IFRS industry insighrs: Real Estate Sector

Стаття

Галузеві новини МСФЗ: Сектор нерухомості

Новий стандарт щодо виручки може істотно вплинути на склад виручки та визнання прибутку

Комітет з міжнародних стандартів фінансового обліку (КМСФО) опублікував новий стандарт -  МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами» (далі – «новий стандарт»). У новому стандарті надано єдину модель обліку виручки за договорами з клієнтами, що замінює поточні вказівки, передбачені низкою стандартів і тлумачень МСФЗ. Основний принцип полягає у визнанні виручки у момент або залежно від передання обіцяних товарів/послуг клієнтам у сумі, що відповідає винагороді, на яку (за очікуванням підприємства) воно має право в обмін на товари чи послуги. Однак новий стандарт не застосовується до операцій, на які поширюються стандарти з оренди, страхових договорів і фінансових інструментів.

Новий стандарт діє для звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 року та пізніше. Дострокове застосування дозволено. Організації можуть застосовувати стандарт ретроспективно чи використовувати модифікований підхід у першому році його застосування. Стандарт є результатом проекту конвергенції, реалізованого спільно з Радою зі стандартів фінансового обліку США (РСФО), розпочатого в 2002 році. У сфері обліку виручки проведено майже повну конвергенцію стандартів, найсуттєвіші відмінності між МСФЗ і ЗПБО США пов’язано з розкриттям проміжної інформації та строками переходу на нові правила.

«Галузеві новини МСФЗ: Сектор нерухомості. Новий стандарт щодо визнання виручки може мати істотний вплив на визнання виручки і прибутку»
Чи була корисною ця інформація?