Новини

Верховна Рада України запровадила податковий компроміс

Інформаційне повідомлення

25 грудня 2014 року

25 грудня 2014 року на черговому засіданні Верховної Ради України було прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу» (далі – «Закон про податковий компроміс»). Нижче до Вашої уваги пропонується стислий огляд основних положень Закону. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Податковий компроміс

Законом передбачається звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності.

Платник податків має право протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом подати уточнюючі розрахунки, в яких визначає суму завищення витрат, щодо податку на прибуток та/або суму завищення податкового кредиту з податку на додану вартість.

Сума заниженого податкового зобов’язання сплачується в розмірі 5 відсотків такої суми. При цьому 95 відсотків суми заниженого податкового зобов’язання вважаютьсяпогашеними, штрафні санкції не застосовуються, пеня не нараховується.

Процедура досягнення податкового компромісу триває не більше ніж 70 календарних днівз дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку. Подання платником податків уточнюючого розрахунку за періоди, щодо яких не була проведена документальна перевірка, може бути підставою для проведення документальної позапланової перевірки. Якщо контролюючий орган повідомив платника податків про відсутність необхідності проведення документальної позапланової перевірки, або отримана довідка, що підтверджує правомірність визначення сум податкових зобов’язань в уточнюючому розрахунку, або отримане податкове повідомлення - рішення, прийняте за результатами перевірки, сума задекларованих зобов’язань вважається узгодженою.

У разі якщо платник податків розпочинає процедуру адміністративного та/або судового оскарження податкового повідомлення-рішення, прийнятого за результатами документальної позапланової перевірки, податковий компроміс не застосовується.

Процедура податкового компромісу поширюється також на:

  • неузгоджені суми податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, визначених у податкових повідомленнях-рішеннях, щодо яких триває процедура судового та/або адміністративного оскарження, або просто вже отримане податкове повідомлення-рішення, за яким податкові зобов’язання не узгоджені
  • випадки, коли вже розпочата документальна перевірка або складено акт за наслідками такої перевірки.

Податковий компроміс вважається досягнутим після сплати платником податків узгоджених податкових зобов’язань ( у розмірі 5%).

Після досягнення податкового компромісу:

  • такі зобов’язання не підлягають оскарженню та їх розмір не може бути змінений в інших податкових періодах;
  • за уточненими операціями у наступних періодах за зазначеними податками контролюючими органами не проводяться;
  • діяння, вчинене платником податків або його посадовими (службовими) особами, що призвело до заниження його податкових зобов’язань не вважається умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Податковий компроміс застосовується до правовідносин, що виникли до 1 квітня 2014 року, та поширюється виключно на податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість незалежно від того проводились перевірки контролюючих органів чи ні за такі періоди.

Чи була корисною ця інформація?