Новини

Верховна Рада України затвердила зміни до законодавства з трансфертного ціноутворення

Інформаційне повідомлення

16 липня 2015 року

15 липня 2015 року Верховна Рада України (далі – «ВРУ») прийняла у другому читанні Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення)» № 1861 (далі – Закон). Зміни, запроваджені Законом, загалом є позитивними та переважно спрямовані на усунення помилок та неточностей, допущених в поточній редакції. Ми наводимо стислий огляд найбільш суттєвих змін щодо трансфертного ціноутворення (далі – «ТЦУ»).

Ключові зміни до правил трансфертного ціноутворення

Остаточне скасування контролю ПДВ

Закон вносить корективи до низки норм Податкового кодексу України, формулювання яких раніше допускало неоднозначне тлумачення та могло бути використано податковими органами як підстава для застосування правил ТЦУ (трансфертного ціноутворення) щодо податку на додану вартість. Нова редакція чітко визначає, що норми ТЦУ застосовуються лише до податку на прибуток.

Збільшення порогу для контрольованих операцій

Законом встановлюються наступні порогові значення для визнання операцій контрольованими:

  • Річний дохід платника податків від усіх видів діяльності перевищує 50 млн грн (у поточній редакції - 20 млн грн);
  • Обсяг операцій з одним контрагентом перевищує 5 млн грн (наразі поріг становить 1 млн грн та застосовувався до кожної окремої групи операцій).

Слід зазначити, що Закон спрощує застосування правил ТЦУ щодо розрахунку порогу та визначення тих операцій, які підпадають під ТЦУ-контроль.

Закон вносить корективи до низки норм Податкового кодексу України

Зміна штрафних санкцій
Підстава Чинні правила ТЦУ Нові правила ТЦУ
 Неподання  звіту про  контрольовані  операції  100 розмірів мінімальної  заробітної плати  300 розмірів мінімальної заробітної плати
 Невключення  контрольованої  операції до  звіту  5% від розміру операції  1% від розміру операцій, які не були внесені  до звіту про контрольовані операції, проте не  більше 300 розмірів мінімальної заробітної  плати за всі незадекларовані операції
 Неподання  документації з  ТЦУ  3% від розміру операцій, проте  не більше 200 розмірів  мінімальної заробітної плати  за всі незадекларовані  операції  3% від розміру операцій, проте не більше 200  розмірів мінімальної заробітної плати за всі  контрольовані операції, здійснені у  відповідному звітному році


 

Новими нормами Закону передбачено зміну штрафів за неподання звіту про контрольовані операції та документації з ТЦУ. Порівняння з поточною редакцією:

Скасування необхідності подання додатку до декларації

Закон скасовує вимогу подання додатку до декларації з податку на прибуток з контрольованих операцій.

Цей додаток було запроваджено з 1 січня 2015 року. З огляду на подання платниками податків Звіту про контрольовані операції, сенс у існуванні цього додатку не був очевидним. Тому його скасування є доцільним та очікуваним.

Уточнення вимог до аналізу експортно-імпортних операцій з біржовими товарами

Закон зазначає обов’язок Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) визначити перелік біржових товарів, до яких застосовуються спеціальні правила аналізу експортно-імпортних операцій, а також перелік товарних бірж, котирування яких можуть бути використані для аналізу.

Також Закон уточнює, що діапазон цін згідно з біржовими котируваннями розраховується за загальним порядком, встановленим КМУ (на відміну від поточної редакції, що вимагає застосування середньої ціни).

Збільшення терміну надання інформації на додатковий запит

Термін, протягом якого платник податків може надавати інформацію на додатковий запит податкових органів, збільшується з 10 до 30 днів. Зміна є слушною, оскільки практика свідчить про те, що 10 днів недостатньо для підготування повноцінної відповіді.

Зміна формулювання норми щодо контролю за операціями з непов’язаним посередником

Пункт 39.2.1.5 Кодексу передбачає, що операція між пов’язаними особами із залученням непов’язаного посередника може бути визнана контрольованою за умови, що посередник не виконує істотних функцій. Однак його чинне формулювання є дещо невдалим і викликає побоювання у деяких платників податків стосовно того, що цей пункт може бути використаний податковими органами для розширення кола контрольованих операцій (зокрема, застосування його до операцій із резидентами України).

Нова редакція є більш чіткою та має на меті запобігти такому ризику.

Зміна критеріїв визначення «низькоподаткових» держав

Закон скорочує перелік причин, з яких держава може бути внесена до переліку «низькоподаткових юрисдикцій», що затверджується КМУ. За новими правилами нерозкриття державою у публічному доступі інформації про структури власності юридичних осіб тепер не є підставою для внесення такої держави до переліку КМУ. Такий перелік складатиметься з урахуванням двох критеріїв:

  • Держави (території), в яких ставка податку на прибуток на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;
  • Держави, з якими відсутні міжнародні угоди про обмін інформацією.

Наразі важко спрогнозувати, чи приведе зміна критеріїв до перегляду переліку країн, адже КМУ не розкриває причини внесення конкретних країн до переліку.

Поширення дії Закону

Норми Закону поширюються на контрольовані операції, здійснені у всьому 2015 році (а не лише з дати набуття законом чинності).

Інші зміни та корегування

Окрім того, Закон вносить низку поправок до чинного законодавства, спрямованих на усунення помилок та уточнення норм, зокрема щодо визначення господарських операцій, підстав для початку податкової перевірки контрольованих операцій, показників рентабельності, що застосовуються в рамках методів ТЦУ тощо.

Чи була корисною ця інформація?