EERM

Перспективи

Використання третіх сторін для створення цінності

Створення програми управління ризиками «розширеного підприємства» (програми EERM)

Глобальна партнерська екосистема (відома як «розширене підприємство») багатьох організацій зросла і стала більш складною. Вона також стала і важливим джерелом стратегічних переваг. Але управління цим «розширеним підприємством» стає дедалі складнішим завданням. Є одне рішення: управління ризиками «розширеного підприємства», яке може допомогти організаціям точніше передбачати ризики, пов’язані зі сторонніми організаціями, та управляти ними, причому це стосується будь-яких операцій.

Створення програми управління ризиками «розширеного підприємства»

Дестабілізаційні події призводять до проблем стійкості функціонування, підриву репутації, запровадження регуляторних заходів та стягнення штрафних санкцій, що виникають у підприємств. Ризики третіх сторін (а також ризики четвертих, п’ятих сторін тощо, якщо заглиблюватися у партнерську екосистему підприємства) можуть вважатися ризиками, притаманними лише конкретним видам діяльності. Але, якщо розглянути деякі гучні заголовки новин, що стосуються зіпсованої корпоративної репутації, часто винуватцем виступала не сама організація, а її сторонні постачальники.

Вміння розпізнавати, прогнозувати та керувати ризиками «розширеного підприємства» може суттєво зменшити негативний вплив. Це також може допомогти вдосконалити бізнес-процеси, що сприятиме створенню цінності.

Як можна прискорити впровадження програми EERM? І як EERM може допомогти вашій організації підвищити фінансові показники, зменшити критику з боку регуляторних органів та вищого керівництва, покращити репутацію бренду та підприємства, а також оптимізувати рівень маржі та контроль за витратами? Читайте далі, щоб дізнатися, як ризики допомагають підвищити продуктивність роботи.

EERM stat

Навіщо намагатися якомога швидше впроваджувати або прискорювати програму EERM?

Існує багато чинників, які мотивують компанії впроваджувати або прискорювати програму EERM. Проте всі вони зводяться до питань рентабельності, можливих ризиків та витрат. Існує реальна потреба наразі зосередити увагу на програмі EERM у зв’язку зі швидким збільшенням кількості контактів поза межами вашої організації і за межами стін ваших ділових партнерів. Якщо раніше треті сторони наділялись менш критичними функціями або розглядали ризики поза вашим контролем, то тепер зростає їхня роль у виконанні основних функцій, тісно пов’язаних із розробкою стратегій та створенням цінності. Додатковою складністю для багатьох підприємств, які мають філії або представництва на декількох континентах, є дедалі ширша глобальна мережа.

Треті сторони, своєю чергою, схильні до аналогічних тенденцій. Це означає, що ваше підприємство може залежати від широко розкиданих четвертих або навіть п’ятих сторін. Тепер ви маєте перейматися не тільки ризиками третіх сторін, з якими ви безпосередньо ведете справи. Потрібно також враховувати ризики постачальників та партнерів таких третіх сторін. Таким чином, виникає складність неабиякого глобального рівня, яка не враховується в багатьох підходах до управління ризиками.

У чому полягають переваги зміцнення програми EERM?

Покращення фінансових показників: договори про спільну діяльність, ділове партнерство, договори комерційної концесії (франчайзингу) та інші відносини з третіми сторонами є інвестиціями, і ними слід управляти, щоб максимізувати прибуток. Визначення, виконання і регулювання таких відносин безпосередньо пов’язані з їхніми прибутковістю та фінансовими показниками. Програма EERM передбачає оцінку підприємницьких та операційних ризиків — до і під час відносин — щодо структури, цілей та операційних пріоритетів (зокрема очікувані та фактичні результати) відносин.

