Розробка стратегії

Рішення

Розробка стратегії

Новий підхід до стратегічного планування, у якому зацікавлені сторони залучаються до аналізу проблем, розробки стратегій та планів, а також впровадження рішень

Послуги, які ми пропонуємо:

Розробка стратегії міста

Ми переконані, що кожне місто, область та країна загалом повинні мати стратегію розвитку, яку спільно розробляють представники влади, громади та бізнесу. У цьому випадку бізнес відіграє одну з ключових ролей. Саме бізнес є тим драйвером на місцях, що забезпечує відповідний рівень якості життя у місті.

Основні елементи такого підходу:

  • конкуренція та співпраця міст;
  • планування за горизонтами;
  • залучення («інклюзія») зацікавлених сторін;
  • зв’язок стратегії з поточним плануванням і управлінням;
  • концентрація на кількох пріоритетних напрямах;
  • гнучкий та ітеративний підхід до адаптації ідеї.
Незалежна оцінка спроможності міст (City Due Diligence)

Незалежна оцінка поточного стану ключових галузей функціонування міста (економіка й інфраструктура, демографія, приватне та публічне партнерство, місцеве бізнес-середовище, бюджет і адміністрування громад, природні ресурси й місцеві особливості) та надання рекомендацій щодо пріоритизації сфер для розвитку.

Міський хакатон

Щоб розробити ефективну стратегію міста, треба чітко розуміти, чим живуть його мешканці. Кабінетні дослідження не дозволяють цього зробити, на відміну від міського хакатону, який є інноваційним інструментом, що побудований на емпатії. Він дозволяє зрозуміти приховані та неусвідомлені потреби різних цільових груп мешканців міста завдяки інструментам дизайн-мислення. Предметом тестування є різноманітні послуги, які надає місто. Практичним результатом хакатону є генерація ідей і розробка рішень щодо оптимізації муніципальних сервісів, які засновані на потребах та очікуваннях мешканців міста.