Стаття

Ефективне управління ризиками, пов'язаними з третіми сторонами

Стратегія поліпшення управління договірними відносинами 

Управління договірними відносинами з третіми сторонами дедалі ускладнюється. Ефективне управління ризиками, пов’язаними з третіми сторонами, передбачає дослідження переваг аналітичної обробки та автоматизації даних у режимі реального часу з метою уникнення помилок у виставленні рахунків, які тягнуть за собою значні витрати, та зайвих неефективних дій в управлінні договорами.

Оскільки зростання та процвітання компаній дедалі більше залежить від третіх сторін, збільшується рівень ризиків, на які наражаються компанії. Ручна обробка, відокремленість функції адміністрування контрактів, а також технологічні та ресурсні обмеження можуть призвести до виникнення значних помилок у рахунках, виставлених третім сторонам – помилок, які у середньому сягають від трьох до п’яти відсотків контрактних витрат організації. 

Як показано у нашій доповіді «Ефективне управління ризиками, пов’язаними зі сторонніми організаціями», для ефективного управління дедалі більш складними договорами з третіми сторонами (та зменшення помилок, що призводять до значних витрат) організації повинні переходити до нового стилю управління відносинами з третіми сторонами. У нашій доповіді розглянуто такі питання:

  • Ризики та наслідки, пов’язані з недоліками в управлінні договорами з третіми сторонами
  • Загальні прогалини у процесах управління договорами з третіми сторонами
  • Приклади того, як нові рішення та технології можуть допомогти організаціям оптимізувати свої процеси управління відносинами з третіми сторонами
  • Приклади від провідних організацій, що доводять цінність запровадження рішень у режимі реального часу з управління договорами з третіми сторонами
Чи була корисною ця інформація?