Новини

Огляд ключових роз’яснень та консультацій контролюючих органів з питань трансфертного ціноутворення

За лютий–травень 2024 року

Ми продовжуємо відстежувати індивідуальні податкові консультації (далі – «ІПК») Державної податкової служби з питань застосування правил трансфертного ціноутворення (далі – «ТЦУ»), а також консультації у системі Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (далі – «ЗІР»). Наше інформаційне повідомлення містить короткі висновки, надані в таких консультаціях, за період з лютого до травня 2024 року, а також коментарі спеціалістів «Делойт».

Консультації у системі ЗІР

Детальніше з консультаціями, наданими в системі ЗІР, можна ознайомитись за посиланням.

Де платник податків може перевірити набрання чинності Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін міждержавними звітами (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports) з відповідною іноземною юрисдикцією для визначення першого звітного періоду для подання Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній?

Категорія 131.07

Станом на травень 2024 року Багатостороння угода про автоматичний обмін міждержавними звітами (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports) (далі – «Багатостороння угода MCAA CbC») для України не набула чинності.

Після того як Багатостороння угода MCAA CbC набере чинності щонайменше з однією іноземною юрисдикцією – стороною Багатосторонньої угоди CbC, яка є партнером України щодо автоматичного обміну інформацією, відповідне інформаційне повідомлення буде розміщене на:

  • вебпорталі Державної податкової служби України в рубриці: «Головна»/«Прес-центр»/«Новини» (https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/#);
  • вебсайті ОЕСР за посиланням: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-by-country-exchange-relationships.htm.

Коментар «Делойт». Оскільки наразі Багатостороння угода MCAA CbC ще не набула чинності, у платників податків – резидентів, які не є материнською компанією міжнародної групи компаній, відсутня необхідність подавати Звіт у розрізі країн в Україні. Водночас першим звітним роком буде той рік, у якому Багатостороння угода MCAA CbC набере чинності.

Індивідуальні податкові консультації

Усі ІПК можна знайти в «Єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій» за відповідним номером консультації за посиланням.

Щодо деяких аспектів подання звіту про контрольовані операції

(ІПК 666/ІПК/99-00-21-02-03)

Платник податків зазначив, що між ним та державою Україна укладено договір управління майном (активами), до складу якого входять: об’єкти нерухомого майна, рухоме майно (обладнання), торговельні марки, корпоративні права, згідно з яким платник податків є Управителем. Платник податків, що діє як Управитель, планує вести зовнішньоекономічну діяльність. Водночас Управитель перебуває на обліку в контролюючому органі, має окремі банківські рахунки, майно, що передано Управителю, знаходиться на окремому балансі.

У разі, якщо Управитель здійснюватиме господарські операції з нерезидентами з «низькоподаткових» юрисдикцій та/або нерезидентами зі спеціальними організаційно-правовими формами, затвердженими постановами КМУ, та такі операції не підпадають під визначення контрольованих, платник податків повинен збільшити фінансовий результат до оподаткування на 30% вартості придбаних у нерезидента товарів згідно з вимогами пп. 140.5.4 ПКУ або підтвердити суму таких витрат за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, без подання звіту.

Щодо проведення 30%-го коригування у разі, якщо нерезидент надав довідку про сплату податку

(ІПК 1282/ІПК/99-00-21-02-02)

Платник податків повідомив, що протягом 2023 року здійснював господарські операції (надання транспортних послуг) з контрагентом-резидентом Польщі, організаційно-правова форма якого входить до переліку ОПФ, затвердженого Постановою КМУ від 4 липня 2017 року №480 (далі – «Перелік №480»).

Господарські операції платника податку з нерезидентами, організаційно-правові форми яких включені до Переліку №480, можуть розглядатись як неконтрольовані у разі сплати такими нерезидентами податку на прибуток (корпоративного податку) та за наявності документа, що підтверджує таку сплату.

Платник податку може надати офіційний документ, виданий фінансовим органом країни контрагента-нерезидента, який свідчить, що таким контрагентом сплачується податок на прибуток (корпоративний податок), зокрема податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації такого нерезидента, та/або він не є податковим резидентом держави, в якій зареєстрований як юридична особа.

У разі, якщо документ, наданий платником податку для підтвердження сплати податків нерезидентом, не вказує про сплату корпоративного податку, то господарські операції з таким нерезидентом підпадають під коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.4 ПКУ.

Щодо особливостей заповнення звіту про КО в оновленій формі

(ІПК 1891/ІПК/99-00-21-02-03)

  • Для операцій з нарахування процентів по договору позики у графах 14, 15 «Дата здійснення операції «з, по» відображається період, за який нараховано проценти в бухгалтерському обліку – у разі щомісячного нарахування відсотків з 1 числа місяця по останній день місяця.
  • Якщо згідно з обліковою політикою платник податків відображатиме в бухгалтерському обліку нарахування процентів щоденно, то у звіті на кожен день календарного року має бути окремий запис (оскільки курс валют може змінюватись щоденно).
  • У графі 16 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті контракту (договору), зазначена в первинних документах, із точністю до другого знака після коми. Якщо предметом контрольованої операції є, зокрема, фінансові послуги з надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається відсоткова ставка такої фінансової послуги в річному обчисленні.
  • У графі 17 зазначається кількість предметів операції. У разі, якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги з надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається сума відсотків, нарахованих або отриманих під час відповідної контрольованої операції, у валюті контракту. Водночас у графі 17.1 зазначається сума кредиту, депозиту, позики згідно з умовами контракту у валюті контракту, тобто необхідно відобразити суму заборгованості за позикою, на яку нараховуються проценти.

Щодо особливостей операцій зі зменшення статутного капіталу банку шляхом заліку непокритих збитків

(ІПК 2999/ІПК/99-00-21-02-02 ІПК)

У своєму зверненні банк повідомив, що має накопичені податкові збитки, які належним чином задекларовані в податковій декларації з податку на прибуток підприємств та переносяться на майбутні періоди згідно з пп. 140.4.4 ПКУ. Враховуючи значні розміри статутного капіталу банку та непокриті збитки, банк розглядає можливість зменшення свого статутного капіталу шляхом заліку непокритих збитків (далі – «Операція»).

Якщо така Операція не відповідає вимогам, встановленим пп. 39.2.1.1 та 39.2.1.4 ПКУ, такі операції не є контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення.

Коментарі спеціалістів «Делойт», зазначені в цьому огляді, носять виключно інформативний характер та не мають бути використані платниками податків без детального аналізу конкретного питання за участю спеціалістів.

Ми будемо раді надати вам консультаційну допомогу стосовно тематики вищезазначених консультацій або щодо будь-яких інших питань з ТЦУ.

Підписуйтесь на наш телеграм-канал Deloitte Ukraine Voices! Тут ми регулярно публікуємо авторські новини, статті, подкасти та інші матеріали. Почуйте голоси експертів.

Чи була корисною ця інформація?