Новини

Продовження дії валютних обмежень

Інформаційне повідомлення

3 грудня 2014 року

З сьогоднішнього дня набирає чинності Постанова Національного банку України №758 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України». Як ми і передбачали, вказаною Постановою НБУ продовжив ряд обмежень валютного регулювання (попередньо встановлених нормативно-правовими актами, що втратили чинність 2 грудня 2014 року), а також встановив ряд нових специфічних інструментів регулювання валютного ринку.

Відтак, до 3 березня 2015 року включно:

1. Було продовжено дію наступних обмежень:

  • обмеження строку розрахунків за операціями з експорту та імпорту до 90 календарних днів;
  •  обов’язковий продаж 75% надходжень в іноземній валюті (з обмеженим колом виключень з цього правила);
  •  режим посиленого контролю за здійсненням валютних операцій (у тому числі заборона щодо зняття з контролю експортних операцій на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог);
  • заборона дострокового погашення кредитів, позик в іноземній валюті за договорами з нерезидентами;
  •  обмеження щодо продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 000 гривень у межах однієї банківської установи;
  • обмеження щодо здійснення переказів іноземної валюти фізичними особами за межі України – не більше еквіваленту 15 000 гривень в один операційний (робочий) день щодо переказів без підтверджувальних документів та не більше еквіваленту 150 000 гривень на місяць щодо переказів  на підставі підтверджувальних документів;
  •  обмеження щодо видачі готівкових коштів через каси та банкомати в межах до 150 000 гривень на добу на одного клієнта;
  •  обмеження щодо видачі готівкових коштів в іноземній валюті або банківських металів з поточних та депозитних рахунків клієнтів в межах до 15 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України;
  •  заборона видачі готівкових коштів у межах України за електронними платіжними засобами, що емітовані як резидентами, так і нерезидентами, у валюті, іншій ніж гривня;
  • заборона проведення наступних операцій в іноземній валюті:
  1. повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу поза межами фондових бірж цінних паперів українських емітентів, крім державних облігацій України;
  2.  повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями;
  3.  повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів (крім випадків повернення дивідендів за цінними паперами, що обертаються на фондових біржах);
  4.  на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України (з винятками).

2. Запропоновано наступні нововведення регулювання ринку:

  • банкам дозволено випускати іменні ощадні (депозитні) сертифікаті, номіновані як у національній, так і в іноземній валютах, зі строком обігу не менше шести місяців, проте банки мають призупинити випуск ощадних (депозитних) сертифікатів на пред’явника;
  •  резиденти-гаранти, які мають індивідуальну ліцензію Національного банку України, мають право переказувати іноземну валюту на виконання забезпечених гарантією зобов’язань за кредитами, наданими міжнародними фінансовими організаціями або іноземними експортно-кредитними агентствами.
Чи була корисною ця інформація?