tax and legal alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Огляд ключових роз’яснень та консультацій контролюючих органів з питань трансфертного ціноутворення

За період з 1 грудня 2020 року до 31 січня 2021 року

Протягом грудня 2020 року – січня 2021 року Державна податкова служба опублікувала низку індивідуальних податкових консультацій (далі – «ІПК») з питань трансфертного ціноутворення (далі – «ТЦУ») та надавала консультації в системі Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (далі – «ЗІР»).

Нижче викладено огляд, який містить короткі висновки, надані в таких консультаціях, а також коментар спеціалістів «Делойт» щодо деяких висновків, які потребують детального пояснення.

Консультації в системі ЗІР

Детальніше з консультацією можна ознайомитись у категорії «131. Трансфертне ціноутворення» за посиланням.

Щодо строку надання платником податків документації з ТЦУ на запит контролюючого органу в період дії карантину

Зупинення перебігу строку в період карантину не застосовується для строків надання документації з ТЦУ.

Коментар «Делойт». Платники податків мають подати документацію з ТЦУ протягом 30 календарних днів із дня отримання запиту. Таким чином, у разі надходження запиту на надання документації ТЦУ в період карантину, платнику податків необхідно подавати документацію з ТЦУ у визначений строк.

Індивідуальні податкові консультації

Усі ІПК можна знайти в «Єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій» за відповідним номером консультації за посиланням.

Щодо застосування штрафних санкцій за неподання звіту про контрольовані операції в період карантину

(ІПК №216)

До платників податків, які подали звіт про контрольовані операції за 2019 рік у термін до останнього календарного дня місяця (включно), в якому завершується дія карантину, не застосовуються штрафні санкції у розмірі 300 прожиткових мінімумів за неподання платником податків звіту про контрольовані операції (ст. 120.3 ПКУ) та у розмірі 1 прожиткового мінімуму за кожний день несвоєчасного подання платником податків звіту про контрольовані операції (ст. 120.6 ПКУ).

Коментар «Делойт». Якщо платник податків ідентифікує контрольовані операції, що були здійснені у 2019 році та не були включені до звіту про контрольовані операції за 2019 рік, такий платник податків має можливість подати уточнюючий звіт за 2019 рік без застосування штрафних санкцій до кінця місяця, в якому будуть завершені карантинні заходи.

Щодо визнання операцій контрольованими за критерієм пов’язаності відповідно до підпункту «в» підпункту 14.1.159 статті 14 ПКУ

(ІПК №5262)

Контроль з трансфертного ціноутворення виникає у разі наявності критерію пов’язаності 25%. У випадку критерію пов’язаності компаній менше 25%, компанії є непов’язаними для цілей ТЦУ.

Коментар «Делойт». Таким чином, може виникати невизначеність щодо того, який критерій пов’язаності необхідно застосовувати для цілей ТЦУ у 2020 році. На сьогодні існує проект узагальнюючої консультації щодо застосування правил трансфертного ціноутворення, відповідно до якої для цілей розрахунку обсягу операції для цілей ТЦУ за період з 1 січня до 22 травня 2020 року (включно) застосовується критерій володіння у 20%, а з 23 травня 2020 року до 31 грудня – 25%. Така консультація може бути опублікована найближчим часом Міністерством фінансів України.

Щодо визнання операцій з внесення (отримання) інвестиції у вигляді акцій від нерезидента контрольованими

(ІПК №4998)

Операція з внесення (отримання) інвестиції у вигляді акцій від нерезидента, який є пов’язаною з резидентом особою або є резидентом «низькоподаткової юрисдикції», або його організаційно-правова форма включена до переліку, затвердженого КМУ, або ж така операція здійснювалася через комісіонера-нерезидента, підпадає під визначення контрольованої операції за умови досягнення вартісних критеріїв.

Коментарі спеціалістів «Делойт», зазначені в цьому огляді, носять виключно інформативний характер та не мають бути використані платниками податків без детального аналізу конкретного питання за участю спеціалістів.

Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу стосовно тематики вищезазначених консультацій або щодо будь-яких інших питань з ТЦУ.

Чи була корисною ця інформація?