Стаття

Україна ратифікувала Протокол до податкової конвенції з Нідерландами 

Інформаційне повідомлення

15 червня 2021 року Верховна Рада України ухвалила Закон про ратифікацію Протоколу до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Нідерландами та Україною (далі – «Конвенція»).

Оскільки парламент Нідерландів ратифікував Протокол ще у 2018 році згідно з принципом «мовчазної згоди», його положення можуть набрати чинності вже з 1 січня 2022 року за умови обміну ратифікаційними документами між Україною та Нідерландами у 2021 році.

Нижче надаємо стислий огляд основних змін до Конвенції.

1. Ставки податку на репатріацію

Протокол передбачає такі зміни щодо ставок податку на репатріацію при виплаті доходу з однієї країни на користь резидента іншої:

  • Дивіденди:
    • Скасовується право на застосування 0% ставки податку на репатріацію, коли фактичним власником дивідендів є компанія (інша, ніж партнерство), яка володіє безпосередньо принаймні 50% капіталу компанії, що сплачує дивіденди, та інвестувала в неї не менше 300 000 доларів США.
    • Залишається право на застосування ставки податку на репатріацію 5%, якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша, ніж партнерство), яка володіє безпосередньо принаймні 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди. В інших випадках застосовується базова ставка 15%.
  • Проценти. Встановлено єдину ставку податку на репатріацію 5%. Раніше була можливість застосування ставок 2% або 10%.
  • Роялті. Встановлюється 5% ставка податку на репатріацію для роялті, що виплачуються на користь їхнього фактичного власника, замість 0% у попередній редакції (крім роялті за використання або право на використання будь-яких авторських прав на твори літератури або мистецтва, де залишається ставка 10%).

2. Право на отримання пільг за Конвенцією

Конвенцію доповнено «тестом основної мети», що спрямований на запобігання зловживанню податковими пільгами, які надаються відповідно до Конвенції.

Податкові пільги за Конвенцією не можуть бути надані, якщо їх отримання було однією з головних цілей операції, яка прямо чи опосередковано створила підстави для застосування податкової пільги, крім випадків, коли її надання відповідає меті та цілям Конвенції.

3. Обмін інформацією

Протокол значно розширює повноваження податкових органів щодо обміну інформацією для податкових цілей та деталізує порядок такого обміну.

Чим ми можемо допомогти?

Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу з питань, пов’язаних із зазначеними змінами та їхнім впливом на ваші поточні бізнес-операції чи структуру бізнесу, зокрема:

  • перевірити можливість застосування Конвенції при виплатах з України (наприклад, знижених ставок податку на репатріацію при виплаті дивідендів, процентів та роялті); та
  • оцінити виконання «тесту основної мети» при поточних операціях.
Чи була корисною ця інформація?