Tax & Legal Weekly Digest

Новини

Tax & Legal Weekly Digest #5

5 лютого 2019 року

Уся інформація, що міститься у Дайджесті отримана з відкритих джерел та приводиться з метою інформування клієнтів компанії про останні новини України та світу. Інформація, викладена у Дайджесті не є покликом до будь-якої дії та може не співпадати з позицією компанії «Делойт» щодо будь-яких відомостей, викладених у Дайджесті.

УКРАЇНА

Новини фіскальної сфери

Державна фіскальна служба України роз’яснює майбутні зміни в системі валютного регулювання

Після введення в дію Закону № 2473 відбудуться основні зміни, що стосуються валютного нагляду за дотриманням резидентами та нерезидентами вимог валютного законодавства, зокрема:

 • збільшується граничний строк здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами зі 180 до 365 днів;
 • скасовується валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн;
 • скасовуються індивідуальні ліцензії на валютні операції та запроваджується система е-лімітів (для здійснення господарської діяльності юридичній особі не більше 2 млн євро протягом календарного року);
 • скасовується процедура реєстрації резидентами в НБУ зовнішніх запозичень;
 • скасовуються спеціальні санкції за порушення строків розрахунків (індивідуальний режим ліцензування та призупинення зовнішньоекономічної діяльності);
 • скасовується щоквартальне декларування валютних цінностей, доходів та майна, що знаходяться за межами України;
 • дозволяється вільне використання резидентами рахунків в іноземних фінансових установах і здійснення через такі рахунки валютних операцій (крім операцій з переказів коштів з України на такі рахунки);
 • дозволяється здійснення операцій за рахунками в українських фінансових установах юридичних осіб-нерезидентів.
Детальніше
 
31 січня 2019 року Київрада ухвалила нові ставки туристичного збору

Коригування стягнень зумовлене змінами в Податковому кодексі України: 1 січня 2019 року набули чинності новації щодо справляння туристичного збору. Зокрема, введено терміни «внутрішній туризм» – переміщення в межах території України та «в’їзний туризм» – прибуття на територію України та/або переміщення в її межах.

Законодавством передбачено, що міська влада може встановити податок на рівні до 5% для іноземців та 0,5 % – для внутрішніх туристів.

Київрада ухвалила такі ставки: 1% – для іноземців та 0,4% – для українців.

Розмір туристичного збору для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення визначається як відсоток від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Раніше розмір збору розраховувався від вартості отриманих послуг на проживання.

Детальніше

Новини банківської сфери

Національний банк України деталізував вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю

Зокрема, НБУ визначив, що вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна містити щодо:

 • фізичних осіб-резидентів – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України;
 • фізичних осіб-нерезидентів – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер (та за наявності – серію) паспорта;
 • юридичних осіб – найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Детальніше
 

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 18% річних

Збереження ставки спрямоване на зниження інфляції до цілі 5% у 2020 році.

У 2018 році споживча інфляція сповільнилася до 9,8% (з 13,7% у 2017 році) – найнижчого рівня за останні п’ять років.

Детальніше
 
Національний банк України спільно з ЄБРР реалізує програму збереження відносин між банками та клієнтами

Де-ріскінг (de-risking) – це феномен, коли фінансові установи припиняють або обмежують ділові відносини з клієнтами для уникнення ризиків, а не управління ними. Він створює істотні перешкоди для доступу українських банків на міжнародний ринок і здійснення платежів в іноземній валюті.

Зокрема, впродовж 2016-2017 рр., у зв'язку з посиленням нормативних вимог і збільшенням витрат на комплаєнс у розвинутих економіках, багато українських банків втратили можливість мати прямі кореспондентські відносини з американськими та європейськими банками.

Для відновлення кореспондентських відносин українським банкам необхідно навчити персонал, істотно перебудувати свої бізнес-процеси та забезпечити розкриття інформації відповідно до міжнародних стандартів з комплаєнсу й боротьби з фінансовою злочинністю. Українські банки мають відповідати цим стандартам на рівні найбільших міжнародних банків.

Детальніше

Новини у світі 

1 лютого 2019 року набула чинності торговельна угода між ЄС і Японією, що створює найбільшу в світі зону вільної торгівлі

У ЄС зазначають, що нова торговельна угода заощаджуватиме для європейських виробників приблизно 1 мільярд євро за рахунок митних зборів щороку.

Крім того, Угода усуває двосторонні нетарифні бар’єри та перешкоди для експорту в Японію європейських продуктів і напоїв. Після повної імплементації угоди обсяг річної торгівлі між Японією і ЄС може збільшитися відразу на 36 мільярдів євро.

Детальніше
 
Єврокомісія розробила надзвичайний план дій на випадок виходу Великобританії з ЄС без угоди («жорсткий» вихід)

Заходи передбачають 14 пунктів, які покликані мінімізувати шкоду, що може бути спричинена таким виходом. Зокрема, заходи щодо торгівлі, транспортного сполучення та освітньої програми Erasmus+.

У випадку запровадження мит, що передбачені правилами Світової організації торгівлі, Єврокомісія пропонує митним органам країн-членів розпочинати підготовку до їхнього справляння.

Детальніше
Чи була корисною ця інформація?