Tax & Legal Weekly Digest

Новини

Tax & Legal Weekly Digest #3

25 вересня 2018 року

Уся інформація, що міститься у Дайджесті отримана з відкритих джерел та приводиться з метою інформування клієнтів компанії про останні новини України та світу. Інформація, викладена у Дайджесті не є покликом до будь-якої дії та може не співпадати з позицією компанії «Делойт» щодо будь-яких відомостей, викладених у Дайджесті.

УКРАЇНА

Новини фіскальної сфери

Офіс великих платників податків роз’яснює правила оподаткування доходів нерезидента у вигляді роялті за ліцензійним договором, виплачених уповноваженій особі нерезидентом

Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їхнього походження з України регламентований положеннями ст. 103 Податкового кодексу.

Умовою для застосування особою (податковим агентом) переваг за міжнародним договором є те, що нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу та є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород нерезидента тощо, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, яка має право на отримання таких доходів.

Водночас бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу.

Відповідно до положень ст. 296 Цивільного кодексу України агентські відносини виникають у разі:

 • надання суб'єктом господарювання на підставі договору повноважень комерційному агентові на вчинення відповідних дій;
 • схвалення суб'єктом господарювання, якого представляє комерційний агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб'єкта агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження.

Резидент, що здійснює виплату роялті за ліцензійним договором уповноваженій нерезидентом особі, сплачує податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15 відсотків їхньої суми та за їхній рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати.

Водночас положення міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати уповноваженій особі, не застосовуються.

Детальніше

 

Офіс великих платників податків нагадує про необхідність переходу на складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами в обов’язковому порядку певним категоріям підприємств

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено перехід на МСФЗ для таких підприємств:

 1. підприємства, що становлять суспільний інтерес – підприємства-емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ і недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств і малих підприємств) та підприємства, які належать до великих підприємств (наразі до великих платників застосовуються критерії – балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро; середня кількість працівників – понад 250 осіб).
 2. публічні акціонерні товариства,
 3. підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення – підприємства, які здійснюють діяльність з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та/або виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, та/або транспортування трубопроводами (у тому числі з метою транзиту) вуглеводнів і хімічних продуктів.
 4. підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Детальніше

Новини банківської сфери

Національний банк оприлюднив проект структури майбутнього валютного регулювання

Відповідно до Закону України «Про валюту і валютні операції», низку кроків для лібералізації валютного регулювання буде запроваджено одразу після вступу в дію Закону, зокрема:

 • граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами буде розширено до 365 днів (зараз він становить 180 днів);
 • буде скасовано валютний нагляд для експортно-імпортних операцій на суму до 150 тис. грн;
 • індивідуальні валютні ліцензії буде скасовано. Натомість з’явиться система електронних лімітів;
 • будуть скасовані санкції у вигляді припинення зовнішньо-економічної діяльності за порушення строків розрахунків;
 • буде дозволено онлайн-купівлю іноземної валюти фізичними особами. При цьому на такі операції розповсюджуватиметься аналогічний ліміт як і на купівлю готівкової валюти (зараз – до 150 тис. грн на день в еквіваленті).

Детальніше

Новини фондового ринку

Національний банк затвердив низку змін для регулювання ринку ОВДП

Правління Національного банку затвердило низку змін до нормативно-правових актів, з метою забезпечення законодавчого врегулювання процесу розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), та обліку паперів, отриманих НБУ у ролі застави, а також врегулювання проведення операцій з ОВДП нерезидентами та порядку купівлі іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземних інвестицій, зокрема:

 1. Визначено порядок обслуговування операцій розміщення ОВДП серед клієнтів первинних дилерів (брокерські договори), що надає доступ на первинний ринок ОВДП приватним інвесторам;
 2. Встановлено особливості проведення розрахунків за операціями з ОВДП, стороною яких є нерезидент:
 • операції з банками та нерезидентами можна буде проводити без обмежень;
 • операції з іншими контрагентами можна буде проводити лише на фондовій біржі з розрахунками за принципом «поставка цінних паперів проти оплати»;
 • для купівлі іноземної валюти нерезидентами з метою повернення за кордон іноземних інвестицій за результатами операцій з ОВДП необхідно буде подавати максимально спрощений перелік документів.

3. Врегульовано механізм обслуговування операцій рефінансування під заставу пулу активів, зокрема визначений порядок проведення операцій блокування ОВДП за такими операціями та передбачена можливість НБУ при виконанні функцій депозитарної установи обліковувати цінні папери банків, що передаються у заставу на користь Національного банку.

Детальніше

Чи була корисною ця інформація?