Tax & Legal Weekly Digest

Новини

Tax & Legal Weekly Digest #12

27 листопада 2018 року

Уся інформація, що міститься у Дайджесті отримана з відкритих джерел та приводиться з метою інформування клієнтів компанії про останні новини України та світу. Інформація, викладена у Дайджесті не є покликом до будь-якої дії та може не співпадати з позицією компанії «Делойт» щодо будь-яких відомостей, викладених у Дайджесті.

УКРАЇНА

Новини фіскальної сфери

Міністерство фінансів України затвердило Узагальнюючу податкову консультацію щодо застосування деяких положень Податкового кодексу України щодо визначення податкового (звітного) періоду для коригування фінансового результату до оподаткування

Наказом від 14.11.2018 р. № 887 затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо застосування положень підпунктів 140.5.4, 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України. 

Для виконання вимог абзаців третього та четвертого підпункту 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 Кодексу платнику податку необхідно визначити чи є здійснена операція контрольованою. У разі, якщо операція не може бути ідентифікована як контрольована, платник податку повинен:

  • виконати процедуру підтвердження суми витрат за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до статті 39 Кодексу, і у разі, якщо ціна придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт і послуг перевищує їхню ціну, визначену за принципом «витягнутої руки», здійснити коригування фінансового результату до оподаткування на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки»  або
  • здійснити коригування фінансового результату до оподаткування на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт і послуг.

Для цілей визнання операції контрольованою платнику податку необхідно використовувати дані бухгалтерського обліку за відповідний звітний (податковий) рік, у якому проводилися такі господарські операції.

Коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з нерезидентами, визначеними в абзаці третьому та четвертому пп. 140.5.4 і пп. 140.5.6 ст. 140 ПКУ, здійснюються за результатами податкового (звітного) року та відображаються у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за податковий (звітний) рік.

Детальніше

 

9 листопада 2018 року набрало чинності розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, яким внесено зміни до Порядку складання звітних даних страховиків

Порядок визначає процедуру складання, терміни подання до Нацкомфінпослуг звітних даних щодо здійснення страхової діяльності та розкриття іншої інформації, що стосується фінансового стану страховика, зокрема щодо достатності страхових зобов'язань.

Обов'язковими реквізитами пакета звітності страховика є кваліфіковані електронні підписи керівника та головного бухгалтера страховика, накладені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

За термінами складання звітність страховика поділяється на проміжну та річну.

Проміжна звітність страховика складається щокварталу за I квартал, перше півріччя та 9 місяців наростаючим підсумком із початку звітного періоду станом на кінець останнього дня кварталу.

Детальніше

 

Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»

Законом, зокрема, передбачається:

  • збільшити з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9 відсотків;
  • з метою врегулювання питання оподаткування лісових земель встановити ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, не більше 0,1% та надати право, у разі необхідності, місцевим радам встановлювати окремі ставки земельного податку за лісові землі;
  • встановити, що всі рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум приймається Державною фіскальною службою України, про що повідомляється Міністерство фінансів України, незалежно від суми заявленої до розстрочення, відстрочення, суми розстрочених, відстрочених грошових зобов’язань чи податкового боргу, щодо яких переносяться строки сплати, та непогашеної суми попередньо наданого розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу;
  • встановити нульову ставку акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для виробництва харчового оцту, парфумерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення;
  • визнати податковими агентами операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників, які здійснюватимуть нарахування та сплату податкових зобов’язань з податку на додану вартість до бюджету в разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі.
Детальніше

Новини банківської сфери

Національний банк України запровадив сучасні підходи до подання звітності учасниками ринку

Зокрема, новими підходами передбачено:

  • подання з початку 2019 року даних у форматі XML, що відповідає міжнародній практиці. До цього часу банки використовували розроблений Національним банком формат для подання звітності;
  • систематизацію показників статистичної звітності в зручніший та зрозуміліший для користувачів єдиний реєстр, який замінює діючі форми та є у публічному доступі на офіційній сторінці Національного банку;
  • використання відкритих каналів для передачі даних із високим рівнем захисту інформації: подання звітності здійснюється через веб-портал Національного банку або API, що робить процес подачі зручним.

На додаток, у нових правилах унормовано вимогу щодо накладання уповноваженою особою електронного підпису на файл із показниками статистичної звітності, що не потребуватиме в подальшому підтвердження на паперовому носії.

Детальніше
 

Новини фондового ринку

Вперше для обігу на території України заведені цінні папери іноземного емітента за спрощеною процедурою

Про це повідомляє Національний депозитарій України (НДК).

Першим іноземним емітентом, який отримав доступ на український ринок за спрощеною процедурою, стала компанія Biz Finance Plc, яка використовується Укрексімбанком для розміщення єврооблігацій на закордонному ринку.

На думку НДК, завдяки новій спрощеній процедурі вихід на ринок став максимально комфортним як для західних інвесторів, так і для українських компаній.

Так, ініціатору допуску іноземних цінних паперів в Україні необхідно заповнити стандартну форму заяви та відправити її в Національний депозитарій України, де відбувається підготовка та аналіз пакета документів, необхідного для допуску іноземного емітента. Відповідно до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів обсяг цього пакета скорочено, також використовується електронна форма документообігу. Тому, за наявності всієї необхідної інформації, вказаний етап має займати всього кілька днів. Потім документи передаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка за процедурою розглядає пакет документів упродовж 30 робочих днів. Якщо пакет документів не викликає додаткових питань, формування позитивного рішення може відбутися і раніше.

Детальніше
Чи була корисною ця інформація?