Tax & Legal Weekly Digest

Новини

Tax & Legal Weekly Digest #9

6 листопада 2018 року

Уся інформація, що міститься у Дайджесті отримана з відкритих джерел та приводиться з метою інформування клієнтів компанії про останні новини України та світу. Інформація, викладена у Дайджесті не є покликом до будь-якої дії та може не співпадати з позицією компанії «Делойт» щодо будь-яких відомостей, викладених у Дайджесті.

УКРАЇНА

Новини фіскальної сфери

Офіс великих платників податків ДФС інформує про особливості застосування кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки

Із 7 листопада 2018 року втрачає чинність Закон України «Про електронний цифровий підпис», який регулює відносини, що виникають при використанні електронного цифрового підпису. З цієї дати починає діяти Закон України «Про електронні довірчі послуги» (далі – Закон), який має забезпечити вільний обіг електронних довірчих послуг в Україні, а також можливості вільного надання електронних довірчих послуг надавачами, розташованими в інших державах, діяльність яких відповідає вимогам Закону.

Електронна взаємодія фізичних і юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також обробка електронної інформації, володільцями якої є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, повинні здійснюватися з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Правочини, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації у випадках, встановлених законом, вчиняються в електронній формі виключно із застосуванням кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Детальніше

Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо скасування з 2020 року для суб’єктів господарювання обов’язку складати та подавати до контролюючого органу окремий звіт про суми податкових пільг

Натомість, облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, буде здійснюватися контролюючими органами на підставі інформації, наявної у поданих такими суб’єктами господарювання податкових деклараціях.

Інформація про суми податкових пільг у податковій звітності повинна містити такі дані:

  • код пільги за кожним видом податкових пільг, найменування пільг згідно з довідником пільг, форма та порядок ведення якого затверджуються ДФС;
  • сума податку (збору), не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти);
  • строк користування податковою пільгою у звітному періоді — число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами. У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду;
  • сума податкової пільги, що використана за цільовим призначенням, — обсяг пільг за платежами відповідно до довідника пільг у разі цільового використання податкових пільг.
Детальніше

 

Президент України пропонує бізнесу взяти участь в обговоренні важливих аспектів впровадження в Україні податку на виведений капітал

Президент зазначив, що на обговорення запровадження цієї ініціативи з Міжнародним валютним фондом було витрачено чимало часу. Глава держави висловив переконання, що має бути знайдена прийнятна модель і для Уряду, і для Мінфіну, і для профільного комітету Парламенту, і для міжнародних партнерів, і для українського бізнесу з урахуванням ключових питань – бюджетних ризиків, компенсаторів тощо.

Також Президент звернув увагу на те, що представники бізнесу виступили з ініціативою долучитися до переговорної групи з міжнародними фінансовими організаціями, а також до обговорення цього питання на комітеті та круглих столах для того, щоб дати можливість їм донести свою аргументацію. Президент підтримав таку ініціативу та висловився за долучення представників бізнесу до безпосередньої участі в дискусії.

Детальніше

Новини банківської сфери

Національний банк визначив мінімальне обов’язкове значення ліквідності (LCR) з грудня 2018 року на рівні 80%

Національний банк України затвердив запровадження обов’язкового нормативу ліквідності – коефіцієнта покриття ліквідності (LCR) – із 1 грудня 2018 року.

Згідно з рішенням Правління Національного банку на початку мінімальне значення нормативу LCR встановлено на рівні 80% з поетапним його доведенням до рівня 100%.

Банки розраховуватимуть LCR щоденно, починаючи з 1 грудня 2018 року. Значення нормативів LCR буде визначатися як 30-денна середньоарифметична ковзна величина. Таким чином, першою звітною датою для нормативів LCR визначено 31 грудня 2018 року.

Відповідно до рішення Правління мінімальне значення нормативів LCR буде доведено до рівня 100% поетапно за таким графіком:

  • 80% – починаючи із 31 грудня 2018 року;
  • 90% – починаючи з 1 червня 2019 року;
  • 100% – починаючи з 1 грудня 2019 року.
Детальніше

 

Парламентський комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу законопроект щодо запровадження нового виду емісійних цінних паперів

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що документ передбачає запровадження нового виду емісійних цінних паперів, що випускається банками, – банківських сертифікатів. Зручність використання банківських сертифікатів полягає у тому, що такий сертифікат поєднує в собі властивості банківського вкладу та цінного паперу. Передбачається, що банківські сертифікати можуть бути як відсотковими, так і дисконтними.

На відміну від ощадних (депозитних) сертифікатів, банківський сертифікат існуватиме в бездокументарній формі, а тому матиме зручні для власника механізми обліку та обігу на вторинному ринку.

Окрім того, отримувати суму погашення та проценти власник банківського сертифіката зможе у зручний для нього спосіб (на вказаний власником банківський рахунок), обумовлений договором із депозитарною установою, без необхідності особистого звернення до банку, який випустив банківський сертифікат.

Детальніше

Новини фондового ринку

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні 'B-'

Агентство підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) України в іноземній та національній валютах на рівні 'B-' зі стабільним прогнозом.

На рейтинги України впливає слабка зовнішня ліквідність, високі потреби у зовнішньому фінансуванні, в умовах погашення суверенних боргів і структурних слабкостей у банківському секторі, а також високі політичні та геополітичні ризики.

Детальніше
Чи була корисною ця інформація?