Новини

Додаткові валютні обмеження

Інформаційне повідомлення

24 лютого 2015 року

Як відомо, основні заходи валютних обмежень, які були впроваджені Постановою Національного банку України №758 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України», продовжують діяти до 3 березня 2015 року включно.

При цьому з сьогоднішнього дня набирає чинності нова Постанова Національного банку України №124 «Про особливості здійснення деяких валютних операцій». Зазначеною Постановою запроваджено додаткові адміністративні заходи валютного регулювання:

1. Заборонено здійснювати купівлю іноземної валюти за рахунок коштів у гривні, залучених клієнтами у формі кредиту.

Виняток: заборона не поширюється на випадок купівлі фізичними особами валюти за рахунок залучених кредитних коштів з метою виконання зобов’язань за договором споживчого кредитування в іноземній валюті.

2. Запроваджено обов’язкове попереднє підтвердження НБУ можливості здійснення авансових платежів в іноземній валюті за імпорт товару, загальна вартість якого перевищує 50 000 доларів США (або еквівалент цієї суми). Для надання такого підтвердження уповноважені банки зобов’язані формувати спеціальний реєстр операцій, що подається до НБУ разом з копіями відповідних документів.
При цьому протягом одного робочого дня уповноважений банк зможе відсилати інформацію лише про одну операцію резидента з одним і тим самим нерезидентом.

Виняток: Заборона не поширюється на розрахунки у формі документарного акредитива (як зазначено нижче).

3. Запроваджено обов’язок здійснення авансових платежів за імпорт товару за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) загальною вартістю більше 500 000 доларів США (або еквівалент цієї суми) виключно з використанням акредитивної форми розрахунків.

Постановою також врегульовано застосування обмежень та заборон, вказаних вище в пунктах 2 та 3, у наступних випадках:

i. якщо загальна вартість зовнішньоекономічного договору (контракту) не визначена;
ii. якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) було укладено до набрання чинності Постановою;
iii. якщо резидентом здійснюються авансові платежі за договорами, укладеними з одним і тим самим нерезидентом.


Постанова діє безстроково.

Чи була корисною ця інформація?