tax and legal alerts, Deloitte in Ukraine

Новини

Важливі зміни податково-юридичного законодавства, які набувають чинності у 2021 році

Інформаційне повідомлення

На початку року ми вирішили зробити невеликий подарунок для вас та підготували інформаційне повідомлення, що містить огляд ключових змін податково-юридичного законодавства, які набувають чинності з 2021 року. Кількість таких змін настільки значна, що перше інформаційне повідомлення «Делойт» в Україні у 2021 році може стати відразу найбільшим у цьому році. Ми структурували огляд змін таким чином:

 • корпоративне оподаткування;
 • трансфертне ціноутворення;
 • міжнародне оподаткування;
 • оподаткування фізичних осіб;
 • інші нововведення.

Також ми готуємо подкаст — аудіоверсію інформаційного повідомлення щодо ключових змін податково-юридичного законодавства, які набувають чинності у 2021 році. Посилання на випуск надішлемо окремим повідомленням. Стежте за нашими новинами!

Корпоративне оподаткування:

1. Правила «тонкої капіталізації». Зміни до порядку розрахунку ліміту процентних витрат на користь нерезидентів:

 • змінено формулу розрахунку ліміту витрат (30% від скоригованого об’єкта оподаткування замість 50% EBITDA за даними фінансової звітності);
 • розширено перелік операцій, до яких не застосовуватимуться зазначені правила, а саме: (1) суми процентів, визнаних такими, що не відповідають принципу «витягнутої руки» згідно із ст. 39 ПКУ; (2) на користь міжнародних фінансових організацій, які, відповідно до міжнародних договорів України, наділені привілеями та імунітетом за кредитами (позиками), отриманими суб’єктами господарювання, і виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями; (3) суми процентів, що нараховані на користь іноземних банків;
 • до розрахунку не беруться проценти, що підлягають капіталізації, відповідно до положень міжнародних та/або національних стандартів бухгалтерського обліку, до моменту запровадження відповідного активу в експлуатацію.

2. Ділова мета. Концепція «ділової мети» як фіскального інструменту зазнала змін щодо форми та механізму застосування. Право на оскарження операцій при доведенні обставин, що свідчать про відсутність розумної економічної причини (ділової мети) їх здійснення, застосовне:

 • з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року до всіх операцій, що визнаються контрольованими стосовно трансфертного ціноутворення (ТЦУ):

  – обґрунтування економічної доцільності і наявності ділової мети є невід’ємною частиною ТЦУ-документації;

  – контролюючим органам надано право при розрахунку фінансового результату платника податку до оподаткування не враховувати (не визнавати) контрольовану операцію, або операція може бути замінена на альтернативний варіант з метою визначення умов договору (контракту), що були б узгоджені непов’язаними особами, які діють комерційно раціонально у зіставних умовах;

 • з 1 січня 2022 року й надалі (1) всі операції, що визнаються контрольованими стосовно ТЦУ; (2) операції, що не є контрольованими, проте (а) здійснені з нерезидентами, які зареєстровані в низькоподаткових юрисдикціях або мають організаційно-правову форму відповідно до переліку КМУ – придбання/реалізація товару (робіт, послуг), а також (б) операції з нарахування роялті з нерезидентами;
 • право на оскарження (виключення) витрат, понесених при здійсненні будь-яких операцій з нерезидентами, за доведення відсутності ділової мети залишається застосовним до операцій, що здійснені в період з 23.05.2020 року до 31.12.2020 року.

3. ПДВ. Запроваджено зміни в частині оподаткування ПДВ кіноіндустрії та індустрії розваг, а саме:

 • розширено сферу застосування ставки ПДВ у розмірі 7% на операції у сфері розваг та готельну діяльність;
 • встановлено деякі пільги для кіноіндустрії в частині звільнення від ПДВ.

4. Акциз. Зміни в оподаткуванні акцизним податком: (1) розширено перелік товарів, з яких має сплачуватись акцизний податок, а саме – рідини, що використовуються в електронних сигаретах; (2) встановлено окремі ставки для сигарет та тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН). 

