Extended enterprise risk management

Стаття

Подолання загроз та невизначеності

Глобальне дослідження 2017 року щодо управління ризиками «розширеного підприємства»

У багатьох організаціях на управління третіми сторонами та їхніми ризиками позитивно впливає підвищення рівня обізнаності керівників. Проте протягом останніх 12 місяців значні зміни у зовнішньому середовищі сповільнили темпи впровадження комплексних інтегрованих концепцій та механізмів управління ризиками.

Друге щорічне глобальне дослідження Deloitte щодо управління ризиками «розширеного підприємства» оцінило думку 536 керівників, відповідальних за корпоративне управління «розширеним підприємством» та його ризиками в своїх організаціях. З огляду на зміщення фокусу уваги із вартості до цінності, взаємини із третіми сторонами почали розглядатися з точки зору стратегічної можливості, яку такі треті сторони можуть запропонувати організаціям.

У цьому звіті розглядається, як глобальні організації вирішують проблеми, з якими вони стикаються під час управління ризиками третіх сторін у невизначеному зовнішньому середовищі, не втрачаючи оперативності і конкурентоспроможності на ринку. В ньому виділено п’ять ключових сфер, які у більшості організацій потребують вдосконалення:

  • Залежність та вразливість. Незважаючи на високу залежність від третіх сторін, організації досі не мають всього необхідного інструментарію для цілісного та скоординованого управління ризиками, зокрема і внаслідок невизначеності у зовнішньому середовищі.
  • Управління відносинами. Розуміння третіх сторін зростає, проте комплексне управління ризиками на основі отриманих даних та здатність прогнозувати ризики, що виникають, ще не до кінця розвинені.
  • Процеси корпоративного управління та управління ризиками. Незважаючи на підтримку керівництва, до ефективного використання процесів та технологій ще належить пройти довгий шлях.
  • Технологічні платформи. Дотепер не існує інтегрованої технологічної платформи управління третіми сторонами та їхніми ризиками, яка відповідала б потребам кожної організації.
  • Нові моделі надання товарів та послуг. З’являються нові моделі надання товарів та послуг, що забезпечують узгодженість та запотребовані навички, які дозволяють співпрацювати та вирішувати проблеми децентралізації в ширшій організації.

Основні висновки:

  • 74% респондентів опитування протягом останніх трьох років зіткнулися з хоча б одним інцидентом, пов’язаним із третіми сторонами.
  • Понад 50% респондентів повідомили про «незначне» або «значне» збільшення рівня своєї залежності від третіх сторін у минулому році.
  • Лише 20% респондентів змогли інтегрувати або оптимізувати свої механізми управління ризиками «розширеного підприємства».
  • Лише 11% респондентів «повністю готові» до боротьби з посиленням невизначеності у зовнішньому середовищі.
Подолання загроз та невизначеності (англійською)

Чи була корисною ця інформація?