Новини

Верховна Рада України прийняла закон, що запроваджує електронну систему адміністрування ПДВ та інші зміни до Податкового Кодексу

Інформаційне повідомлення

1 серпня 2014 року

31 липня 2014 року на черговому засіданні Верховної Ради України було ухвалено Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень)» (далі – «Закон). Нижче до Вашої уваги пропонується стислий огляд основних положень Закону. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, окрім окремих положень, що набирають чинності пізніше.

Просимо зауважити, що це інформаційне повідомлення підготовлено згідно проекту Закону, оскільки остаточну його версію ще не опубліковано.

Загальні правила адміністрування та сплати ПДВ

Запроваджено систему електронного адміністрування ПДВ. Зокрема, передбачено що:

 • Для платника податку в уповноваженому банку створюється окремий рахунок для цілей ПДВ (далі – «спеціальний рахунок»);
 • Суми ПДВ будуть автоматично зараховуватись на спеціальні рахунки платників податків;
 • Сплата ПДВ зобов’язань до бюджету буде проводитись за рахунок коштів, що знаходяться на такому спеціальному рахунку. У випадку нестачі коштів для сплати ПДВ зобов’язань платник податків має поповнити спеціальний рахунок.

Платник податку має право видавати податкові накладні лише у межах суми ПДВ, що підтверджена отриманими накладними, митними деклараціями та фактично перерахована на спеціальний рахунок, зменшеної на суму раніше виданих накладних, бюджетного відшкодування та суму перевищення задекларованих податкових зобов`язань над сумою зобов`язань за накладними. Таким чином, якщо зазначеної суми буде недостатньо для оформлення податкової накладної покупцю, платник податків повинен буде поповнити спеціальний рахунок на відповідну різницю.

Всі податкові накладні в обов`язковому порядку  реєструються в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Під час імпорту товарів, платник податку складає окрему податкову накладну, на основі якої сума податку включається до податкового кредиту.

Уся звітність з ПДВ має подаватись у електронному вигляді.

 • Змінено вимоги до обов’язкової реєстрації платників ПДВ. Відтепер обов`язок реєстрації особи платником ПДВ виникає, коли сума здійснених оподатковуваних операції перевищує один мільйон гривень за останні 12 календарних місяців;
 • Встановлено, що база оподаткування товарів/послуг не може бути нижчою за ціну їх придбання, а необоротних активів – нижчою за бухгалтерську вартість таких активів на початок звітного періоду (у разі відсутності обліку необоротних активів вартість має визначатись виходячи із звичайної ціни);
 • Змінено деякі критерії, що необхідні для отримання  автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, а саме:
  • виключено критерії, відносно кількості співробітників платника податків та розміру середньої заробітної плати;
  • уточнено, що платник податку має володіти необоротними активами, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у дванадцять разів суму податку, заявлену до відшкодування;
  • альтернативно до критерію щодо здійснення операцій, до яких застосовується нульова ставка, запроваджено новий критерій  відносно здійснення інвестиції в необоротні активи у розмірі не менш ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців.

Всі вищезазначені зміни відносно адміністрування ПДВ вступають у дію з 1 січня 2015 року.

Оподаткування інститутів спільного інвестування та операцій з цінними паперами

 • Виключено зі складу доходів, що не враховуються для визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток, процентні доходи від розміщення активів інститутів спільного інвестування (ІСІ) та операцій з ними.
 • Скасовано спеціальну 10-відсоткову ставку податку за операціями з цінними паперами та деривативами. Відтепер такі операції оподатковуються за загальною ставкою – 18%.

Запроваджено військовий збір:

 • Тимчасово, до 1 січня 2015 року запроваджується військовий збір у розмірі 1,5 % від об`єкта оподаткування ПДФО. Збір справляється з доходів у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами
 • Відповідальними за нарахування та сплату такого податку є особи, які відповідальні за нарахування та сплату ПДФО.

Інші положення:

 • Скасовано звільнення від оподаткування прибутку:
  • підприємств, що надають готельні послуги,
  • підприємств галузі електроенергетики які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії.
 • Дію норми Перехідних положень ПКУ (п.15 підрозділу 2 Перехідних Положень) щодо тимчасового звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України та експорту зернових культур окремих товарних позицій продовжено до 31 грудня 2014 року. Одночасно початок дії пункту 197.21 ПКУ відкладено до 1 січня 2015 року замість 1 жовтня 2014 року.

Плата за користування надрами:

 • Фактичною ціною природного газу для підприємств, що не зайняті в галузі постачання природного газу населенню, відтепер вважається граничний (максимальний) рівень ціни на природний газ, що встановлюється національною комісією яка здійснює регулювання у сфері енергетики;
 •  Підвищено відсоткові ставки плати для видобутку природного газу;
 •  До 1 січня 2015 року підвищено відсоткові ставки плати за користування надрами для видобутку нафти та конденсату, природного газу та залізної руди.

Акцизний податок:

 • З 1 листопада 2014 року до списку підакцизних товарів включено алкогольні напої з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше. Ставка акцизного податку на такі товари становить 70,53 гривень за літр;
 • З 1 вересня 2014 підвищено ставки акцизного податку на тютюнові вироби.

Також Законом розширено повноваження Кабінету Міністрів щодо встановлення розміру та пропорцій розподілу ЄСВ, внесено зміни до інших законів України.

Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень)»
Чи була корисною ця інформація?