Tax & Legal Weekly Digest

Новини

Проєкт директиви ЄС щодо «підставних» компаній 

Інформаційне повідомлення

Новим трендом у міжнародному податковому законодавстві на тлі намагання досягнути максимальної «прозорості» володіння бізнесом та сутності його операцій, що має спричинити ефект насамперед на компанії у ЄС, є введення спільних правил щодо визнання компанії в ЄС «кондуїтом» або «підставною» компанією.

Днями вийшов проєкт директиви ЄС про «підставні» компанії та тест на «мінімальну економічну присутність», що передбачає (на додаток до так званого DAC 6 та планованого DAC 7) введення тесту для компаній (організацій) у ЄС на такі 3 індикатори:

 • співвідношення діяльності організації, що приносить дохід, за останні 2 роки (якщо більше 75% загального доходу підприємства не надходить від комерційної діяльності (переважно пасивний дохід) або якщо понад 75% його активів становить нерухоме або інше цінне майно (з вартістю понад 1 млн євро), або більше 75% балансової вартості активів становлять акції – незалежно від того, чи був дохід від цих активів за останні 2 роки);
 • транскордонна участь компанії та те, яка частина її доходу передається іншим сторонам (організація отримує більшу частину (як мінімум 60%) свого відповідного доходу через операції, пов’язані з іншою юрисдикцією, або передає цей дохід іншим компаніям, розташованим за кордоном, або понад 60% балансової вартості її активів протягом останніх 2 років становить нерухомість або інша цінна приватна власність, яка розташована в іншій юрисдикції);
 • наявність аутсорсингу основних функцій за останні 2 роки (адміністрування щоденної (рутинної) діяльності та прийняття рішень за значними функціями компанії).

У разі виконання таких критеріїв (одночасно) знадобиться щорічне розкриття податковим органам інформації, зокрема про свої приміщення, банківські рахунки та податкове резидентство своїх директорів і співробітників (з підтвердженням відповідними документами). Зокрема, ті організації, які потрапляють під критерії «підставної» компанії (і до них не застосовуються винятки, див. нижче), повинні вказувати в щорічній податковій декларації, чи виконуються такі індикатори мінімальної присутності:

 1. організація має власні приміщення або приміщення, доступні лише для цієї організації;
 2. в організації є як мінімум один власний та активний банківський рахунок у ЄС; і
 3. як мінімум один кваліфікований директор, який уповноважений приймати рішення щодо діяльності, що приносить дохід, є резидентом відповідної (такої ж організації) держави-члена ЄС (або проживає досить близько до такої держави). Водночас такий директор не працевлаштований у неафілійованій компанії, або більшість кваліфікованих FTE компанії є податковими резидентами відповідної (такої ж організації) держави-члена ЄС (або проживають досить близько до такої держави, щоб виконувати свої функції).

У разі виконання вимог та надання необхідних підтверджень компанія вважається такою, що підтвердила свою присутність протягом відповідного податкового року, що, однак, не виключає можливості податкових органів (як локальних, так і в межах ЄС) перепідтверджувати право бенефіціарного власника на окремі види доходу або виконання інших локальних правил щодо підтвердження такого статусу (якщо такі будуть прийняті). У разі невиконання зазначених вимог до сутності чи ненадання підтверджувальних документів презюмується, що організація «підставна», оскільки мінімальні вимоги до сутності не виконуються. Такий висновок може бути оскаржений компанією, якщо вона надасть інформацію про комерційну причину свого існування, профіль своїх співробітників, практичні підтвердження того факту, що прийняття рішень щодо діяльності, що приносить дохід, здійснюється до країни резидентності компанії. Якщо ця позиція буде підтверджена податковими органами, підтвердження статусу виконання тесту може бути продовжено на наступні 5 років за умови, що фактичні обставини діяльності компанії не змінювалися.

Проєкт директиви звільняє певні типи компаній, зокрема холдингові, але ті, що мають активи лише в межах (своєї) країни, всю галузь управління інвестиціями (торгівля ЦП) та компанії, в яких працює щонайменше 5 штатних співробітників для здійснення діяльності, що приносить дохід від вимог додаткового розкриття інформації. Окрім того, ця вимога також не застосовується, якщо структура компанії зрештою не знижує податкові зобов’язання кінцевого бенефіціарного власника або Групи загалом.

