Новини

Внесення змін до антимонопольного законодавства

Інформаційне повідомлення

14 квітня 2016 року

18 березня 2016 року було опубліковано Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції» щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями» № 935-VIII (далі – «Закон»).

Основні нововведення Закону:
  • Збільшено порогові показники, у разі перевищення яких необхідно отримувати дозвіл Антимонопольного комітету України (надалі – «АМКУ») на концентрацію. Законом встановлені такі порогові показники:
    • сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, в тому числі за кордоном, перевищує 30 млн євро, при цьому щонайменше у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, сукупна вартість активів або обсяг реалізації товарів в Україні перевищує еквівалент 4 млн євро у кожного, або
    • сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів в Україні суб’єкта господарювання, відносно якого набувається контроль, або суб’єкта, активи, частки (акції, паї) якого набуваються у власність або отримуються в управління і використання, або хоча б одного із засновників створюваного суб’єкта господарювання, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік перевищує еквівалент 8 млн євро, при цьому обсяг реалізації товарів хоча б в одного іншого учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, в тому числі за кордоном, перевищує еквівалент 150 млн євро.
  • Скасовано положення, згідно з яким отримання дозволу на концентрацію вимагається, якщо частка на ринку певних товарів чи послуг перевищує 35%.
  • Встановлено спрощену процедуру для розгляду заяв на концентрацію протягом 25 днів з моменту їх надходження до АМКУ у таких випадках:

- якщо лише один учасник концентрації здійснює діяльність на території України, або

- сукупна частка учасників концентрації на тому самому товарному ринку не перевищує 15%, або

- частки або сукупні частки учасників концентрації не перевищують 20% на товарних ринках, на яких реалізується продукція, без набуття якої господарська діяльність іншого учасника концентрації є неможливою.

  • Введено процедуру попередньої консультації щодо інформації та документів, необхідних для розгляду заяв і можливості застосування спрощеної процедури їх розгляду.
  • У випадку ненадання заявником інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) учасників концентрації АМКУ приймає рішення про відмову у розгляді заяви. Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, встановленому Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
  • Збільшено плату за розгляд заяв, які подаються до АМКУ:

- плата за розгляд заяви про надання дозволу на концентрацію становить 1 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (20 400 грн);

- плата за надання попередніх висновків АМКУ щодо необхідності отримання дозволу на концентрацію становить 880 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (14 960 грн)

- плата за розгляд заяви про надання дозволу на узгоджені дії становить 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (10 200 грн);

- плата за надання попередніх висновків АМКУ щодо необхідності отримання дозволу на узгоджені дії становить 280 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (4 760 грн)

Закон набирає чинності 18 травня 2016 року.

Чи була корисною ця інформація?