плати буде залежати від середньої вартості залізної руди за відповідним індексом IODEX, що офіційно визначений світовим інформаційним агентством Platts.

  До ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин застосовуються коригуючі коефіцієнти, що визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування. Також було затверджено коригуючий коефіцієнт за нову категорію корисної копалини «видобування залізних та марганцевих руд» – коефіціент 0,90.

 • Збільшення ставок місцевих податків та зборів. Серед іншого, збільшено ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, користування радіочастотними ресурсами, спеціальне використання поверхневих вод, спеціальне використання лісових ресурсів.

Земельний податок

 • Уточнено перелік платників податку та розширено об’єкт оподаткування. Уточнено порядок визначення бази оподаткування площі земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої не проведено.

Єдиний податок

 • Встановлено нову ставку та уточнено платників 4 групи. Встановлено нову ставку єдиного податку для платників 4 групи, що розраховується виходячи з одного га с/г угідь чи земель водного фонду. Також не можуть бути платниками 4 групи суб’єкти господарювання, які займаються розведення свійської птиці чи виробництвом м’яса свійської птиці.

 • Уточнено строк дії 4 групи. 4 група платника єдиного податку діє до 1 січня року, наступного за роком набрання чинності закону України щодо стимулювання розвитку агропромислового комплексу України з урахуванням Спільної сільськогосподарської політики Європейського Союзу у розрізі надання державної допомоги і розвитку сільських територій.

Інші зміни

 • Заборона на виїзд керівників. Пропонується надання права податковим органам звертатись до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду керівника платника податків за межі України (але лише у разі, якщо не сплачено, протягом 240 календарних днів з дня надіслання (вручення) податкової вимоги, суму податкового боргу, що перевищує 1 млн грн (п. 87.13 ПКУ). У зв’язку з наведеним, розширено права податкових органів в частині отримання інформації про таких керівників або звернення до суду. Набрання чинності – 21 листопада 2021 року, але не раніше дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

 • Введено поняття «мінімальне податкове зобов’язання». Дане поняття буде застосовуватись до фізичних осіб, ФОП та юридичних осіб, які є власниками, орендарями чи користувачами на інших умовах земельних ділянок с/г призначення. Тобто, за допомогою формули буде розраховуватись та сума мінімальних зобов’язань, яка має надійти, і в разі якщо вона є більшою, то з’явиться необхідність доплатити зазначену різницю. З метою розрахунку зазначеної різниці мінімальне податкове зобов’язання буде порівнюватись з податками та зборами, які було сплачено в бюджет (серед них: єдиний податок, плата за землю, рентна плата за спеціальне використання води, ПДФО та ін.). Перший податковий рік – 2022. При цьому, штрафні санкції почнуть застосовуватися з 2023 року.

 • Додана можливість використання технічних приладів відеозапису під час податкової перевірки. Дозволено під час проведення податкових перевірок як податковим органам, так і платникам податків відкрито застосувати технічні прилади і технічні засоби, що мають функції та здійснюють звукозапис, фото-, відео-фіксацію (відеозйомку). Такі матеріали можуть слугувати підставою для висновків актів податкових перевірок.

 • Доповнено критерії для документальної позапланової перевірки. Доповнено, що документальна позапланова перевірка може здійснюватися при отриманні інформації, що свідчить про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 • Доповнено критерії для проведення позапланової перевірка щодо бюджетного відшкодування ПДВ. Податковий орган повідомляє про позапланову перевірку, крім тої, що стосується бюджетного відшкодування ПДВ, за 30 днів до її проведення.

 • Продовжено звільнення від ПДВ з постачання відходів та брухту. Звільнення від ПДВ операцій з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації, продовжено до 2027 року.

 • Розширено визначення роялті. Законом дещо розширено визначення роялті (зокрема, роялті визнається також платіж, що сплачується користувачем об’єктів авторського права і (або) суміжних прав) на користь організацій колективного управління), а також додано норму про те, що роялті включаються до переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою-підприємцем.

 • Автоматичний обмін інформацією. До перехідних положень додано пункт про здійснення автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в рамках Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (з дати набрання чинності положення цієї угоди для України щонайменше з однією іноземною юрисдикцією).

Не було прийнято деякі фіскальні положення, що були наявні в попередніх редакціях закону:

 • В остаточній редакції закону відсутні норми щодо податкової застави для неузгоджених сум грошових зобов’язань.
 • Відсутні норми щодо обмеження можливості відшкодування ПДВ лише для певних галузей економіки.

 

Підписуйтесь на наш телеграм-канал Deloitte Ukraine Voices! Тут ми регулярно публікуємо авторські новини, статті, подкасти та інші матеріали. Почуйте голоси еспертів.

Чи була корисною ця інформація?