Таким чином, наслідками визнання компанії «підставною» є:

 • Необхідність подання інформації до податкових органів та автоматичного обміну такою інформацією між країнами ЄС. Такий обмін також буде, навіть якщо такий статус компанія спростує перед податковими органами або компанія належить до списку винятків. Водночас обмін інформацією не відбудеться, лише якщо компанія не виконує зазначені вище критерії.
 • Будь-які платежі, які вона здійснює з країни резидентності до інших країн ЄС, будуть оподатковуватись податком на репатріацію (незастосовність конвенцій та директив ЄС). Такий захід буде реалізований або через невидачу сертифіката податкової резидентності, або такий сертифікат вказуватиме статус компанії як «підставний». Однак цей факт не обмежує країну резидентності у визнанні компанії своїм податковим резидентом та застосуванні стандартного підходу до оподаткування її доходів чи активів.
 • Країна-джерело доходу в ЄС повинна ігнорувати «підставну» компанію з метою застосування конвенції та розглядати оподаткування (або звільнення від нього) з урахуванням конвенції (або директиви) з країною резидентності акціонера «підставної» компанії або за національним законодавством (якщо конвенція відсутня).
 • Країни поза ЄС (треті країни) можуть застосовувати локальні податки на вихідні платежі або конвенцію з країною резидентності акціонера «підставної» компанії.
 • Країна резидентності акціонера «підставної» компанії, якщо це ЄС, повинна включити отриманий дохід у дохід такого акціонера і може дозволити звільнення в частині податку, сплаченого біля джерела (зарахувати податок на репатріацію), а також може відняти податок, якщо він був сплачений у країні резидентності «підставної» компанії.
 • Країна резидентності акціонера «підставної» компанії, якщо це ЄС, зобов’язана виконувати вимоги директиви, але може розглянути можливість застосування пільг конвенції з країною-джерелом доходу.

Проєкт директиви не встановлює розмір штрафу за порушення вимог щодо подання інформації – рішення приймає кожна країна. Проте такий штраф повинен включати адміністративну санкцію у розмірі щонайменше 5% від обороту компанії у відповідному податковому році. Країна ЄС може вимагати проведення податкової перевірки в країні резидентності компанії, якщо вона має підстави вважати компанію такою, що не виконує вимоги директиви.

Положення директиви мають бути прийняті на рівні локального законодавства до 30 червня 2023 року та набудуть чинності 1 січня 2024 року. Директива оперує терміном 2 попередні роки за умови, якщо такий період має розпочатися 1 січня 2022 року. Таким чином, Єврокомісія сподівається, що пропозиція набуде чинності 1 січня 2024 року, але спочатку вона має бути прийнята всіма державами-членами ЄС, що, на прикладі DAC 6, може зайняти більш тривалий період.

До того ж у 2022 році має вийти окрема пропозиція ЄС щодо «підставних» компаній поза ЄС.

Окрім того, Нідерланди (як жорсткий трендсеттер у ЄС) озвучили свої додаткові плани щодо посилення боротьби з «підставними» компаніями та підтвердили, що тест на 100 тисяч євро (компенсація працівникам) та значні активи (1% вартості активів як статутний капітал) не є «безпечною гаванню» в Нідерландах – вимоги значно ускладнилися (наприклад, пропорційність кількості співробітників компанії до загальної кількості в Групі, переміщення функцій групового управління, казначейства, розробки та охорони IP, центру дистрибуції (якщо застосовується) тощо).

Таким чином, можна використовувати ці вимоги як (максимальні) очікувані для компаній у ЄС з урахуванням послаблень для деяких холдингових та інвестиційних компаній чи таких Груп, де не відбувається фактичного штучного зниження податкового навантаження. Для цього потрібно повернутися до опрацювання можливостей щодо переміщення персоналу та переводу реальних функцій Групи, наприклад, на холдинг.

Сподіваємося, що інформація (хоч і в проєкті) буде корисна вам уже на цьому етапі і, безумовно, враховуватиметься вами в майбутньому для аналізу вашої присутності в ЄС.

Підписуйтесь на наш телеграм-канал Deloitte Ukraine Voices! Тут ми регулярно публікуємо авторські новини, статті, подкасти та інші матеріали. Почуйте голоси еспертів.

Чи була корисною ця інформація?