Зменшення критики з боку регуляторних органів та вищого керівництва: проблеми організацій-партнерів, навіть найвіддаленіших у рамках вашої екосистеми, можуть швидко наростати, призводячи до затримки постачань, відкликання продуктів або негативної реакції споживачів. Підвищення рівня критики та юридичних зобов’язань у регульованих та інших галузях промисловості, найімовірніше, призведе до штрафних санкцій та інших регуляторних заходів. Установи, що займаються наданням фінансових послуг, є очевидною мішенню для регуляторних органів, проте не тільки вони.

Розглядаючи питання дестабілізації, керівні органи звертають увагу на операційні моделі та структури управління, зокрема можливість спостерігати та безпосередньо керувати третіми сторонами. Регуляторні органи багатьох країн визначили очікування щодо ролі ради директорів, керівництва та внутрішнього аудиту в фінансових установах. Рада директорів захоче знати, як ви взаємодієте з третіми сторонами, хто несе відповідальність за відносини зі сторонніми компаніями на рівні підприємства, а також які передбачені заходи захисту від ризиків.

Удосконалення процесу управління брендом та репутацією: прискорення циклу новин, зростання впливу соціальних мереж і дедалі більша прихильність до брендів, що мають високі етичні цінності та соціальну відповідальність. Ці тенденції посилили схильність брендів до швидшого та більш масштабного негативного впливу. Підприємство може постраждати, навіть якщо причина – поза його межами. Часто це призводить і до тривалого негативного впливу на репутацію бренду.

Покращення рівня маржі та контролю за витратами: програма EERM може не тільки допомогти знизити схильність до ризиків, але й переосмислити підходи до роботи, а також управління цінністю та конкурентною перевагою. Наприклад, раціоналізація та консолідація постачальників можуть привести до вдосконалення процесу ціноутворення, підвищення надійності, покращення дотримання угод про відповідний рівень послуг та інших аспектів співпраці. А у випадку ділового партнерства підхід до оцінки стратегічних, репутаційних та геополітичних ризиків може зменшити непередбачені операційні ризики. Це також може дозволити активно керувати ринковими та товарними стратегіями та зменшити фінансові збитки.

Іншими словами, управління ризиком слід розглядати як засіб створення цінності, а не тільки її захисту. Слід враховувати переваги та можливість інновацій, а також сприяння виходу на нові ринки. Або навіть отримання доступу до навичок та можливостей, недоступних всередині вашої організації.

Як цього досягти?

Можна покращити програму EERM, але варто усвідомлювати, що, вперше розглядаючи складність «розширеного підприємства», наслідки ризиків та витрат, а також стратегічні можливості, можна легко заплутатися. Ми вважаємо, що слід приділити основну увагу рішучому та осмисленому старту, беручи його за точку відліку для подальших дій.

З ким ви насправді співпрацюєте? Якщо не знаєте, поцікавтесь. Ці відносини та ризики можуть надати вам чіткішу точку зору щодо екосистеми «розширеного підприємства». І стати початком розробки більш зрілого підходу до програми EERM.

Спочатку розглянемо такі три етапи:

1. Розгляньте свою екосистему та погляньте на загальну картину: поміркуйте, які наявні методи добре працюють, і як їх можна використати для досягнення бажаного становища у майбутньому. Після цього визначте, яка сфера діяльності підприємства готова для пілотної програми і зможе продемонструвати швидкі переваги й викликати прихильність з боку зацікавлених сторін.

2. Призначте відповідального: призначте виконавця, що нестиме відповідальність за розробку структури управління та програму відповідності EERM бізнес-цілям. Управління ризиками та підвищення продуктивності роботи організації вимагають відповідальності на вищому рівні. Вони також вимагають цілісних та активних заходів щодо управління «розширеним підприємством» та вашого підходу до управління ризиками.

3. Зрозумійте свою позицію стосовно ризиків: визначте схильність вашої організації до ризиків і зіставте з ризиками, що загрожують вашій організації через третіх сторін. Вдосконалення процесів управління може зводитися лише до раціоналізації відносин, прозорості у відносинах із третіми сторонами вашого «розширеного підприємства», а потім, за потреби, обсяг заходів можна буде зменшити.

Чи була корисною ця інформація?