5. Акцизна накладна та інші форми для платників акцизу. З 27 січня 2021 року будуть чинними нові форми акцизних накладних, розрахунків коригування до них та заявок на поповнення (коригування) залишку пального і спирту етилового.

6. Запровадження єдиного рахунку для сплати податків.

7. Облік нерухомості. Вдосконалено положення щодо визначення частки нерухомого майна в активах української компанії, якщо таке майно використовується на підставі права операційної або фінансової оренди (лізингу). Зокрема, таке використання має відображатися в обліку юридичної особи як актив, у тому числі актив на підставі права користування, згідно з вимогами П(С)БО або МСФЗ.  

Трансфертне ціноутворення (ТЦУ):

1. Трирівнева звітність з ТЦУ. Впроваджується трирівнева структура звітності з ТЦУ відповідно до Плану BEPS (перший звітний період – 2021 рік; вартісні критерії для подання звітності: майстер-файл (МФ) – 50 млн євро, звіт у розрізі країн (CbCR) – 750 млн євро):

 • МФ – подається державною мовою протягом 90 днів із дня отримання запиту, який може надійти не раніше ніж через 12 місяців після закінчення фінансового року групи і не пізніше ніж 36 місяців, відповідно; штраф за неподання – до 300 прожиткових мінімумів;
 • CbCR – подається протягом 12 місяців після закінчення фінансового року групи; штраф за неподання – до 1 000 прожиткових мінімумів;
 • повідомлення про участь – подається до 1 жовтня року, що настає за звітним; штраф за неподання – до 50 прожиткових мінімумів; вперше подається у 2021 році за 2020-й.

2. «Конструктивні» дивіденди. Запроваджується оподаткування 15%-м податком на доходи нерезидентів виплат, прирівняних до дивідендів (так звані «конструктивні» дивіденди), серед яких – суми коригування за методологією ТЦУ щодо операцій з придбання/реалізації товарів (робіт, послуг) та щодо доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права).

3. Аналіз операцій із сировинними товарами. Впроваджуються зміни щодо сировинних товарів – встановлено поняття «котирувальні ціни», що включає не лише ціни на біржі, але й інформацію агентств з «прозорою звітністю», яка повинна включати ціни за операціями з кількома контрагентами і мати регулярний характер. Перелік сировинних товарів набув чинності з 1 січня 2021 року, а також напередодні нового року було визначено джерела інформації (рекомендовані) для отримання котирувальних цін.

Міжнародне оподаткування:

1. Безподаткова ліквідація іноземних юридичних осіб та утворень без статусу юридичних осіб. Дохід від ліквідації буде підлягати оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5%. Для отримання звільнення від ПДФО ліквідація має бути розпочата не раніше ніж 1 січня 2020 року та завершена не пізніше ніж 31 грудня 2021 року.

2. Постійні представництва іноземних компаній в Україні. Початок дії оновлених правил визначення постійного представництва (ПП), які фактично вже діяли з 23 травня 2020 року, перенесено на 1 січня 2021 року.

Всі представництва нерезидентів, які фактично здійснюють діяльність, але ще не зареєстровані, мають зареєструватися до 1 квітня 2021 року. А вже з 1 липня 2021 року податкові органи отримають повноваження проводити перевірки діяльності нерезидентів та самостійно ставити на облік ПП за наявності підстав для цього.

Взяття на облік нерезидента у зв’язку із здійсненням діяльності через постійне представництво контролюючим органом відтепер є причиною для припинення арешту майна.

Відповідальність за ведення нерезидентом діяльності без взяття на податковий облік застосовуватиметься до податкових періодів починаючи з 1 січня 2021 року.

3. Розрахунок прибутку постійних представництв. Встановлюється, що визначення обсягу оподаткованого прибутку постійного представництва за новими правилами, тобто лише на основі «прямого» методу відповідно до принципу «витягнутої руки», запроваджується з 1 січня 2021 року.

