Tax & Legal Weekly Digest

Новини

Tax & Legal Weekly Digest #2

18 вересня 2018 року

Уся інформація, що міститься у Дайджесті отримана з відкритих джерел та приводиться з метою інформування клієнтів компанії про останні новини України та світу. Інформація, викладена у Дайджесті не є покликом до будь-якої дії та може не співпадати з позицією компанії «Делойт» щодо будь-яких відомостей, викладених у Дайджесті.

УКРАЇНА

Новини фіскальної сфери

Першому заступнику Міністра фінансів надано повноваження підписати Протокол між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно

Проект Протоколу, який підготовлено відповідно до Модельної конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку, передбачає:

  • збільшення загальної ставки оподаткування дивідендів з 10% до 15%
  • збільшення загальної ставки оподаткування процентів із 2% до 5%;
  • збільшення ставки оподаткування роялті, які сплачуються за користування будь-яким авторським правом на наукову працю, патент, торгову марку, дизайн або модель, план, таємну формулу чи процес, або за інформацію, що стосується промислового, комерційного чи наукового досвіду з 0% до 5%;
  • збільшення ставки оподаткування роялті за користування авторським правом на літературні твори або твори мистецтва, включно з кінематографічними фільмами та фільмами або плівками для радіомовлення чи телебачення з 5% до 10%.

Детальніше

 

Змінено порядок звільнення від ПДВ для дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні

Зазначені зміни, які ініційовані Міністерством фінансів України та ДФС, зокрема, передбачають:

  • удосконалення форми заяви про відшкодування сум ПДВ дипломатичним місіям, особам з числа дипломатичного персоналу та членам їхніх сімей, що у свою чергу надає можливість дипломатичним місіям отримувати вичерпну інформацію щодо відшкодування ПДВ за кожним поданим до територіального органу ДФС документом (податковою накладною);
  • встановлення вичерпного переліку причин, які можуть бути підставою для прийняття рішення територіальним органом ДФС стосовно відмови у відшкодуванні ПДВ;
  • визначення порядку обміну інформацією між МЗС і ДФС щодо пільг, які встановлені міжнародними договорами України.

Детальніше

 

Офіс великих платників податків надав роз’яснення з приводу того, чи підпадають під визначення контрольованих, операції по виплаті дивідендів нерезидентам

Виплачувані нерезидентам дивіденди мають супроводжуватися нарахуванням і сплатою авансового внеску з податку на прибуток (п. 57.11 Кодексу). Сплачується податок за ставкою 15% до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати (п. 141.4 Кодексу).

Водночас платникам необхідно враховувати норми п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, яким визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1-39.2.1.3 і 39.2.1.5 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

i.  Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом і його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

ii. Таким чином, визначальною умовою для визнання операцій контрольованими є вплив таких операцій на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

Детальніше

Новини банківської сфери

Національний банк України посилив відповідальність за неефективні системи управління ризиками в банках

Відтак Національний банк матиме право обмежити, зупинити чи припинити окремі види здійснюваних банком операцій у разі визнання системи управління ризиками банку неефективною. Зокрема, за результатами оцінки життєздатності бізнес-моделі банку, аналізу наданих банком фактичних і прогнозних даних балансу, звіту про прибутки та збитки, операцій з пов’язаними з банком особами, складових регулятивного капіталу. 

Детальніше

Новини фондового ринку

Українська біржа поновила торги на ринку котирувань

Українська біржа розпочала торгівлю цінними паперами на платформі, наданій ТОВ «САНЛАЙН». На першому етапі торговельна система SLTrade допоможе учасникам торгів оприлюднювати котирування та укладати двосторонні угоди з цінними паперами, включно з операціями репо, а також буде використовуватися для торгівлі на товарному ринку ТБ «Українська біржа».

Біржа зупинила торги в результаті потрапляння програмного забезпечення, яке вона використовувала, до санкційного переліку Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Детальніше

СВІТ

Європейський парламент затвердив проект реформування законодавства ЄС про захист авторських прав 

12 вересня 2018 року Європарламент затвердив проект Директиви про захист авторських прав, що була відхилена у липні через низку суперечливих положень.

Зокрема, у статті 11 закріплено, що інтернет-платформи мають отримувати дозвіл або навіть сплачувати засобам масової інформації за демонстрацію їхніх новин користувачам. Стаття 13 покладає на інтернет-гігантів відповідальність за порушення авторських прав на їхніх платформах.

Документ також посилює права авторів і виконавців на додаткову винагороду за використання їхніх творів, коли первинно узгоджена винагорода «неспівставна» з отриманими вигодами.

Нові правила передбачають відповідальність соціальних мереж за те, щоб контент, який завантажують користувачі, не порушував авторські права.

Директива набере чинності після її підтримки Європейською радою та Єврокомісією. Після цього відбудеться повторне голосування в Європарламенті.

Детальніше

Чи була корисною ця інформація?