Новини

Контроль валютних операцій

Інформаційне повідомлення

6 березня 2015 року

3 березня 2015 року Національний банк України (далі «НБУ») видав постанову щодо врегулювання обмежень здійснення валютних операцій в Україні (Постанова № 160 від 3 березня 2015). Постанова набрала чинності 4 березня 2014 року.

Відповідно до вказаної Постанови, до 3 червня 2015 року включно:

1. Продовжено дію наступних обмежень:

 • обмеження строку розрахунків за операціями з експорту та імпорту до 90 календарних днів;
 • обов’язковий продаж 75% надходжень в іноземній валюті;
 • режим посиленого контролю за здійсненням валютних операцій (у тому числі заборона щодо зняття з контролю експортних операцій на підставі документів про припинення зобов’язань шляхом зарахуванням зустрічних однорідних вимог);
 • заборона дострокового погашення кредитів, позик (у тому числі фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами;
 • ліміт продажу готівкової іноземної валюти одній особі протягом одного операційного (робочого) дня у межах однієї банківської установи у еквіваленті 3 000 гривень;
 • обмеження щодо здійснення переказів іноземної валюти фізичними особами за межі України. Протягом одного робочого дня такий переказ без підтвердних документів не може перевищувати еквівалент 15 000 гривень, а переказ на підставі підтвердних документів не може перевищувати 150 000 гривень;
 • обмеження видачі готівкових коштів через каси та банкомати в межах до 150 000 гривень на добу на одного клієнта;
 • видача готівкових коштів у межах України за електронними платіжними засобами, що емітовані як резидентами, так і нерезидентами, має здійснюватися виключно у гривні;
 • обмеження ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банків (Л13-1) до 1%;
 • обмеження щодо видачі готівкових коштів в іноземній валюті або банківських металів з поточних та депозитних рахунків клієнтів в межах до 15 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України;
 • призупинення випуску ощадних (депозитних) сертифікатів на пред’явника, дозвіл на випуск іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, зі строком обігу не менше шести місяців;
 • право банків достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті (крім вкладів з видачею ощадних (депозитних) сертифікатів зі строком обігу не менше шести місяців), у гривні за курсом купівлі іноземної валюти відповідного банку на день проведення операції;
 • зобов’язання банків включати суму балансової вартості придбаних облігацій внутрішніх державних позик з індексованою вартістю, зменшеною на розмір нарахованого купонного доходу, до розрахунку загальної відкритої валютної позиції;
 • зобов’язання банків попередньо зараховувати кошти в гривнях на окремий аналітичний рахунок та перераховувати такі кошти для купівлі іноземної валюти не раніше четвертого операційного дня;
 • обов’язок банків щодо формування реєстру із купівлі іноземної валюти, що подається до НБУ. Нововведення: якщо сума заявки дорівнює або перевищує 50 000 доларів США, банки разом з реєстром подають копії документів, які є підставою для здійснення валютних операцій. При цьому встановлено також перелік додаткових документів, наприклад: довідка Державної фіскальної служби про відсутність у клієнта заборгованості, підтвердження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо відсутності ознак фіктивності операції з купівлі та/або перерахування коштів за кордон в іноземній валюті, отриманих від продажу іноземним інвестором на фондовій біржі боргових цінних паперів тощо.

Нагадуємо, що порядок купівлі та/або перерахування іноземної валюти з метою здійснення авансових платежів за імпорт товару встановлено окремою Постановою НБУ №124 від 23 лютого 2015 року;

 • заборона проведення наступних операцій в іноземній валюті:

- повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу поза межами фондових бірж цінних паперів українських емітентів;

- повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями (нововведення: заборонено також зменшення статутних капіталів юридичних осіб, вихід іноземних інвесторів з господарських товариств);

- повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів (нововведення: заборона поширюється також на дивіденди за цінними паперами, що обертаються на фондових біржах);

- на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України (з винятками).

 • збережено вимоги щодо підтвердження переказів благодійними організаціями благодійної допомоги та переказ коштів Міністерством охорони здоров’я України за межі України.

2. Додатково введено наступні обмеження:

 • обмеження щодо сальдо перевищення загального обсягу купівлі безготівкових валют та банківських металів за гривні над обсягом їх продажу за власними операціями банку на кінець кожного робочого дня;
 • заборона надавати клієнтам кредити в національній валюті, якщо для забезпечення виконання зобов’язань за ними надаються майнові права на кошти в іноземній валюті, що розміщені на рахунках у банках;
 • заборона банкам купувати іноземну валюту за дорученням клієнта-резидента (крім фізичної особи), що має кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках у цьому та/або інших уповноважених банках (зазначена заборона не поширюється на випадки, коли загальна сума коштів в іноземній валюті на рахунках клієнта менша 10 000 доларів США);
 • заборона банкам перераховувати з інвестиційного рахунку кошти в гривні для купівлі іноземним інвестором державних облігацій України (з винятками);
 • обмеження, відповідно до якого упродовж одного календарного тижня у межах однієї банківської установи клієнт - юридична особа/фізична особа-підприємець може придбати за безготівкові гривні не більше 3,216 тройської унції золота, або ж еквівалент цієї маси в інших банківських металах (з винятками).

З 4 березня 2015 року також діє Постанова НБУ №161 від 3 березня 2015 року щодо внесення змін в Постанову №124 від 23 лютого 2015 року та Постанову №597 від 30 грудня 2003 року.

Постанова щодо врегулювання обмежень здійснення валютних операцій в Україні

Відповідно до вказаної Постанови:

 1. До пакету документів, що подається в НБУ для підтвердження можливості як купівлі, так і перерахування іноземної валюти, необхідно додавати довідку Державної фіскальної служби України про відсутність у резидента заборгованості з податків, зборів, платежів та в передбачених випадках - відповідний акт цінової експертизи (погодження) Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
 2. Знижено поріг обов’язкового проведення цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, встановленого відповідно до Постанови НБУ №597 від 30 грудня 2003 року, до 25 000 євро (або еквіваленту цієї суми в іншій валюті).
 3. До 3 квітня 2015 року вимога щодо обов’язкового використання акредитивної форми розрахунків під час здійснення платежів за імпортними контрактами клієнтів загальною вартістю понад 500 000 доларів США не поширюються на операції резидентів з купівлі життєво необхідних товарів, відповідно до ст. 5 Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року».

Також Постановою НБУ № 154 від 2 березня 2015 року з 04 березня 2015 року підвищено розмір облікової ставки до 30% річних.

Постанова набрала чинності 4 березня 2014 року.

Чи була корисною ця інформація?