strategic risk

Перспективи

Стратегічний ризик

Наріжний камінь трансформації ризиків

Стратегічні ризики можуть дуже швидко завдати серйозної шкоди організації. Такі ризики можуть уражати ланцюги постачання, інфраструктуру, технології, персонал, капітал, репутацію та базові чинники створення цінності. Однак вони досі перебувають за межами більшості програм управління ризиками підприємства (ERM), важко кількісно виміряти їх, здійснювати їхній моніторинг та управляти ними. Щоб впоратися з цими ризиками, керівникам потрібні нові погляди та підходи. Їм потрібні інструменти для аналізу зовнішнього середовища, відстеження змін та візуалізації даних про ризики. Також їм потрібно розробляти ефективні заходи реагування, оскільки відповідальність за стратегічні ризики покладено на найвище керівництво та раду директорів.

Трансформація ризику може дати змогу компанії підняти управління ризиками з рівня функції певного підрозділу до відповідальності підприємства, що поширюється на всю організацію. Коли це відбувається, ризик більше не сприймається як зона відповідальності лише підрозділу управління ризиками. Натомість кожний бізнес-підрозділ, функціональний підрозділ та працівник стають відповідальними та спроможними реагувати на ризики у межах своєї компетенції. Це дає змогу організації більш ефективно реалізовувати стратегію та досягати цілей, водночас реагуючи на ризики та дотримуючись нормативних вимог.

У публікації описані проблеми та методи трансформації стратегічного ризику, а також заходи підвищення рівня управління ризиком як засобу посилення ефективності діяльності всього підприємства.

Дізнайтеся більше про таке: 

  • Стратегічні ризики та ризики, що знищують цінність, чому важко їх виявляти, вимірювати та управляти ними
  • Як інструменти розпізнавання ризиків та інші технології можуть допомогти організації у виявленні та моніторингу стратегічних ризиків
  • Чому важливо розробити заходи реагування на події, що створюють стратегічний ризик, навіть якщо фактичне настання подій передбачити майже неможливо
  • Чому самого лише виконання нормативних вимог та покладення функції управління ризиками на однойменний підрозділ недостатньо, і компанія залишається під загрозою
  • Роль бізнес-підрозділів, а також підрозділів управління ризиками та внутрішнього аудиту в трансформації ризику  

Як пояснюється у цій публікації, споживачі, інвестори, регулятори та інші зацікавлені сторони не очікують від керівництва та ради директорів передбачення майбутнього. Проте від них очікують, що організація буде готова розпізнавати та реагувати на події, які створюють стратегічні ризики.

Завантажити публікацію (англійською)
Чи була корисною ця інформація?