4. Оподаткування доходу від прямого чи опосередкованого продажу між нерезидентами українських компаній. Нові правила оподаткування доходу нерезидентів – юридичних осіб від відчуження інвестиційних активів (зокрема, акцій та інших корпоративних прав) почали діяти з 1 січня 2021 року. Насамперед це стосується оподаткування прямого чи опосередкованого продажу між нерезидентами українських компаній, вартість корпоративних прав яких походить із нерухомого майна, яке знаходиться в Україні. Зокрема, податок на репатріацію за ставкою 15% застосовується на прибуток від такої операції, якщо інше не передбачено відповідним міжнародним договором. Якщо у продавця-нерезидента відсутнє постійне представництво в Україні, платником податку визначено покупця таких корпоративних прав.

5. Міжнародні конвенції. За деякими податковими конвенціями України, з 1 січня 2021 року також застосовуються правила Багатосторонньої конвенції (MLI), наприклад, з Кіпром, Латвією, РФ, Саудівською Аравією, а також є нові протоколи, які набули чинності (Швейцарія). За деталями просимо стежити за оновленнями на нашому сайті.

Оподаткування фізичних осіб:

1. Податкове зобов’язання. З 1 січня 2021 року змінилися штрафи за пізню сплату узгодженого податкового зобов’язання (згідно з поданою декларацією про майновий стан і доходи):

 • при затримці до 30 календарних днів включно – у розмірі 5% від суми простроченого податкового зобов’язання (замість 10%, які застосовувалися раніше); 
 • при затримці понад 30 календарних днів включно – у розмірі 10% від суми простроченого податкового зобов’язання (замість 20%, які застосовувалися раніше).

2. Річна декларація про майновий стан і доходи. Внесено зміни до форми річної декларації про майновий стан і доходи. Наказ діє з 1 січня 2021 року, проте декларація за цією формою буде подаватися починаючи з 1 січня 2022 року.

3. Звітність роботодавців з нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) за співробітників. Починаючи з 2021 року звітність повинна подаватися у складі звітності з ПДФО. Відповідно, оновлена форма 1ДФ тепер, окрім ПДФО, включає також ЄСВ. Вперше 1ДФ за цією формою подаватимуть за 1-й квартал 2021 року.

4. Іноземний інвестиційний дохід. У річній декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік вперше можна буде декларувати іноземний інвестиційний дохід із застосуванням правил, передбачених для оподаткування інвестиційного доходу з джерелом походження в Україні. Норми є чинними з 23 травня 2020 року, але оскільки декларування доходів громадян, отриманих у 2020 році, відбувається на початку 2021 року, фактично застосування нових правил розпочинається з січня 2021 року.

5. Облік доходів і витрат для фізичних осіб. Спрощено вимоги щодо ведення обліку доходів і витрат для фізичних осіб, зареєстрованих як суб’єкти підприємницької діяльності (Закон України №786-IX від 14 липня 2020 року). Для платників єдиного податку змінилася форма декларації (наказ Міністерства фінансів України №752 від 9 грудня 2020 року).

6. Правила застосування РРО. Протягом 2021 року РРО, незалежно від суми отриманого доходу, будуть потрібні тим ФОП-«єдинникам» 2-4 груп, які здійснюватимуть реалізацію:

 • технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; 
 • лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
 • ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Інші нововведення:

1. Порядок взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу з Державною службою фінансового моніторингу України. Встановлено, що надання інформації в державний орган відбуватиметься в електронній формі через е-кабінет.

2. Концепція вини у податкових правопорушеннях. На розмір штрафних санкцій у окремих правопорушеннях може впливати наявність умислу платника податків або наявність обставин, що пом’якшують відповідальність особи. Систематизовано та дещо розширено перелік обставин, що звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та за порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

У разі виникнення будь-яких запитань щодо цього інформаційного повідомлення, просимо звертатися до наших фахівців податково-юридичного департаменту, скориставшись контактами нижче.

Чи була корисною ця інформація?