Новини

Продовження дії валютних обмежень

Інформаційне повідомлення

5 червня 2015 року

3 червня 2015 року Національний банк України (далі - НБУ) видав Постанову №354, яка за своєю суттю продовжує дію основних валютних обмежень, попередньо встановлених Постановою № 160 від 3 березня 2015 року. Постанова набрала чинності 4 червня 2015 року.

Відповідно до Постанови № 354 до 3 вересня 2015 року включно:

1. Послаблено деякі обмеження:

 •  обмеження видачі готівкових коштів у касах та банкоматах підвищено зі 150 000 до 300 000 гривень на добу на одного клієнта;
 • заборона банкам купувати іноземну валюту за дорученням клієнта-резидента, що має кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках у цьому та/або інших уповноважених банках, тепер не поширюється на випадки, коли загальна сума коштів у іноземній валюті на рахунках клієнта є меншою 25 000 доларів США (раніше зазначена заборона не поширювалася на випадки, коли загальна сума коштів у іноземній валюті на рахунках клієнта була меншою 10 000 доларів США). Постанова роз’яснює механізм застосування цього обмеження.

2. Без суттєвих змін продовжено дію таких основних обмежень:

 • обмеження строку розрахунків за операціями з експорту та імпорту до 90 календарних днів; 
 • обов’язковий продаж 75% надходжень в іноземній валюті; 
 • режим посиленого контролю за здійсненням валютних операцій (зокрема, заборона щодо зняття з контролю експортних операцій на підставі документів про припинення зобов’язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог);
 • заборона дострокового погашення кредитів, позик (зокрема, фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами);
 • ліміт продажу готівкової іноземної валюти одній особі протягом одного операційного (робочого) дня у межах однієї банківської установи становить еквівалент 3 000 гривень;
 • обмеження щодо здійснення переказів іноземної валюти фізичними особами за межі України. Протягом одного робочого дня такий переказ без підтвердних документів не може перевищувати еквівалент 15 000 гривень, а переказ на підставі підтвердних документів не може перевищувати 150 000 гривень;
 • видача готівкових коштів у межах України за електронними платіжними засобами, що емітовані як резидентами, так і нерезидентами, має здійснюватися винятково у гривні;
 • обмеження видачі готівкових коштів у іноземній валюті або банківських металів з поточних та депозитних рахунків клієнтів до 15 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України;
 • призупинення випуску ощадних (депозитних) сертифікатів на пред’явника, дозвіл на випуск іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, зі строком обігу не менше шести місяців;
 • право банків достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті (крім вкладів з видачею ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком обігу не менше шести місяців), у гривні за курсом купівлі іноземної валюти відповідного банку на день проведення операції;
 • зобов’язання банків попередньо зараховувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок та перераховувати такі кошти для купівлі іноземної валюти не раніше четвертого операційного дня;
 • обов’язок банків формувати реєстр з купівлі іноземної валюти, що подається до НБУ. Якщо сума заявки дорівнює або перевищує 50 000 доларів США, банки разом із реєстром подають копії документів, які є підставою для здійснення валютних операцій. Також встановлено перелік додаткових документів, до яких належать довідка Державної фіскальної служби про відсутність у клієнта заборгованості, довідка Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність підстав для внесення емітента таких цінних паперів до переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності, та ознак маніпулювання цінами під час здійснення відповідних операцій з такими цінними паперами тощо;
 • заборона купівлі та перерахування іноземної валюти з метою проведення таких операцій:
  • повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу поза межами фондових бірж цінних паперів українських емітентів;
  • повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями; зменшення статутних капіталів юридичних осіб, вихід іноземних інвесторів з господарських товариств;
  • повернення за кордон іноземному інвесторові дивідендів; 
  • на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України (з винятками).
 • заборона банкам перераховувати з інвестиційного рахунку кошти в гривні для купівлі іноземним інвестором державних облігацій України (з винятками);
 • обмеження, відповідно до якого упродовж одного календарного тижня у межах однієї банківської установи клієнт, що є юридичною особою та/або фізичною особою-підприємцем, може придбати за безготівкові гривні не більше 3,216 тройської унції золота або ж еквівалент цієї маси в інших банківських металах (з винятками);
 • заборона надавати клієнтам кредити в національній валюті, якщо для забезпечення виконання зобов’язань за ними надаються майнові права на кошти в іноземній валюті, що розміщені на рахунках у банках;
 • вимоги щодо підтвердження переказів благодійними організаціями благодійної допомоги та переказ коштів Міністерством охорони здоров’я України за межі України.

З 4 червня 2015 року також діє Постанова НБУ № 335 від 3 червня 2015 року про внесення змін до Постанови № 597 від 30 грудня 2003 року.

Відповідно до вказаної Постанови, поріг обов’язкового проведення цінової експертизи Державним інформаційно-аналітичним центром моніторингу зовнішніх товарних ринків підвищено з 25 000 євро до 50 000 євро (або еквіваленту цієї суми в іншій валюті).

З 4 червня 2015 року також діє Постанова НБУ № 335 від 3 червня 2015 року про внесення змін до Постанови № 597 від 30 грудня 2003 року.

Чи була корисною ця інформація?