Новини

Продовження дії валютних обмежень

Інформаційне повідомлення

7 вересня 2015 року

4 вересня 2015 року набрала чинності Постанова Національного банку України (далі «НБУ») №581 від 3 вересня 2015 року (далі «Постанова 581»), яка продовжує дію основної частини валютних обмежень, попередньо встановлених Постановою №354 від 3 червня 2015 року.

Продовжено дію основної частини валютних обмежень

Відповідно до вказаної Постанови 581 до 4 грудня 2015 року включно було продовжено дію основної частини валютних обмежень (з певними нововведеннями), а саме:

 • обмеження строку розрахунків за операціями з експорту та імпорту до 90 календарних днів;
 • обов’язковий продаж 75% надходжень в іноземній валюті (при цьому до переліку виключень щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті додано кошти, повернені за ініціативою іноземного банку-отримувача/посередника за умови, що зазначені кошти були повернені протягом двох днів після дня їх перерахування уповноваженим банком);
 • режим посиленого контролю за здійсненням валютних операцій (відповідно до Постанови 581, заборона щодо зняття з контролю експортних операцій на підставі документів про припинення зобов’язань шляхом зарахуванням зустрічних однорідних вимог поширюється на:

операції клієнтів в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора валют/російських рублях, незалежно від суми операцій та

в інших валютах, якщо сума зобов’язань, що припиняються зарахуванням у межах одного договору щодо експорту товарів, перевищує в еквіваленті 500 000 доларів США);

 • заборона дострокового погашення кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами;
 • ліміт продажу готівкової іноземної валюти одній особі протягом одного операційного (робочого) дня у межах однієї банківської установи становить еквівалент 3 000 гривень;
 • обмеження щодо здійснення переказів іноземної валюти фізичними особами за межі України. Протягом одного робочого дня такий переказ без підтвердних документів не може перевищувати еквівалент 15 000 гривень, а переказ на підставі підтвердних документів не може перевищувати 150 000 гривень;
 • видача готівкових коштів у межах України за електронними платіжними засобами, що емітовані як резидентами, так і нерезидентами, має здійснюватися виключно у гривні;
 • обмеження щодо видачі готівкових коштів в іноземній валюті або банківських металів з поточних та депозитних рахунків клієнтів до 20 000 гривень на добу (раніше 15 000 гривень на добу) на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України;
 • заборона банкам купувати іноземну валюту за операцією з імпорту продукції, митне оформлення якої було проведено до 1 січня 2014 року включно, якщо за зовнішньоекономічним договором відбулася заміна боржника та/або кредитора. Резиденти мають виконувати такі зобов’язання за рахунок власних (не куплених, не кредитних, не позикових) коштів в іноземній валюті. Вказана заборона не поширюється на імпортні операції резидентів з купівлі життєво необхідних товарів.
 • призупинення випуску ощадних (депозитних) сертифікатів на пред’явника, дозвіл на випуск іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, зі строком обігу не менше шести місяців;
 • право банків достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті (крім вкладів з видачею ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком обігу не менше шести місяців), у гривні за курсом купівлі іноземної валюти відповідного банку на день проведення операції;
 • зобов’язання банків попередньо зараховувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок та перераховувати такі кошти для купівлі іноземної валюти не раніше четвертого операційного дня;
 • обов’язок банків щодо формування реєстру з купівлі іноземної валюти, що подається до НБУ. Якщо сума заявки дорівнює або перевищує 50 000 доларів США, банки разом з реєстром подають копії документів, які є підставою для здійснення валютних операцій. При цьому з переліку документів, що подаються до НБУ для підтвердження можливості купівлі та/чи перерахування іноземної валюти за межі України виключено довідку Державної фіскальної служби про відсутність у клієнта заборгованості;
 • заборона купівлі та перерахування іноземної валюти з метою проведення наступних операцій:

- повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу поза межами фондових бірж цінних паперів українських емітентів;

- повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями; зменшення статутних капіталів юридичних осіб, вихід іноземних інвесторів з господарських товариств;

- повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів;

- операції на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України (в складі винятків відповідно до Постанови 581 також відбулись деякі зміни, зокрема до винятків було віднесено операції загальною сумою менше 50 000 доларів США або еквівалент цієї суми протягом одного календарного місяця на підставі однієї індивідуальної ліцензії НБУ).

 • заборона банкам перераховувати з інвестиційного рахунку кошти в гривні для купівлі іноземним інвестором державних облігацій України (з винятками);
 • обмеження, відповідно до якого упродовж одного календарного тижня у межах однієї банківської установи клієнт, що є юридичною особою та/або фізичною особою-підприємцем, може придбати за безготівкові гривні не більше 3,216 тройської унції золота або ж еквівалент цієї маси в інших банківських металах (з винятками);
 • заборона надавати клієнтам кредити в національній валюті, якщо для забезпечення виконання зобов’язань за ними надаються майнові права на кошти в іноземній валюті, що розміщені на рахунках у банках;
 • вимоги щодо підтвердження переказів благодійними організаціями благодійної допомоги та переказ коштів Міністерством охорони здоров’я України за межі України.
 • обмеження видачі готівкових коштів через каси та банкомати підвищено зі 150 000 до 300 000 гривень на добу на одного клієнта;
 • заборона банкам купувати іноземну валюту за дорученням клієнта-резидента, що має кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках у цьому та/або інших уповноважених банках, тепер не поширюється на випадки, коли загальна сума коштів в іноземній валюті на рахунках клієнта є меншою 25 000 доларів США. До списку виключень, які не враховуються при розрахунку залишку коштів в іноземній валюті на рахунках, додано:

кошти на депозитному рахунку Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України для виконання гарантійних зобов’язань за операціями, що провадяться із застосуванням книжок міжнародних дорожніх перевезень,

кошти, що належать до 3-ї групи Класифікатора валют;

 • збережено також правило, відповідно до якого НБУ не здійснює реєстрації:

- змін до договору про залучення резидентом (крім уповноваженого банку) кредиту/позики в іноземній валюті від нерезидента, які стосуються заміни кредитора та/або боржника у зобов’язанні за цим кредитним договором/договором позики;

- договору про одержання резидентом кредиту/позики в іноземній валюті від іншого резидента в разі відступлення резидентом-кредитором нерезиденту права вимоги за цим кредитом/позикою.

Національний банк України може приймати окреме рішення щодо проведення реєстрації у вищезазначених випадках, якщо боржник(и) та/або кредитор(и) у відповідному зобов’язанні є суб’єктами господарювання, що пов’язані відносинами контролю. Вказане обмеження не поширюються на випадки, якщо здійснюється заміна первісного боржника у зв’язку з його приєднанням до нового боржника-правонаступника та/або ліквідацією первісного боржника; договори, укладені резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та на договори з міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям.

4 вересня 2015 року набрала чинності Постанова Національного банку України (далі «НБУ») №581 від 3 вересня 2015 року (далі «Постанова 581»), яка продовжує дію основної частини валютних обмежень, попередньо встановлених Постановою №354 від 3 червня 2015 року.

Чи була корисною ця інформація?