Міжнародні стандарти фінансового обліку для державного сектора (IPSAS)

Рішення

Міжнародні стандарти фінансового обліку для державного сектора (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS)

Підготовка фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектора та нефінансової інформації для складання Річного звіту

Компанія Deloitte володіє найбільшим практичним досвідом підготовки консолідованої фінансової інформації на основі IPSAS для муніципалітетів України, а також є передовим сервіс-провайдером в Україні

Послуги, які ми пропонуємо:

Консолідована фінансова звітність для міста

Зацікавлені сторони (такі як керівництво міста, інвестори, донори та мешканці) заінтересовані в консолідованому фінансовому стані міста та фінансових результатах, які включають всі департаменти міста, комунальні підприємства, бюджетні установи, організації та установи. Компанія Deloitte накопичила значний досвід у підготовці зведеної фінансової звітності міста як в Україні, так і на міжнародному рівні. Підготовка фінансової звітності ґрунтується на Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку в державному секторі (IPSAS).

Переваги такого підходу:

  • IPSAS – міжнародно визнана форма для складання фінансової звітності в державному секторі.
  • Традиційна система фінансової звітності для міст України ґрунтується лише на річних бюджетах і здійснюється на касовій основі. З іншого боку, стандарти IPSAS дозволяють отримати вірний і справедливий погляд на міські активи, забезпечити порівнянність і прозорість фінансових показників, а також потенціал регулярних аудитів фінансових звітів у майбутньому.
  • IPSAS краще підходить для отримання якісної фінансової інформації з метою оптимізації прийняття рішень щодо використання міських активів. 
Річний звіт міста

Це вичерпний звіт, який містить як фінансову, так і нефінансову інформацію та складається із таких частин:

  • управління;
  • результати виконання стратегії;
  • аналіз бюджету міста;
  • консолідована фінансова звітність спеціального призначення на основі стандартів IPSAS.

Контакти

Юрій Однов'юненко

Юрій Однов'юненко

Старший менеджер, департамент аудиторських послуг

Юрій Однов’юненко обіймає посаду старшого менеджера в компанії «Делойт» в Україні. Він має 14-річний досвід роботи у сфері аудиту в Україні. Юрій спеціалізується на управлінні проєктами з аудиту фінан... Більше

Яніна Романенко

Яніна Романенко

Старший менеджер, департамент аудиторських послуг

Яніна має більше 10 років досвіду у сфері аудиторських послуг, зокрема банківських та фінансових установ. Бере участь у реалізації проектів, пов’язаних з проведенням аудиту фінансової звітності відпов... Більше