Стаття

Ефективне управління ризиками, пов'язаними з третіми сторонами

Стратегія поліпшення управління договірними відносинами 

Управління договірними відносинами з третіми сторонами дедалі ускладнюється. Ефективне управління ризиками третіх осіб аналізує переваги аналітики та автоматизації в режимі реального часу для уникнення помилок під час виставлення рахунків, які можуть коштувати дуже дорого, а також зайвих проблем, пов'язаних із управлінням контрактами.

Оскільки організації покладаються на все більшу кількість третіх осіб для забезпечення свого зростання й розвитку, вони зазнають все більшого впливу ризиків. Процеси, що виконуються в ручному режимі, розрізненість у здійсненні контролю над виконанням контрактів та обмеження ресурсів – усе це може призвести до істотних помилок під час виставлення рахунків третім особам. Такі помилки в середньому становлять від трьох до п'яти відсотків від суми витрат організацій за контрактами.

Як показано у нашому звіті «Ефективне управління ризиками, пов’язаними з третіми сторонами», для ефективного управління дедалі більш складними договорами з третіми сторонами (та зменшення помилок, що призводять до значних витрат) організації повинні переходити до нового стилю управління відносинами з третіми сторонами. У нашій доповіді розглянуто такі питання:

  • ризики та наслідки, пов’язані з недоліками в управлінні договорами з третіми сторонами;
  • загальні прогалини у процесах управління договорами з третіми сторонами;
  • приклади того, як нові рішення та технології можуть допомогти організаціям оптимізувати свої процеси управління відносинами з третіми сторонами;
  • приклади від провідних організацій, що доводять цінність запровадження рішень у режимі реального часу з управління договорами з третіми сторонами.
«Ефективне управління ризиками, пов’язаними з третіми сторонами»
Чи була корисною ця інформація?