tax and legal alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Огляд рішення суду іноземної держави щодо трансфертного ціноутворення

Справа Glencore щодо операцій з експорту мідного концентрату

Світова судова практика трансфертного ціноутворення може братися до уваги українськими контролюючими органами в тих випадках, коли законодавство України не містить чітких роз’яснень щодо окремих питань. У зв’язку з цим ознайомлення з рішеннями судів іноземних держав може бути корисним для українських платників податків.

Наприкінці минулого року Федеральним судом Австралії була розглянута справа з трансфертного ціноутворення щодо операцій з експорту мідного концентрату компанією – резидентом Австралії, що займається видобутком руди, на користь пов’язаної торгової компанії в Швейцарії у період з 2007 до 2009 року включно. Інформація щодо судового рішення, надана в цьому огляді, отримана на основі публічно доступної інформації.

Нижче детальніше розглянемо позиції платника податків, контролюючого органу та суду.

Умови контрольованої операції

Австралійська компанія Cobar Management Pty Limited (далі – «CMPL»), що займається видобутком мідної руди, реалізовувала мідний концентрат на користь пов’язаної особи – швейцарської компанії Glencore International AG (далі – «GIAG»), яка здійснювала його подальший продаж клієнтам у Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Ціна кожної поставки визначалася з такої формули:

P = LME - TCRC +/- Fr +/- Adj, де:

 • P – ціна в контрольованій операції;
 • LME – середня ціна за «котирувальний період» на рафіновану мідь марки «А» на Лондонській біржі металів (далі – «ЛБМ»). Покупець має право самостійно обирати «котирувальний період» для кожної окремої поставки з прив'язкою на дату відвантаження продукції, або місяця прибуття в порт призначення; 
 • TСRC – коригування на якість, тобто розмір витрат на обробку та переробку концентрату, необхідних для виготовлення міді. Таке коригування визначається на рівні 23% до LME відповідно до індустріального звіту (Brook Hunt Report);
 • Fr – коригування на умови поставки;
 • Adj – інші коригування, які не були предметом оскарження податковим органом та вичерпна інформація про які відсутня у відкритому доступі.

Підхід до аналізу з ТЦУ платника податків

Платник податків застосовував метод порівняльної неконтрольованої ціни (далі – «ПНЦ») для підтвердження того, що умови операцій відповідають принципу «витягнутої руки». При використанні ПНЦ платник податків застосовував інформацію щодо операцій між непов’язаними особами та операцій GIAG з третіми особами – виробниками мідного концентрату. Зіставні операції обиралися у разі наявності хоча б однієї з цих умов:

 • можливість GIAG обирати «котирувальний період»;
 • наявність умов щодо TCRC.

Позиція податкового органу

Австралійські податкові органи стверджували, що ціноутворення формувало надто низькі ціни на продукцію, які не відповідали принципу «витягнутої руки», внаслідок чого прибуток CMPL був занижений. Податковим органом було здійснено такі коригування:

 • заміна коефіцієнта TCRC (23%) у формулі на механізм, який використовувався CMPL до лютого 2007 року, а саме: для 50% тоннажу встановлювався бенчмарк-показник TCRC для звітного року, для інших 50% тоннажу – спотовий показник TCRC. Таким чином, коефіцієнт TCRC у 2007 році мав скласти приблизно 6,5%;
 • оскаржено право покупця самостійно обирати «котирувальний період» для кожної окремої поставки та застосовано підхід, згідно з яким для всіх поставок за звітний період повинна застосовуватися єдина прив'язка - на дату відвантаження продукції, або місяця прибуття в порт призначення.

Окрім того, податковий орган встановив, що:

 • у 2009 році було здійснено 18 поставок, у яких ставки фрахтування встановлювалися відповідно до поставок у порт Індії, хоча фактично в Індію було здійснено лише одну поставку. Зважаючи на те, що ставка фрахтування до порту Індії значно перевищувала ставки в інших портах (60 доларів США проти 38 доларів США за тонну), це призвело до заниження прибутку і, як наслідок, до заниження суми сплачених податків;
 • відібрані платником податків контракти для порівняльного аналізу не є зіставними, зважаючи на відмінності в умовах поставок (обсяг поставки, дата набрання чинності контракту тощо).

Позиція суду

Федеральний суд Австралії прийняв докази платника податків та підтвердив, що ціноутворення в операції експорту мідного концентрату відповідає принципу «витягнутої руки», проте задовільнив позицію податкового органу щодо завищеної ставки фрахтування у 2009 році.

Судове рішення має низку важливих висновків:

 • платник податків не повинен оскаржувати позицію податкового органу, а лише довести, що застосований ним підхід до аналізу з ТЦУ відповідає принципу «витягнутої руки»;
 • навіть не повністю зіставні контракти можуть бути застосовані для цілей аналізу (суд заключив, що, хоча контракти не є зіставними повною мірою, вони можуть бути певним «прикладом умов», встановлених за принципом «витягнутої руки»);
 • платник податків не зобов’язаний застосовувати підхід ціноутворення, що «максимізуватиме» прибуток у його юрисдикції, якщо умови контрольованих операцій відповідають принципу «витягнутої руки».

Більш детально із судовим рішенням ви можете ознайомитися за посиланням (англійською мовою).

Коментарі спеціалістів «Делойт», зазначені в цьому огляді, носять виключно інформативний характер та не можуть бути використані платниками податків без детального аналізу конкретного питання за участю спеціалістів. Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу стосовно будь-яких питань з трансфертного ціноутворення.

Чи була корисною ця інформація?